Home » Akordy písní 12 Stones – Crash | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 12 Stones – Crash | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

12 Stones – Crash | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

As I lie here tossing in my bed

Lost in my fears remembering what you said

And I try to hide the truth within

The mask of myself shows its face again

Still I lie time and time again

Will you deny me when we meet again?

And I feel like I’m falling down

Farther every day

But I know that you’re there

Watching over me

And I feel like I’m drowning down

The waves crashing over me

But I know that your love

It will set me free

As I find truth where I found it times before

As I search for your hope

I’m finding so much more

And I try to be more like you

And I deny myself to prove my heart is true

And I feel like I’m falling down

Farther every day

But I know that you’re there

Watching over me

And I feel like I’m drowning down

The waves crashing over me

But I know that your love

It will set me free

I hear your voice calling

The time has come for me

Inside this life I’m living

There’s nothing left for me

My mind is slowly fading

So far away from me

Each time I start crawling

You’re there watching me

And I feel like I’m falling down

Farther every day

But I know that you’re there

Watching over me

And I feel like I’m drowning down

The waves crashing over me

But I know that your love

It will set me free

Views: 119

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz26418 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jak jsem lhal, zde hození do mé postele

Ztracen v mých obavách, připomínání, co jsi řekla

A já zkouším hledat pravdu uvnitř

Maska sama sebe ukazuje tenhle obličej znovu

Já ještě lžu časem a časem znovu

Odmítneš mě, když se ještě potkáme?

A cítím, že padám

Vzdálenější každý den

Ale vím, že Ty jsi zde

Sleduješ můj konec

A cítím se, jako když se topím

Vlny do mě naráží

Ale já vím, že Tvoje láska

Mě osvobodí

Jako hledám pravdu, kde jsem jí hledal minule

Jako já hledám pro Tvou naději

Nalézám toho mnohem víc

A zkouším Tě mít víc rád

A odmítám sám sebe aby ukázal, že mé srdce je pravé.

A cítím, že padám

Vzdálenější každý den

Ale vím, že Ty jsi zde

Sleduješ můj konec

A cítím se, jako když se topím

Vlny do mě naráží

Ale já vím, že Tvoje láska

Mě osvobodí

Slyším Tvůj hlas volat

Čas si pro mě přišel

Uvnitř tohoto času já žiju

Tady není nic pro mě

Moje mysl pomalu slábne

Tak daleko ode mě

Vzájemný čas, já se začínám plazit

Ty jsi tu a sleduješ mě

A cítím, že padám

Vzdálenější každý den

Ale vím, že Ty jsi zde

Sleduješ můj konec

A cítím se, jako když se topím

Vlny do mě naráží

Ale já vím, že Tvoje láska

Mě osvobodí

Views: 119

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz64891(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

12 Stones – Crash A vyhledávání související s tímto tématem

#Stones #Crash

12 Stones – Crash

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 12 Stones – Crash

Log in to add text to your favorites

As I lie here tossing in my bed

Lost in my fears remembering what you said

And I try to hide the truth within

The mask of myself shows its face again

Still I lie time and time again

Will you deny me when we meet again?

And I feel like I’m falling down

Farther every day

But I know that you’re there

Watching over me

And I feel like I’m drowning down

The waves crashing over me

But I know that your love

It will set me free

As I find truth where I found it times before

As I search for your hope

I’m finding so much more

And I try to be more like you

And I deny myself to prove my heart is true

And I feel like I’m falling down

Farther every day

But I know that you’re there

Watching over me

And I feel like I’m drowning down

The waves crashing over me

But I know that your love

It will set me free

I hear your voice calling

The time has come for me

Inside this life I’m living

There’s nothing left for me

My mind is slowly fading

So far away from me

Each time I start crawling

You’re there watching me

And I feel like I’m falling down

Farther every day

But I know that you’re there

Watching over me

And I feel like I’m drowning down

The waves crashing over me

But I know that your love

It will set me free

Views: 119

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz26418 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jak jsem lhal, zde hození do mé postele

Ztracen v mých obavách, připomínání, co jsi řekla

A já zkouším hledat pravdu uvnitř

Maska sama sebe ukazuje tenhle obličej znovu

Já ještě lžu časem a časem znovu

Odmítneš mě, když se ještě potkáme?

A cítím, že padám

Vzdálenější každý den

Ale vím, že Ty jsi zde

Sleduješ můj konec

A cítím se, jako když se topím

Vlny do mě naráží

Ale já vím, že Tvoje láska

Mě osvobodí

Jako hledám pravdu, kde jsem jí hledal minule

Jako já hledám pro Tvou naději

Nalézám toho mnohem víc

A zkouším Tě mít víc rád

A odmítám sám sebe aby ukázal, že mé srdce je pravé.

A cítím, že padám

Vzdálenější každý den

Ale vím, že Ty jsi zde

Sleduješ můj konec

A cítím se, jako když se topím

Vlny do mě naráží

Ale já vím, že Tvoje láska

Mě osvobodí

Slyším Tvůj hlas volat

Čas si pro mě přišel

Uvnitř tohoto času já žiju

Tady není nic pro mě

Moje mysl pomalu slábne

Tak daleko ode mě

Vzájemný čas, já se začínám plazit

Ty jsi tu a sleduješ mě

A cítím, že padám

Vzdálenější každý den

Ale vím, že Ty jsi zde

Sleduješ můj konec

A cítím se, jako když se topím

Vlny do mě naráží

Ale já vím, že Tvoje láska

Mě osvobodí

Views: 119

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz64891(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment