Skip to content
Home » Akordy písní 3 Doors Down – It's Not My Time | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 3 Doors Down – It's Not My Time | Web poskytuje nejnovější texty písní

3 Doors Down – It's Not My Time | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Looking back at the beginning of this

And how life was

Just you and me loving all of our friends

Living life like an ocean

But now the current’s only pulling me down

It’s getting harder too breath

It won’t be to long and

I will be going under

Can you save me from this?

Cause it’s not my time

I’m not going

There’s a fear in me

it’s not showing

This could be the end of me

And everything I know

Oh but I won’t go

I look ahead to all the plans that we made

And the dreams that we had

I’m in a world that tries to take them away

Oh but I’m taking them back

Cause all of this time

I’ve just been too blind to understand

What should matter to me

My friends this life we live, it’s not what we have

It’s what we believe in

Cause it’s not my time

I’m not going

There’s a fear in me

but it’s not showing

This could be the end of me

And everything I know

But it’s not my time

I’m not going

There’s a will in me

and now I know that

This could be the end of me

And everything I know

Oh but I won’t go

I won’t go

There might be more than you believe

(There might be more than you believe)

There might be more than you can see

But it’s not my time

I’m not going

There’s a fear in me

it’s not showing

This could be the end of me

And everything I know

But it’s not my time

I’m not going

There’s a will in me

and now it’s gonna show

This could be the end of me

And everything I know

Oh

There might be more than you believe

(There might be more than you believe)

There might be more than you can see

But I won’t go

No I won’t go down

Yeah

Views: 72

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz88070 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Dívám se zpět na začátek tohoto

A jaký byl život

Jen ty a já, milujeme všechny naše přátele

Žijeme život jako oceán

Ale teď mě proudy jen stahují dolů

Je stále těžší dýchat

Nebude to trvat moc dlouho a

Já půjdu ke dnu

Můžeš mně před tím zachránit?

Protože není můj čas

Nejdu

Je ve mně strach,

neukazuje se

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Oh, ale já nepůjdu

Dívám se dopředu na všechny plány, které jsme udělali

A sny, které jsme měli

Jsem ve světě, který se je snaží odnést

Jo, ale já je beru zpět

Protože celou dobu

jsem byl příliš slepý,

abych pochopil, na čem mi mělo záležet

Moji přátelé, ten život, který žijeme

Není to co máme, je to, v co věříme

Protože není můj čas

Nejdu

Je ve mně strach,

neukazuje se

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Ale to není můj čas,

Nejdu

Je ve mně vůle,

A já to teď vím

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Oh, ale já nepůjdu

Nepůjdu

Mohlo by toho být více, než v co věříš

(Mohlo by toho být více, než v co věříš)

Mohlo by toho být více, než vidíš

Ale není můj čas

Nejdu

Je ve mně strach,

neukazuje se

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Ale není můj čas

Nejdu

Je ve mně strach,

neukazuje se

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Oh

Mohlo by toho být více, než v co věříš

(Mohlo by toho být více, než v co věříš)

Mohlo by toho být více, než vidíš

Ale já nepůjdu

Ne, nepůjdu ke dnu

Yeah

Views: 72

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz61297(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

3 Doors Down – It's Not My Time A vyhledávání související s tímto tématem

#Doors #It039s #Time

3 Doors Down – It's Not My Time

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 3 Doors Down – It's Not My Time

Log in to add text to your favorites

Looking back at the beginning of this

And how life was

Just you and me loving all of our friends

Living life like an ocean

But now the current’s only pulling me down

It’s getting harder too breath

It won’t be to long and

I will be going under

Can you save me from this?

Cause it’s not my time

I’m not going

There’s a fear in me

it’s not showing

This could be the end of me

And everything I know

Oh but I won’t go

I look ahead to all the plans that we made

And the dreams that we had

I’m in a world that tries to take them away

Oh but I’m taking them back

Cause all of this time

I’ve just been too blind to understand

What should matter to me

My friends this life we live, it’s not what we have

It’s what we believe in

Cause it’s not my time

I’m not going

There’s a fear in me

but it’s not showing

This could be the end of me

And everything I know

But it’s not my time

I’m not going

There’s a will in me

and now I know that

This could be the end of me

And everything I know

Oh but I won’t go

I won’t go

There might be more than you believe

(There might be more than you believe)

There might be more than you can see

But it’s not my time

I’m not going

There’s a fear in me

it’s not showing

This could be the end of me

And everything I know

But it’s not my time

I’m not going

There’s a will in me

and now it’s gonna show

This could be the end of me

And everything I know

Oh

There might be more than you believe

(There might be more than you believe)

There might be more than you can see

But I won’t go

No I won’t go down

Yeah

Views: 72

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz88070 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Dívám se zpět na začátek tohoto

A jaký byl život

Jen ty a já, milujeme všechny naše přátele

Žijeme život jako oceán

Ale teď mě proudy jen stahují dolů

Je stále těžší dýchat

Nebude to trvat moc dlouho a

Já půjdu ke dnu

Můžeš mně před tím zachránit?

Protože není můj čas

Nejdu

Je ve mně strach,

neukazuje se

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Oh, ale já nepůjdu

Dívám se dopředu na všechny plány, které jsme udělali

A sny, které jsme měli

Jsem ve světě, který se je snaží odnést

Jo, ale já je beru zpět

Protože celou dobu

jsem byl příliš slepý,

abych pochopil, na čem mi mělo záležet

Moji přátelé, ten život, který žijeme

Není to co máme, je to, v co věříme

Protože není můj čas

Nejdu

Je ve mně strach,

neukazuje se

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Ale to není můj čas,

Nejdu

Je ve mně vůle,

A já to teď vím

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Oh, ale já nepůjdu

Nepůjdu

Mohlo by toho být více, než v co věříš

(Mohlo by toho být více, než v co věříš)

Mohlo by toho být více, než vidíš

Ale není můj čas

Nejdu

Je ve mně strach,

neukazuje se

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Ale není můj čas

Nejdu

Je ve mně strach,

neukazuje se

To by mohl být můj konec

A všeho, co vím

Oh

Mohlo by toho být více, než v co věříš

(Mohlo by toho být více, než v co věříš)

Mohlo by toho být více, než vidíš

Ale já nepůjdu

Ne, nepůjdu ke dnu

Yeah

Views: 72

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz61297(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *