Home » Akordy písní 12 Stones – It Was You | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 12 Stones – It Was You | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

12 Stones – It Was You | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

It was you

That showed me who I am

And taught me how to stand

For what I know is real

I was sick of all the pain

Tired of all the shame that I felt

But you showed me a way

To never have a doubt

And always to believe in myself

Now I see

It was you

That showed me who I am

And taught me how to stand

For what I know is real

Now I’m breathin for the first time

And I’m leavin, all this behind

I’ve become, what I am because of you

It was you

I’m so sorry ’bout the ways

but I can’t take away my past

But you love me anyway

And now I wanna do

Everything for you that I can

Even though it won’t erase

The foolish things that I’ve done

Things that blinded me

But now I see

It was you

That showed me who I am

And taught me how to stand

For what I know is real

Now I’m breathin for the first time

And I’m leavin, all this behind

And taught me how to stand

For what I know is real

So how can I make this up to you

I’ll fight and I’ll push and I’ll strive

Now that I’m living my life for you

I’ll fight and I’ll push and I’ll strive

Can’t you see

It was you

That showed me who I am

And taught me how to stand

For what I know is real

Now I’m breathin for the first time

And I’m leavin, all this behind

I’ve become, what I am because of you

It was you

I can see the writing on the wall

As time begins to crawl away from me

And I’ve become what I am

Because of you

It was you

Views: 95

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz46687 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Byla jsi to ty,

kdo mi ukázal, kdo jsem,

a naučila mě se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Byl jsem nemocný z té bolesti,

unavený z toho studu, který sem cítil,

ale ty jsi mi ukázala spůsob,

jak nikdy nepochybovat

a vždy věřit v sebe,

teď vidím

Byla jsi to ty,

kdo mi ukázal, kdo jsem,

a naučila mě jak se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Teď poprvé dýchám,

a všechno to nechávám za sebou,

stal jsem se tím, co jsem, kvůli tobě,

Byla jsi to ty

Je mi tak líto těch spůsobů,

ale nemůžu odstratit svou minulost,

ale i tak mě miluješ,

a teď chci pro tebe udělat všechno, co můžu

i když to nebude smazáno,

pošetilé věci, které jsem dělal,

věci, které mě oslepily,

ale teď vidím

Byla jsi to ty,

kdo mi ukázal, kdo jsem,

a naučila mě se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Teď poprvé dýchám,

a všechno to nechávám za sebou,

a naučila mě se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Tak jak to pro tebe můžu udělat,

budu bojovat a budu se posouvat a budu se snažit,

teď když žiju svůj život pro tebe,

budu bojovat a budu se posouvat a budu se snažit,

Nevidíš?

Byla jsi to ty,

kdo mi ukázal, kdo jsem,

a naučila mě se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Teď poprvé dýchám,

a všechno to nechávám za sebou,

stal jsem se tím, co jsem, kvůli tobě,

Byla jsi to ty

Views: 95

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz79967(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

12 Stones – It Was You A vyhledávání související s tímto tématem

#Stones

12 Stones – It Was You

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 12 Stones – It Was You

Log in to add text to your favorites

It was you

That showed me who I am

And taught me how to stand

For what I know is real

I was sick of all the pain

Tired of all the shame that I felt

But you showed me a way

To never have a doubt

And always to believe in myself

Now I see

It was you

That showed me who I am

And taught me how to stand

For what I know is real

Now I’m breathin for the first time

And I’m leavin, all this behind

I’ve become, what I am because of you

It was you

I’m so sorry ’bout the ways

but I can’t take away my past

But you love me anyway

And now I wanna do

Everything for you that I can

Even though it won’t erase

The foolish things that I’ve done

Things that blinded me

But now I see

It was you

That showed me who I am

And taught me how to stand

For what I know is real

Now I’m breathin for the first time

And I’m leavin, all this behind

And taught me how to stand

For what I know is real

So how can I make this up to you

I’ll fight and I’ll push and I’ll strive

Now that I’m living my life for you

I’ll fight and I’ll push and I’ll strive

Can’t you see

It was you

That showed me who I am

And taught me how to stand

For what I know is real

Now I’m breathin for the first time

And I’m leavin, all this behind

I’ve become, what I am because of you

It was you

I can see the writing on the wall

As time begins to crawl away from me

And I’ve become what I am

Because of you

It was you

Views: 95

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz46687 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Byla jsi to ty,

kdo mi ukázal, kdo jsem,

a naučila mě se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Byl jsem nemocný z té bolesti,

unavený z toho studu, který sem cítil,

ale ty jsi mi ukázala spůsob,

jak nikdy nepochybovat

a vždy věřit v sebe,

teď vidím

Byla jsi to ty,

kdo mi ukázal, kdo jsem,

a naučila mě jak se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Teď poprvé dýchám,

a všechno to nechávám za sebou,

stal jsem se tím, co jsem, kvůli tobě,

Byla jsi to ty

Je mi tak líto těch spůsobů,

ale nemůžu odstratit svou minulost,

ale i tak mě miluješ,

a teď chci pro tebe udělat všechno, co můžu

i když to nebude smazáno,

pošetilé věci, které jsem dělal,

věci, které mě oslepily,

ale teď vidím

Byla jsi to ty,

kdo mi ukázal, kdo jsem,

a naučila mě se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Teď poprvé dýchám,

a všechno to nechávám za sebou,

a naučila mě se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Tak jak to pro tebe můžu udělat,

budu bojovat a budu se posouvat a budu se snažit,

teď když žiju svůj život pro tebe,

budu bojovat a budu se posouvat a budu se snažit,

Nevidíš?

Byla jsi to ty,

kdo mi ukázal, kdo jsem,

a naučila mě se postavit

za to, co vím, že je opravdové

Teď poprvé dýchám,

a všechno to nechávám za sebou,

stal jsem se tím, co jsem, kvůli tobě,

Byla jsi to ty

Views: 95

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz79967(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment