Skip to content
Home » Akordy písní 3 Doors Down – Pages | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 3 Doors Down – Pages | Web poskytuje nejnovější texty písní

3 Doors Down – Pages | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

What happens to a man when

He spills his heart on a page and

He watches words flow away then

His feelings lie on the page alone

There waiting

For someone who cares to read them

To open their eyes to see them

To see if they can make his thoughts their own

To find out that maybe your life’s not perfect

Maybe it’s not worth what he gives away

You can see that this broken soul is bleeding

So you can see your feelings inside yourself

And wander through my heart

Letting you see through me

Now only consumes me

Forget your pain, watch me fall apart

What happens to a soul when

It’s trapped inside his emotions

And all of these words he’s spoken

They bind him to the life he’s left behind

And every new step he takes

He knows that he might not make it

To all of these dreams that he has yet to find

Maybe your life’s not perfect

But maybe it’s not worth what he gives away

You can see that this broken soul is bleeding

So you can see your feelings inside yourself

And wander through my heart

Letting you see through me

Now only consumes me

Forget your pain and watch me fall apart

You can see that this broken soul is bleeding

So you can see your feelings inside yourself

And wander through my heart

Letting you see through me

Now only consumes me

Forget your pain and watch me fall apart

As i fall apart

Views: 156

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz22055 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Co se stane muži když

rozlije své srdce na stránku a

sleduje slova plynout pryč pak

jeho pocity leží na stránce sami

tady čekají

na někoho kdo by si je přečetl

otevřít jejich oči aby je viděli

aby viděli jestli mohou jeho myšlenky vzít za své

zjistit že možná tvůj život není perfektní

možná to není cenné co dal pryč

můžeš vidět, že tahle zlomená duše krvácí

můžeš tak vidět svoje pocity uvnitř tebe

a bloumat skrz mé srdce

nechávám tě vidět skrz mě

teď me jen použij

zapoměň na svou bolest, sleduj mě rozpadat se

Co se stane duši když

je chycena uvnitř jeho pocitů

a všechna ta slova která vyslovil

ho poutají k životu, který za sebou nechal

a každý další krok, který udělá

ví, že ho možná neudělá

pro všechny jeho sny které zatím našel

možná náš život není perfektní

ale možná není cenné co dal pryč

můžeš vidět, že tahle zlomená duše krvácí

můžeš tak vidět svoje pocity uvnitř tebe

a bloumat skrz mé srdce

nechávám tě vidět skrz mě

teď me jen použij

zapoměň na svou bolest, sleduj mě rozpadat se

můžeš vidět, že tahle zlomená duše krvácí

můžeš tak vidět svoje pocity uvnitř tebe

a bloumat skrz mé srdce

nechávám tě vidět skrz mě

teď me jen použij

zapomeň na svou bolest a sleduj mě rozpadat se

jak se rozpadám

Views: 156

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz72507(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

3 Doors Down – Pages A vyhledávání související s tímto tématem

#Doors #Pages

3 Doors Down – Pages

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 3 Doors Down – Pages

Log in to add text to your favorites

What happens to a man when

He spills his heart on a page and

He watches words flow away then

His feelings lie on the page alone

There waiting

For someone who cares to read them

To open their eyes to see them

To see if they can make his thoughts their own

To find out that maybe your life’s not perfect

Maybe it’s not worth what he gives away

You can see that this broken soul is bleeding

So you can see your feelings inside yourself

And wander through my heart

Letting you see through me

Now only consumes me

Forget your pain, watch me fall apart

What happens to a soul when

It’s trapped inside his emotions

And all of these words he’s spoken

They bind him to the life he’s left behind

And every new step he takes

He knows that he might not make it

To all of these dreams that he has yet to find

Maybe your life’s not perfect

But maybe it’s not worth what he gives away

You can see that this broken soul is bleeding

So you can see your feelings inside yourself

And wander through my heart

Letting you see through me

Now only consumes me

Forget your pain and watch me fall apart

You can see that this broken soul is bleeding

So you can see your feelings inside yourself

And wander through my heart

Letting you see through me

Now only consumes me

Forget your pain and watch me fall apart

As i fall apart

Views: 156

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz22055 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Co se stane muži když

rozlije své srdce na stránku a

sleduje slova plynout pryč pak

jeho pocity leží na stránce sami

tady čekají

na někoho kdo by si je přečetl

otevřít jejich oči aby je viděli

aby viděli jestli mohou jeho myšlenky vzít za své

zjistit že možná tvůj život není perfektní

možná to není cenné co dal pryč

můžeš vidět, že tahle zlomená duše krvácí

můžeš tak vidět svoje pocity uvnitř tebe

a bloumat skrz mé srdce

nechávám tě vidět skrz mě

teď me jen použij

zapoměň na svou bolest, sleduj mě rozpadat se

Co se stane duši když

je chycena uvnitř jeho pocitů

a všechna ta slova která vyslovil

ho poutají k životu, který za sebou nechal

a každý další krok, který udělá

ví, že ho možná neudělá

pro všechny jeho sny které zatím našel

možná náš život není perfektní

ale možná není cenné co dal pryč

můžeš vidět, že tahle zlomená duše krvácí

můžeš tak vidět svoje pocity uvnitř tebe

a bloumat skrz mé srdce

nechávám tě vidět skrz mě

teď me jen použij

zapoměň na svou bolest, sleduj mě rozpadat se

můžeš vidět, že tahle zlomená duše krvácí

můžeš tak vidět svoje pocity uvnitř tebe

a bloumat skrz mé srdce

nechávám tě vidět skrz mě

teď me jen použij

zapomeň na svou bolest a sleduj mě rozpadat se

jak se rozpadám

Views: 156

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz72507(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *