Home » Akordy písní 12 Stones – Lie To Me Accoustic | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 12 Stones – Lie To Me Accoustic | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

12 Stones – Lie To Me Accoustic | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Our candle burns away, the ashes full of lies

I gave my soul to you

You cut me from behind

No where to run

And no where to hide

You’re scared of the truth

I’m tired of the lies

Cause who I am

Is where you wanna be

Don’t act like an angel

You’re fallen again

You’re no superhero

I’ve found in the end

So lie to me once again

And tell me everything will be alright

Lie to me once again

And ask yourself before we say goodbye

Well goodbye

Was it worth it in the end?

You said you were there for me

You wouldn’t let me fall

All the times I shared with you

Were you even there at all?

No where to run

And no where to hide

You’re scared of the truth

I’m tired of the lies

Cause who I am

Is where you wanna be

Don’t act like an angel

You’re fallen again

You’re no superhero

I’ve found in the end

So lie to me once again

And tell me everything will be alright

Lie to me once again

And ask yourself before we say goodbye

Well goodbye

Was it worth it in the end?

Why’d you have to up and run away?

A million miles away

I wanna close my eyes and make believe

That I never found you

Just when I put my guard away

It’s the same old story

You left me broken and betrayed

It’s the same old story

Don’t act like an angel

You’re fallen again

You’re no superhero

I’ve found in the end

So lie to me once again

And tell me everything will be alright

Lie to me once again

And ask yourself before we say goodbye

Well goodbye

Was it worth it in the end?

Lie to me once again

It’s the same old story

Lie to me once again

It’s the same old story

Was it worth it in the end

Views: 98

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz8755 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Naše svíčka shořela, popel plný lží,

dal jsem ti svou duši,

vrazila si mi nůž do zad,

není kam utéct,

a není kam se schovat,

bojíš se pravdy,

jsem unavený ze lží,

důvod proč jsem

je tam kde chceš být

Nehraj si na anděla,

padneš znovu

nejseš superhrdina,

zjistil jsem, že na konci,

tak lži mi ještě jednou,

a řekni mi, že všechno bude dobrý,

lži mi ještě jednou,

a zeptej se sama sebe před tim, než se rozloučíme,

dobře, sbohem

stálo to za to až do konce?

Říkala jsi, že jsi tu byla pro mě,

nevzdáš se mě,

celý ten čas, který jsem byl s tebou,

byla jsi tam vůbec?

není kam utéct,

a není kam se schovat,

bojíš se pravdy,

jsem unavený ze lží,

důvod proč jsem

je tam kde chceš být

Nehraj si na anděla,

jsi padlá,

nejseš superhrdina,

zjistil jsem, že na konci,

tak lži mi ještě jednou,

a řekni mi, že všechno bude dobrý,

lži mi ještě jednou,

a zeptej se sama sebe před tim, než se rozloučíme,

dobře, sbohem

stálo to za to až do konce?

Proč chceš vstát a utéct pryč?

milióny kilometrů,

chci zavřít oči a uvěřit,

že jsem tě nikdy nenašel,

když dám pryč svoji obranu,

je to ten samý starý příběh,

necháš mě zlomeného a zrazeného,

je to ten samý starý příběh

Nehraj si na anděla,

jsi padlá,

nejseš superhrdina,

zjistil jsem, že na konci,

tak lži mi ještě jednou,

a řekni mi, že všechno bude dobrý,

lži mi ještě jednou,

a zeptej se sama sebe před tim, než se rozloučíme,

dobře, sbohem

stálo to za to až do konce?

Lži mi ještě jednou,

je to ten samý starý příběh,

lži mi ještě jednou,

je to ten samý starý příběh,

stálo to za to až do konce.

Views: 98

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz99634(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

12 Stones – Lie To Me Accoustic A vyhledávání související s tímto tématem

#Stones #Lie #Accoustic

12 Stones – Lie To Me Accoustic

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 12 Stones – Lie To Me Accoustic

Log in to add text to your favorites

Our candle burns away, the ashes full of lies

I gave my soul to you

You cut me from behind

No where to run

And no where to hide

You’re scared of the truth

I’m tired of the lies

Cause who I am

Is where you wanna be

Don’t act like an angel

You’re fallen again

You’re no superhero

I’ve found in the end

So lie to me once again

And tell me everything will be alright

Lie to me once again

And ask yourself before we say goodbye

Well goodbye

Was it worth it in the end?

You said you were there for me

You wouldn’t let me fall

All the times I shared with you

Were you even there at all?

No where to run

And no where to hide

You’re scared of the truth

I’m tired of the lies

Cause who I am

Is where you wanna be

Don’t act like an angel

You’re fallen again

You’re no superhero

I’ve found in the end

So lie to me once again

And tell me everything will be alright

Lie to me once again

And ask yourself before we say goodbye

Well goodbye

Was it worth it in the end?

Why’d you have to up and run away?

A million miles away

I wanna close my eyes and make believe

That I never found you

Just when I put my guard away

It’s the same old story

You left me broken and betrayed

It’s the same old story

Don’t act like an angel

You’re fallen again

You’re no superhero

I’ve found in the end

So lie to me once again

And tell me everything will be alright

Lie to me once again

And ask yourself before we say goodbye

Well goodbye

Was it worth it in the end?

Lie to me once again

It’s the same old story

Lie to me once again

It’s the same old story

Was it worth it in the end

Views: 98

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz8755 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Naše svíčka shořela, popel plný lží,

dal jsem ti svou duši,

vrazila si mi nůž do zad,

není kam utéct,

a není kam se schovat,

bojíš se pravdy,

jsem unavený ze lží,

důvod proč jsem

je tam kde chceš být

Nehraj si na anděla,

padneš znovu

nejseš superhrdina,

zjistil jsem, že na konci,

tak lži mi ještě jednou,

a řekni mi, že všechno bude dobrý,

lži mi ještě jednou,

a zeptej se sama sebe před tim, než se rozloučíme,

dobře, sbohem

stálo to za to až do konce?

Říkala jsi, že jsi tu byla pro mě,

nevzdáš se mě,

celý ten čas, který jsem byl s tebou,

byla jsi tam vůbec?

není kam utéct,

a není kam se schovat,

bojíš se pravdy,

jsem unavený ze lží,

důvod proč jsem

je tam kde chceš být

Nehraj si na anděla,

jsi padlá,

nejseš superhrdina,

zjistil jsem, že na konci,

tak lži mi ještě jednou,

a řekni mi, že všechno bude dobrý,

lži mi ještě jednou,

a zeptej se sama sebe před tim, než se rozloučíme,

dobře, sbohem

stálo to za to až do konce?

Proč chceš vstát a utéct pryč?

milióny kilometrů,

chci zavřít oči a uvěřit,

že jsem tě nikdy nenašel,

když dám pryč svoji obranu,

je to ten samý starý příběh,

necháš mě zlomeného a zrazeného,

je to ten samý starý příběh

Nehraj si na anděla,

jsi padlá,

nejseš superhrdina,

zjistil jsem, že na konci,

tak lži mi ještě jednou,

a řekni mi, že všechno bude dobrý,

lži mi ještě jednou,

a zeptej se sama sebe před tim, než se rozloučíme,

dobře, sbohem

stálo to za to až do konce?

Lži mi ještě jednou,

je to ten samý starý příběh,

lži mi ještě jednou,

je to ten samý starý příběh,

stálo to za to až do konce.

Views: 98

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz99634(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment