Skip to content
Home » Akordy písní 50 Cent – New Day | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní 50 Cent – New Day | Web poskytuje nejnovější texty písní

50 Cent – New Day | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Party people say

Party people say

Its a new day

Its a new day

While they getting ready,

Everybody ready

For a new day

For a new day

Celebrate and say

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

I woke up this morning

Thinking about the old me

When i was feeling like

Miller lite and OE

But now i ride on some

Conscious shit

Im getting bread

While i toast to my

Complishments

Only one i can have a

Problem is with myself

Its probably why my

Only competition is myself

From today to the morning

The doctor just rock

To the same drum

Fuck the past

Forgot where i came from

I got the club,

Rockin rockin

I got your girl jocking

Me and fif still in this bitch

We going the distance

Wit you party people

Come on

Party people say

Party people say

Its a new day

Its a new day

While they getting ready,

Everybody ready

For a new day

For a new day

Celebrate and say

Ay, ay, aya, ay

ay, ay, aya, ay

Now you can get your

Knees on the Churh floor

Break it better

Or push the door

On the liqour store,

See where it get you

But me i got to be on top,

I said me i got to be on top

I got the street on lock

Im a automatic pilot,

Aint nobody stoppin me

Growing up in poverty aint

Filled my heart with larceny

Niggas ride out on high

i dump to get em offa me

Im a leader, meant to see

The natural born boss of me

They from Bel air,

Im from the bottom

Soon as i spot

Em i get to drom

Em i got

Em i cut my piece

And i dont em

Its dinner time when the 9 come out

Its off the chain off

Off the brain move bang

Off with ya brain

Party people say

Party people say

Its a new day

Its a new day

While they getting ready,

Everybody ready

For a new day

For a new day

Celebrate and say

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Clocks on the wall

Its now or never at all

Im gonna give it my all

Oh-oooh

Whether i rise or fall

Oh-oooh

True story i said id get rich or die trying

I did it, good luck sucker, tryna stop my shine

Nothing matters but the music

Music my first love

We paper chasin

Im always coming in first cuz

Im build for it

See im better under pressure

I react like a maniac

When im coming to get ya

I got to win

Em watch and dre watch and my son watching

Dad losing aint an option

Dm sharp im on point

The ink from my ballpoint

Throwing out my paint

Im back on my A-game

Im focused, fom me this is just another victory

Except that im stronger that

Im stronger than an ox now mentally

Party people say

Party people say

Its a new day

Its a new day

While they getting ready,

Everybody ready

For a new day

For a new day

Celebrate and say

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Views: 47

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz17330 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Party lidi říkají

Party lidi říkají

Je to nový den

Je to nový den

Zatímco se oni připravují

Každý je připraven

Na nový den

Na nový den

Oslavuj a říkej

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Dnes ráno jsem vstal

Přemýšlím o mém starém já

Kdy jsem se cítil jako

Miller Lite a OE

Ale teď jezdím na něčem

Sebevědomé sračky

Dostávám chléb

Zatímco připíjím na mé

Úspěchy

Jedno jediné, které mám je

Problém se sebou samým

Je to asi proč moje

Jediná soutěž jsem já sám

Od dneška až do rána

Lékař se jenom houpá

Ke stejnému bubnu

Zkurvená minulost

Zapomněl jsem, odkud jsem přišel

Měl jsem klub

Rockin Rockin

Dostal jsem tvoji holku

Já a fif jsme stále v této mrše

Jdeme na vzdálenost

S vámi, party lidi

No tak

Party lidi říkají

Party lidi říkají

Je to nový den

Je to nový den

Zatímco se oni připravují

Každý je připraven

Na nový den

Na nový den

Oslavuj a říkej

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Teď můžeš dostat tvoje

Kolena na kostelní zem

Víc je ohni

Nebo tlač do dveří

Do alkoholového obchodu

Vidím, že tě to dostává

Ale já mám být na vrcholu

Řekl jsem, že já mám být na vrcholu

Dostal jsem ulici na zámek

Jsem automatický pilot

Nikdo mě nezastaví

Vyrůstání v chudobě není

Mé plné srdce se rozkrádá

Negři ujíždějí výš

Vyhodím je ven ze mě

Jsem vůdce, chtělo by to vidět

Přírodně narozený šéf jako já

Jsou z Bel Air

Já jsem z prdele

Hned jak jsem na místě

Dát jim na buben

Dostal jsem je

Pořezal jsem jim kus

A já ne a ne je

Je čas večeře, když je po 9

Je to pryč s řetězce

Vypnutí mozku pohybu třesku

Vypnutí tebe z mého mozku

Party lidi říkají

Party lidi říkají

Je to nový den

Je to nový den

Zatímco se oni připravují

Každý je připraven

Na nový den

Na nový den

Oslavuj a říkej

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Hodiny na zdi

Je to teď nebo nikdy do všeho

Chci tomu dát vše ze mě

Oh-ooh

Ať už budu stoupat nebo klesat

Oh-oooh

Pravdivý příběh, řekl jsem, zbohatni nebo chcípni

Udělal jsem to, hodně štěstí hajzle, pokouším se zastavit moji zář

Nic se neděje, ale hudba

Hudba je moje první láska

Pronásledujeme papír

Pokaždé přicházím první, protože

Jsem tady pro to

Vidím, že jsem lepší pod nátlakem

Reaguju jako maniak

Když jdu, abych tě dostal

Zvítězil jsem

Oni se dívají, Dre se dívá a můj syn se dívá

Táta ztrácí na možnostech

Ostrý Dm, jsem na hrotu

Inkoust z mojí propisky

Házení mojí barvy

Jsem zpět na A-hru

Jsem zaměřen, od tohoto je to jen další triumf

Vyloučeno, jsem silnější než

Teď jsem mentálně silnější než tenhle vůl

Party lidi říkají

Party lidi říkají

Je to nový den

Je to nový den

Zatímco se oni připravují

Každý je připraven

Na nový den

Na nový den

Oslavuj a říkej

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Views: 47

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz75067(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

50 Cent – New Day A vyhledávání související s tímto tématem

#Cent #Day

50 Cent – New Day

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu 50 Cent – New Day

Log in to add text to your favorites

Party people say

Party people say

Its a new day

Its a new day

While they getting ready,

Everybody ready

For a new day

For a new day

Celebrate and say

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

I woke up this morning

Thinking about the old me

When i was feeling like

Miller lite and OE

But now i ride on some

Conscious shit

Im getting bread

While i toast to my

Complishments

Only one i can have a

Problem is with myself

Its probably why my

Only competition is myself

From today to the morning

The doctor just rock

To the same drum

Fuck the past

Forgot where i came from

I got the club,

Rockin rockin

I got your girl jocking

Me and fif still in this bitch

We going the distance

Wit you party people

Come on

Party people say

Party people say

Its a new day

Its a new day

While they getting ready,

Everybody ready

For a new day

For a new day

Celebrate and say

Ay, ay, aya, ay

ay, ay, aya, ay

Now you can get your

Knees on the Churh floor

Break it better

Or push the door

On the liqour store,

See where it get you

But me i got to be on top,

I said me i got to be on top

I got the street on lock

Im a automatic pilot,

Aint nobody stoppin me

Growing up in poverty aint

Filled my heart with larceny

Niggas ride out on high

i dump to get em offa me

Im a leader, meant to see

The natural born boss of me

They from Bel air,

Im from the bottom

Soon as i spot

Em i get to drom

Em i got

Em i cut my piece

And i dont em

Its dinner time when the 9 come out

Its off the chain off

Off the brain move bang

Off with ya brain

Party people say

Party people say

Its a new day

Its a new day

While they getting ready,

Everybody ready

For a new day

For a new day

Celebrate and say

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Clocks on the wall

Its now or never at all

Im gonna give it my all

Oh-oooh

Whether i rise or fall

Oh-oooh

True story i said id get rich or die trying

I did it, good luck sucker, tryna stop my shine

Nothing matters but the music

Music my first love

We paper chasin

Im always coming in first cuz

Im build for it

See im better under pressure

I react like a maniac

When im coming to get ya

I got to win

Em watch and dre watch and my son watching

Dad losing aint an option

Dm sharp im on point

The ink from my ballpoint

Throwing out my paint

Im back on my A-game

Im focused, fom me this is just another victory

Except that im stronger that

Im stronger than an ox now mentally

Party people say

Party people say

Its a new day

Its a new day

While they getting ready,

Everybody ready

For a new day

For a new day

Celebrate and say

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Views: 47

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz17330 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Party lidi říkají

Party lidi říkají

Je to nový den

Je to nový den

Zatímco se oni připravují

Každý je připraven

Na nový den

Na nový den

Oslavuj a říkej

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Dnes ráno jsem vstal

Přemýšlím o mém starém já

Kdy jsem se cítil jako

Miller Lite a OE

Ale teď jezdím na něčem

Sebevědomé sračky

Dostávám chléb

Zatímco připíjím na mé

Úspěchy

Jedno jediné, které mám je

Problém se sebou samým

Je to asi proč moje

Jediná soutěž jsem já sám

Od dneška až do rána

Lékař se jenom houpá

Ke stejnému bubnu

Zkurvená minulost

Zapomněl jsem, odkud jsem přišel

Měl jsem klub

Rockin Rockin

Dostal jsem tvoji holku

Já a fif jsme stále v této mrše

Jdeme na vzdálenost

S vámi, party lidi

No tak

Party lidi říkají

Party lidi říkají

Je to nový den

Je to nový den

Zatímco se oni připravují

Každý je připraven

Na nový den

Na nový den

Oslavuj a říkej

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Teď můžeš dostat tvoje

Kolena na kostelní zem

Víc je ohni

Nebo tlač do dveří

Do alkoholového obchodu

Vidím, že tě to dostává

Ale já mám být na vrcholu

Řekl jsem, že já mám být na vrcholu

Dostal jsem ulici na zámek

Jsem automatický pilot

Nikdo mě nezastaví

Vyrůstání v chudobě není

Mé plné srdce se rozkrádá

Negři ujíždějí výš

Vyhodím je ven ze mě

Jsem vůdce, chtělo by to vidět

Přírodně narozený šéf jako já

Jsou z Bel Air

Já jsem z prdele

Hned jak jsem na místě

Dát jim na buben

Dostal jsem je

Pořezal jsem jim kus

A já ne a ne je

Je čas večeře, když je po 9

Je to pryč s řetězce

Vypnutí mozku pohybu třesku

Vypnutí tebe z mého mozku

Party lidi říkají

Party lidi říkají

Je to nový den

Je to nový den

Zatímco se oni připravují

Každý je připraven

Na nový den

Na nový den

Oslavuj a říkej

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Hodiny na zdi

Je to teď nebo nikdy do všeho

Chci tomu dát vše ze mě

Oh-ooh

Ať už budu stoupat nebo klesat

Oh-oooh

Pravdivý příběh, řekl jsem, zbohatni nebo chcípni

Udělal jsem to, hodně štěstí hajzle, pokouším se zastavit moji zář

Nic se neděje, ale hudba

Hudba je moje první láska

Pronásledujeme papír

Pokaždé přicházím první, protože

Jsem tady pro to

Vidím, že jsem lepší pod nátlakem

Reaguju jako maniak

Když jdu, abych tě dostal

Zvítězil jsem

Oni se dívají, Dre se dívá a můj syn se dívá

Táta ztrácí na možnostech

Ostrý Dm, jsem na hrotu

Inkoust z mojí propisky

Házení mojí barvy

Jsem zpět na A-hru

Jsem zaměřen, od tohoto je to jen další triumf

Vyloučeno, jsem silnější než

Teď jsem mentálně silnější než tenhle vůl

Party lidi říkají

Party lidi říkají

Je to nový den

Je to nový den

Zatímco se oni připravují

Každý je připraven

Na nový den

Na nový den

Oslavuj a říkej

Ay, ay, aya, ay

Ay, ay, aya, ay

Views: 47

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz75067(Currently displayed)
Add text here

6 thoughts on “Akordy písní 50 Cent – New Day | Web poskytuje nejnovější texty písní”

  1. 683795 82375Excellent post. I previousally to spend alot of my time water skiing and watching sports. It was quite possible the very best sequence of my past and your content kind of reminded me of that period of my life. Cheers 100444

  2. 946297 228572Generally I dont learn post on blogs, nonetheless I wish to say that this write-up extremely pressured me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite excellent write-up. 747950

  3. 531618 25215Its perfect time to make some plans for the future and it is time to be pleased. Ive read this post and if I could I wish to suggest you some intriguing things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even much more things about it! 718258

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *