Skip to content
Home » Akordy písní 3 Doors Down – Life Of My Own | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 3 Doors Down – Life Of My Own | Web poskytuje nejnovější texty písní

3 Doors Down – Life Of My Own | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Living risky,

never scared, wander

Closer to the edge

Nothing valued think no fear,

Always wondering why you’re here

All your purposes are gone, nothing’s

Right and nothing’s wrong

Nothing ventured, nothing gained

Feel no sorrow, feel no pain

Kiss me while I’m still alive

Kill me while I kiss the sky

Let me die on my own terms,

Let me live and let me learn

Now I’ll follow my own way, and I’ll

Live on to another damn day

Freedom carries sacrifice,

Remember when this was my life

Looking forward, not behind

Everybody’s got to cross that line

Free me now to give me a place,

Keep me caged and free the beast

Falling faster, time goes by,

Fear is not seen through these eyes

What there was will never be,

Now I’m blind and cannot see

Kiss me while I’m still alive

Kill me while I kiss the sky

Let me die on my own terms, let me

Live and let me learn

Now I’ll follow my own way, and I’ll

Live on to another damn day

Freedom carries sacrifice,

Remember when this was my life

Kiss me while I’m still alive

Kill me while I kiss the sky

Let me die on my own terms, let me

Live and let me learn

Now I’ll follow my own way,

And I’ll live on to another damn day

Freedom carries sacrifice,

Remember when this was my life.

Views: 41

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz63862 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Žiju riskantně

Nikdy se nebojím, nepřemýšlím

Blíže k okraji

Žádné ocenění, nemyslím na strach

Pokaždé přemýšlím, proč jsi tady

Všechny účely tvého počínání jsou pryč, nic není dobře, nic není špatně

Když to nezkusíš, nic nezískáš

Necítím zármutek, necítím bolest

Líbej mě, dokud jsem naživu

líbej mě, dokud líbám nebe

Nech mě zemřít z mých vlastních příčin

Nech mě žít a nech mě se učit

Teď pokračuju po svém a žiju další zatracený den

Svoboda přináší oběti

Vzpoměň si, jak to ještě byl můj život

Dívám se dopředu, ne dozadu

Všichni překročí tu hranici

Osvoboď mě a dej mi místo

Drž mě v kleci a osvoboď zvíře

Padám rychleji, čas běží

Strach není vidět v jeho očích

Co bylo, už nikdy nebude

Teď jsem oslepen a nevidím

Líbej mě, dokud jsem naživu

líbej mě, dokud líbám nebe

Nech mě zemřít z mých vlastních příčin

Nech mě žít a nech mě se učit

Teď pokračuju po svém a žiju další zatracený den

Svoboda přináší oběti

Vzpoměň si, jak to ještě byl můj život

Líbej mě, dokud jsem naživu

líbej mě, dokud líbám nebe

Nech mě zemřít z mých vlastních příčin

Nech mě žít a nech mě se učit

Teď pokračuju po svém a žiju další zatracený den

Svoboda přináší oběti

Vzpoměň si, jak to ještě byl můj život

Views: 41

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz4083(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

3 Doors Down – Life Of My Own A vyhledávání související s tímto tématem

#Doors #Life

3 Doors Down – Life Of My Own

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 3 Doors Down – Life Of My Own

Log in to add text to your favorites

Living risky,

never scared, wander

Closer to the edge

Nothing valued think no fear,

Always wondering why you’re here

All your purposes are gone, nothing’s

Right and nothing’s wrong

Nothing ventured, nothing gained

Feel no sorrow, feel no pain

Kiss me while I’m still alive

Kill me while I kiss the sky

Let me die on my own terms,

Let me live and let me learn

Now I’ll follow my own way, and I’ll

Live on to another damn day

Freedom carries sacrifice,

Remember when this was my life

Looking forward, not behind

Everybody’s got to cross that line

Free me now to give me a place,

Keep me caged and free the beast

Falling faster, time goes by,

Fear is not seen through these eyes

What there was will never be,

Now I’m blind and cannot see

Kiss me while I’m still alive

Kill me while I kiss the sky

Let me die on my own terms, let me

Live and let me learn

Now I’ll follow my own way, and I’ll

Live on to another damn day

Freedom carries sacrifice,

Remember when this was my life

Kiss me while I’m still alive

Kill me while I kiss the sky

Let me die on my own terms, let me

Live and let me learn

Now I’ll follow my own way,

And I’ll live on to another damn day

Freedom carries sacrifice,

Remember when this was my life.

Views: 41

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz63862 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Žiju riskantně

Nikdy se nebojím, nepřemýšlím

Blíže k okraji

Žádné ocenění, nemyslím na strach

Pokaždé přemýšlím, proč jsi tady

Všechny účely tvého počínání jsou pryč, nic není dobře, nic není špatně

Když to nezkusíš, nic nezískáš

Necítím zármutek, necítím bolest

Líbej mě, dokud jsem naživu

líbej mě, dokud líbám nebe

Nech mě zemřít z mých vlastních příčin

Nech mě žít a nech mě se učit

Teď pokračuju po svém a žiju další zatracený den

Svoboda přináší oběti

Vzpoměň si, jak to ještě byl můj život

Dívám se dopředu, ne dozadu

Všichni překročí tu hranici

Osvoboď mě a dej mi místo

Drž mě v kleci a osvoboď zvíře

Padám rychleji, čas běží

Strach není vidět v jeho očích

Co bylo, už nikdy nebude

Teď jsem oslepen a nevidím

Líbej mě, dokud jsem naživu

líbej mě, dokud líbám nebe

Nech mě zemřít z mých vlastních příčin

Nech mě žít a nech mě se učit

Teď pokračuju po svém a žiju další zatracený den

Svoboda přináší oběti

Vzpoměň si, jak to ještě byl můj život

Líbej mě, dokud jsem naživu

líbej mě, dokud líbám nebe

Nech mě zemřít z mých vlastních příčin

Nech mě žít a nech mě se učit

Teď pokračuju po svém a žiju další zatracený den

Svoboda přináší oběti

Vzpoměň si, jak to ještě byl můj život

Views: 41

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz4083(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *