Home » Akordy písní 12 Stones – Shadows | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 12 Stones – Shadows | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

12 Stones – Shadows | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Look around and tell me what you see, a place

Surrounded by the hate that hides in the

Shadows inside of you, inside of me, what can we

Ever hope to see if we’re not lookng don’t you

Want to find your own way home again just leave

Your hate behind

When will you learn to just be you, find your

Own way

When will you learn to follow through, make

Your own way

Looking for something to believe, i find the

Answer starts with me each time i follow inside

Of you, inside of me, what can we ever hope to be

If we’re not trying don’t you want to find your

Own way home again, just leave your hate behind

Find another way to get inside me

Find yourself

Don’t you want to find yoru own way home again

Just leave your hate behind

Views: 102

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz39342 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Rozhlédni se a řekni mi, co vidíš:

Místo, obklopené nenávistí,

která se skrývá ve stínech uvnitř tebe, uvnitř tebe

Co můžeme doufat, že uvidíme,

když se nedíváme.

Copak nechceš znova najít svou vlastní cestu domů? Prostě nech svou nenávist za sebou.

Když se naučíš být sám sebou,

najdeš svou vlastní cestu.

Když se naučíš pokračovat,

uděláš si svou vlastní cestu.

Hledej něco, v co uvěříš.

Nacházím odpověď, která začíná se mnou pokaždé, když ji následuji uvnitř tebe, uvnitř mě.

Co můžeme doufat, že bude, když se o nic nepokoušíme.

Copak nechceš znova najít svou vlastní cestu domů? Prostě nech svou nenávist za sebou.

Najdi jiný způsob, jak se dostat uvnitř mě.

Najdi sám sebe.

Copak nechceš znova najít svou vlastní cestu domů? Prostě nech svou nenávist za sebou.

Views: 102

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz42629(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

12 Stones – Shadows A vyhledávání související s tímto tématem

#Stones #Shadows

12 Stones – Shadows

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 12 Stones – Shadows

Log in to add text to your favorites

Look around and tell me what you see, a place

Surrounded by the hate that hides in the

Shadows inside of you, inside of me, what can we

Ever hope to see if we’re not lookng don’t you

Want to find your own way home again just leave

Your hate behind

When will you learn to just be you, find your

Own way

When will you learn to follow through, make

Your own way

Looking for something to believe, i find the

Answer starts with me each time i follow inside

Of you, inside of me, what can we ever hope to be

If we’re not trying don’t you want to find your

Own way home again, just leave your hate behind

Find another way to get inside me

Find yourself

Don’t you want to find yoru own way home again

Just leave your hate behind

Views: 102

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz39342 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Rozhlédni se a řekni mi, co vidíš:

Místo, obklopené nenávistí,

která se skrývá ve stínech uvnitř tebe, uvnitř tebe

Co můžeme doufat, že uvidíme,

když se nedíváme.

Copak nechceš znova najít svou vlastní cestu domů? Prostě nech svou nenávist za sebou.

Když se naučíš být sám sebou,

najdeš svou vlastní cestu.

Když se naučíš pokračovat,

uděláš si svou vlastní cestu.

Hledej něco, v co uvěříš.

Nacházím odpověď, která začíná se mnou pokaždé, když ji následuji uvnitř tebe, uvnitř mě.

Co můžeme doufat, že bude, když se o nic nepokoušíme.

Copak nechceš znova najít svou vlastní cestu domů? Prostě nech svou nenávist za sebou.

Najdi jiný způsob, jak se dostat uvnitř mě.

Najdi sám sebe.

Copak nechceš znova najít svou vlastní cestu domů? Prostě nech svou nenávist za sebou.

Views: 102

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz42629(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment