Skip to content
Home » Akordy písní 3 Doors Down – Here By Me | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 3 Doors Down – Here By Me | Web poskytuje nejnovější texty písní

3 Doors Down – Here By Me | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I hope you’re doing fine out there without me

Cause I’m not doing so good without you

The things I thought you’d never know about me

Were the things I guess you always understood

So how could I have been so blind for all these years?

Guess I only see the truth through all this fear,

And living without you

And everything I have in this world

And all that I’ll ever be

It could all fall down around me.

Just as long as I have you,

Right here by me.

I can’t take another day without you

Cause baby, I could never make it on my own

I’ve been waiting so long, just to hold you

And to be back in your arms where I belong

Sorry I can’t always find the words to say

But everything I’ve ever known gets swept away

Inside of your love

And everything I have in this world

And all that I’ll ever be

It could all fall down around me.

Just as long as I have you,

Right here by me.

As the days grow long I see

That time is standing still for me

When you’re not here

Sorry I can’t always find the words to say

Everything I’ve ever known gets swept away

Inside of your love

And everything I have in this world

And all that I’ll ever be

It could all fall down around me.

Just as long as I have you,

Right here by me.

And everything I have in this world

And all that I’ll ever be

It could all fall down around me.

Just as long as I have you,

Right here by me.

Views: 70

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz60983 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Doufám, že se máš dobře tam tam beze mě

Protože já se moc dobře nemám bez tebe

Věci, které jsem myslel že o mě nikdy nebudeš vědět

Byly věci, kterým, si myslím, jsi vždy rozuměla

Tak jak jsem mohl být tak slepý po všechny ty roky?

Hádám, jsem pouze neviděl pravdu přes všechen strach,

A žít bez tebe…

A všechno, co mám v tomto světě

A to všechno, čím nikdy nebudu

To vše by mohlo spadnout kolem mě.

Jen tak dlouho, jak jsem tě mám,

Právě tady se mnou.

Nemůžu další den bez tebe

Protože děvče, nemohl bych tě nikdy mít za svojí

Čekala jsem tak dlouho, jen aby tě držel

A být zpět ve tvém náručí, kam patřím

Omlouvám se, že nelze vždy najít slova co ti říkat

Ale všechno, co jsem nikdy nepoznal si smetla

Uvnitř tvé lásky…

A všechno, co mám v tomto světě

A to všechno, čím nikdy nebudu

To vše by mohlo spadnout kolem mě.

Jen tak dlouho, jak jsem tě mám,

Právě tady se mnou.

Jak dny dál narůstají dál, vidím

Že čas stojí stále za mnou

Když nejsi tu

Omlouvám se, že nelze vždy najít slova co ti říkat

Ale všechno, co jsem nikdy nepoznal si smetla

Uvnitř tvé lásky…

A všechno, co mám v tomto světě

A to všechno, čím nikdy nebudu

To vše by mohlo spadnout kolem mě.

Jen tak dlouho, jak jsem tě mám,

Právě tady se mnou.

Views: 70

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz64892(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

3 Doors Down – Here By Me A vyhledávání související s tímto tématem

#Doors

3 Doors Down – Here By Me

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 3 Doors Down – Here By Me

Log in to add text to your favorites

I hope you’re doing fine out there without me

Cause I’m not doing so good without you

The things I thought you’d never know about me

Were the things I guess you always understood

So how could I have been so blind for all these years?

Guess I only see the truth through all this fear,

And living without you

And everything I have in this world

And all that I’ll ever be

It could all fall down around me.

Just as long as I have you,

Right here by me.

I can’t take another day without you

Cause baby, I could never make it on my own

I’ve been waiting so long, just to hold you

And to be back in your arms where I belong

Sorry I can’t always find the words to say

But everything I’ve ever known gets swept away

Inside of your love

And everything I have in this world

And all that I’ll ever be

It could all fall down around me.

Just as long as I have you,

Right here by me.

As the days grow long I see

That time is standing still for me

When you’re not here

Sorry I can’t always find the words to say

Everything I’ve ever known gets swept away

Inside of your love

And everything I have in this world

And all that I’ll ever be

It could all fall down around me.

Just as long as I have you,

Right here by me.

And everything I have in this world

And all that I’ll ever be

It could all fall down around me.

Just as long as I have you,

Right here by me.

Views: 70

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz60983 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Doufám, že se máš dobře tam tam beze mě

Protože já se moc dobře nemám bez tebe

Věci, které jsem myslel že o mě nikdy nebudeš vědět

Byly věci, kterým, si myslím, jsi vždy rozuměla

Tak jak jsem mohl být tak slepý po všechny ty roky?

Hádám, jsem pouze neviděl pravdu přes všechen strach,

A žít bez tebe…

A všechno, co mám v tomto světě

A to všechno, čím nikdy nebudu

To vše by mohlo spadnout kolem mě.

Jen tak dlouho, jak jsem tě mám,

Právě tady se mnou.

Nemůžu další den bez tebe

Protože děvče, nemohl bych tě nikdy mít za svojí

Čekala jsem tak dlouho, jen aby tě držel

A být zpět ve tvém náručí, kam patřím

Omlouvám se, že nelze vždy najít slova co ti říkat

Ale všechno, co jsem nikdy nepoznal si smetla

Uvnitř tvé lásky…

A všechno, co mám v tomto světě

A to všechno, čím nikdy nebudu

To vše by mohlo spadnout kolem mě.

Jen tak dlouho, jak jsem tě mám,

Právě tady se mnou.

Jak dny dál narůstají dál, vidím

Že čas stojí stále za mnou

Když nejsi tu

Omlouvám se, že nelze vždy najít slova co ti říkat

Ale všechno, co jsem nikdy nepoznal si smetla

Uvnitř tvé lásky…

A všechno, co mám v tomto světě

A to všechno, čím nikdy nebudu

To vše by mohlo spadnout kolem mě.

Jen tak dlouho, jak jsem tě mám,

Právě tady se mnou.

Views: 70

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz64892(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *