Skip to content
Home » Akordy písní 3 Doors Down – Let Me Go | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 3 Doors Down – Let Me Go | Web poskytuje nejnovější texty písní

3 Doors Down – Let Me Go | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

One more kiss could be the best thing

But one more lie could be the worst

And all these thoughts are never resting

And you’re not something I deserve

In my head there’s only you now

This world falls on me

In this world there’s real and make believe

And this seems real to me

You love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, let me go

I dream ahead to what I hope for

And I turn my back on loving you

How can this love be a good thing

When I know what I’m going trough

In my head there’s only you now

This world falls on me

In this world theres real and make believe

And this seems real to me

You love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, just let me go

And no matter how hard I try

I can’t escape these things inside I know, I know…

When all the pieces fall apart

You will be only one who knows, who knows

You love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, just let me go

And you love me but you don’t

You love me but you don’t

You love me but you dont know who I am ¨

And you love me but you don’t

You love me but you don’t

You love me but you don’t know who I am

Views: 57

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz41384 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Další polibek může být to nejlepší

ale další lež může být to nejhorší

A všechny tyto myšlenky nikdy neustávají

A ty nejsi něco, co bych si zasloužil

V mé hlavě jsi nyní jen ty

Svět se na mě hroutí

Na tomto světě je realita a víra

A tohle se mi zdá skutečné

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

Jsem rozpolcený mezi životem který vedu a kde stojím

A ty mně miluješ ale nevíš kdo jsem

Tak nech mě jít, nech mě jít

Já sním o tom, v co doufám

Odvracím se od lásky k tobě

Jak může být tato láska něco dobrého

Když vím, čím procházím

V mé hlavě jsi nyní jen ty

Svět se na mě hroutí

Na tomto světě je realita a víra

A tohle se mi zdá skutečné

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

Jsem rozpolcený mezi životem který vedu a kde stojím

A ty mně miluješ ale nevíš kdo jsem

Tak nech mě jít, nech mě jít

A nezáleží na tom, jak moc se snažím

Nemůžu utéct těm věcem uvnitř, které znám, já je znám

Když se všechny kousky rozpadají

Ty budeš jediná, která ví, kdo ví

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

Jsem rozpolcený mezi životem který vedu a kde stojím

A ty mně miluješ ale nevíš kdo jsem

Tak nech mě jít, nech mě jít

(nevíš)

Miluješ mě ale nevíš

Miluješ mě ale nevíš

(nevíš)

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

(nevíš)

Miluješ mě ale nevíš

Miluješ mě ale nevíš

(nevíš)

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

Views: 70

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz67963(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

3 Doors Down – Let Me Go A vyhledávání související s tímto tématem

#Doors

3 Doors Down – Let Me Go

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 3 Doors Down – Let Me Go

Log in to add text to your favorites

One more kiss could be the best thing

But one more lie could be the worst

And all these thoughts are never resting

And you’re not something I deserve

In my head there’s only you now

This world falls on me

In this world there’s real and make believe

And this seems real to me

You love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, let me go

I dream ahead to what I hope for

And I turn my back on loving you

How can this love be a good thing

When I know what I’m going trough

In my head there’s only you now

This world falls on me

In this world theres real and make believe

And this seems real to me

You love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, just let me go

And no matter how hard I try

I can’t escape these things inside I know, I know…

When all the pieces fall apart

You will be only one who knows, who knows

You love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, just let me go

And you love me but you don’t

You love me but you don’t

You love me but you dont know who I am ¨

And you love me but you don’t

You love me but you don’t

You love me but you don’t know who I am

Views: 57

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz41384 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Další polibek může být to nejlepší

ale další lež může být to nejhorší

A všechny tyto myšlenky nikdy neustávají

A ty nejsi něco, co bych si zasloužil

V mé hlavě jsi nyní jen ty

Svět se na mě hroutí

Na tomto světě je realita a víra

A tohle se mi zdá skutečné

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

Jsem rozpolcený mezi životem který vedu a kde stojím

A ty mně miluješ ale nevíš kdo jsem

Tak nech mě jít, nech mě jít

Já sním o tom, v co doufám

Odvracím se od lásky k tobě

Jak může být tato láska něco dobrého

Když vím, čím procházím

V mé hlavě jsi nyní jen ty

Svět se na mě hroutí

Na tomto světě je realita a víra

A tohle se mi zdá skutečné

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

Jsem rozpolcený mezi životem který vedu a kde stojím

A ty mně miluješ ale nevíš kdo jsem

Tak nech mě jít, nech mě jít

A nezáleží na tom, jak moc se snažím

Nemůžu utéct těm věcem uvnitř, které znám, já je znám

Když se všechny kousky rozpadají

Ty budeš jediná, která ví, kdo ví

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

Jsem rozpolcený mezi životem který vedu a kde stojím

A ty mně miluješ ale nevíš kdo jsem

Tak nech mě jít, nech mě jít

(nevíš)

Miluješ mě ale nevíš

Miluješ mě ale nevíš

(nevíš)

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

(nevíš)

Miluješ mě ale nevíš

Miluješ mě ale nevíš

(nevíš)

Miluješ mě ale nevíš kdo jsem

Views: 70

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz67963(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *