Skip to content
Home » Akordy písní 3 Doors Down – Smack | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 3 Doors Down – Smack | Web poskytuje nejnovější texty písní

3 Doors Down – Smack | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Rubber headed motor junky,

Run me down and try to stomp me

Throw my life away, and I’ll be worthless

Just like you

Somewhere now a baby’s crying,

Down the road his mother’s dying

Shot a line and blew her mind

And now she’s turning blue

Don’t you throw your life away,

Just wait until another day

Don’t you throw your life away,

Cause baby I can feel it

Don’t you ever compromise it,

Don’t you even realize it

Don’t throw your life away,

Cause baby I can feel it, now

Trip and fall,

I’m sure you all can tell me

What is on the wall behind the liquor store

Where you get smacked up all the time

Perfect little life you wasted,

Overdosed and that death you tasted

Scared you back into yourself, and now

You walk the line

Don’t you throw your life away,

Just wait until another day

Don’t you throw your life away,

Cause baby I can feel it

Don’t you ever compromise it,

Don’t you even realize it

Don’t throw your life away,

Cause baby I can feel it, now

Life away

Life away

Life away

Views: 135

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz89145 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Buma v čele zastaralého motoru

Dohoň mě a zkus mě zadupat

Zahoď můj život, a budu bezcenný

Stejně jako ty

Někde teď pláče dítě

A dole na ulici umírá jeho matka

Zasáhni hranici a ohrom ji

A teď zmodrala

Nezahodil jsi svůj život?

Jen čekáš na další den

Nezahodil jsi svůj život?

Protože, zlato, já to cítítm

Nekompromitoval jsi to někdy?

Uvědomil sis to?

Nezahodil jsi svůj život?

Protože teď to cítím, zlato

Zakopneš a upadneš

Jsem si jist, že vy všichni mi dokážete říct

Co je na zdi za alkoholovou prodejnou

Kde jsi pokaždé dostal nakládačku

Dokonalý malý život, který jsi promrhal

Předávkování a příchuť smrti, kterou jsi okusil

Zastrašili tě, a teď jdeš po hraně

Nezahodil jsi svůj život?

Jen čekáš na další den

Nezahodil jsi svůj život?

Protože, zlato, já to cítítm

Nekompromitoval jsi to někdy?

Uvědomil sis to?

Nezahodil jsi svůj život?

Protože teď to cítím, zlato

Zahodil

Zahodil

Zahodil

Views: 135

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz51661(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

3 Doors Down – Smack A vyhledávání související s tímto tématem

#Doors #Smack

3 Doors Down – Smack

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 3 Doors Down – Smack

Log in to add text to your favorites

Rubber headed motor junky,

Run me down and try to stomp me

Throw my life away, and I’ll be worthless

Just like you

Somewhere now a baby’s crying,

Down the road his mother’s dying

Shot a line and blew her mind

And now she’s turning blue

Don’t you throw your life away,

Just wait until another day

Don’t you throw your life away,

Cause baby I can feel it

Don’t you ever compromise it,

Don’t you even realize it

Don’t throw your life away,

Cause baby I can feel it, now

Trip and fall,

I’m sure you all can tell me

What is on the wall behind the liquor store

Where you get smacked up all the time

Perfect little life you wasted,

Overdosed and that death you tasted

Scared you back into yourself, and now

You walk the line

Don’t you throw your life away,

Just wait until another day

Don’t you throw your life away,

Cause baby I can feel it

Don’t you ever compromise it,

Don’t you even realize it

Don’t throw your life away,

Cause baby I can feel it, now

Life away

Life away

Life away

Views: 135

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz89145 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Buma v čele zastaralého motoru

Dohoň mě a zkus mě zadupat

Zahoď můj život, a budu bezcenný

Stejně jako ty

Někde teď pláče dítě

A dole na ulici umírá jeho matka

Zasáhni hranici a ohrom ji

A teď zmodrala

Nezahodil jsi svůj život?

Jen čekáš na další den

Nezahodil jsi svůj život?

Protože, zlato, já to cítítm

Nekompromitoval jsi to někdy?

Uvědomil sis to?

Nezahodil jsi svůj život?

Protože teď to cítím, zlato

Zakopneš a upadneš

Jsem si jist, že vy všichni mi dokážete říct

Co je na zdi za alkoholovou prodejnou

Kde jsi pokaždé dostal nakládačku

Dokonalý malý život, který jsi promrhal

Předávkování a příchuť smrti, kterou jsi okusil

Zastrašili tě, a teď jdeš po hraně

Nezahodil jsi svůj život?

Jen čekáš na další den

Nezahodil jsi svůj život?

Protože, zlato, já to cítítm

Nekompromitoval jsi to někdy?

Uvědomil sis to?

Nezahodil jsi svůj život?

Protože teď to cítím, zlato

Zahodil

Zahodil

Zahodil

Views: 135

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz51661(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *