Home » Akordy písní A Day To Remember – Exposed | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Day To Remember – Exposed | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Day To Remember – Exposed | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I won’t accept your fear

Another stagnant year

I’m pro-American but anti-politician

They’ll trade you a voice

For an illusion of choice

Truth hits like a god damn premonition

Inroads to the hangman’s noose

We got a lot to lose

Is this where you wanna be?

Exhumed they’re not through with you

Until you’re left exposed

Is this who you wanna be?

Take what’s been given or have none

The only claim of the workers in song

Get back in line you’ve all been warned

“We was beat when we was born”

Inroads to the hangman’s noose

We got a lot to lose

Is this where you wanna be?

Exhumed they’re not through with you

Until you’re left exposed

Is this who you wanna be?

Like a shark that’s combing the surface

We got a taste for blood

Don’t believe what the pacifist tells you

No war, no peace

Don’t believe what the pacifist tells you

No war, no peace

Views: 82

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Nebudu akceptovat tvůj strach

Další stagnující rok

Jsem proamerický, ale anti-politik

Oni obchodují s tvým hlasem

Pro iluzi volby

Pravda zasáhne jako zatracená předtucha

Průnik do opratky oběčence

Máme hodně co ztratit

Je tohle to, kde chceš být?

Exhumováni tu s tebou přesto nejsou

Dokud tě tu neponechají

Je tohle to, kým chceš být?

Vezmi si, co to bylo dáno nebo nebudeš mít nic

Jediný požadavek od pracovníků ve skladbě

Vrať se do řady, všichni jste byli varováni

“Byli jsme poražení už když jsme se narodili”

Průnik do opratky oběčence

Máme hodně co ztratit

Je tohle to, kde chceš být?

Exhumováni tu s tebou přesto nejsou

Dokud tě tu neponechají

Je tohle to, kým chceš být?

Jako žralok, který rozčesává hladinu

Máme chuť na krev

Nevěřte tomu, co vám řekne pacifista

Žádná válka, žádný mír

Nevěřte tomu, co vám řekne pacifista

Žádná válka, žádný mír

Views: 82

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz75686(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Abba - Conociéndome Conociéndote | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

A Day To Remember – Exposed A vyhledávání související s tímto tématem

#Day #Remember #Exposed

A Day To Remember – Exposed

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Day To Remember – Exposed

Log in to add text to your favorites

I won’t accept your fear

Another stagnant year

I’m pro-American but anti-politician

They’ll trade you a voice

For an illusion of choice

Truth hits like a god damn premonition

Inroads to the hangman’s noose

We got a lot to lose

Is this where you wanna be?

Exhumed they’re not through with you

Until you’re left exposed

Is this who you wanna be?

Take what’s been given or have none

The only claim of the workers in song

Get back in line you’ve all been warned

“We was beat when we was born”

Inroads to the hangman’s noose

We got a lot to lose

Is this where you wanna be?

Exhumed they’re not through with you

Until you’re left exposed

Is this who you wanna be?

Like a shark that’s combing the surface

We got a taste for blood

Don’t believe what the pacifist tells you

No war, no peace

See also  Akordy písní Chto ma ženu, naj ju preda | Web poskytuje nejnovější texty písní

Don’t believe what the pacifist tells you

No war, no peace

Views: 82

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz16906 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Nebudu akceptovat tvůj strach

Další stagnující rok

Jsem proamerický, ale anti-politik

Oni obchodují s tvým hlasem

Pro iluzi volby

Pravda zasáhne jako zatracená předtucha

Průnik do opratky oběčence

Máme hodně co ztratit

Je tohle to, kde chceš být?

Exhumováni tu s tebou přesto nejsou

Dokud tě tu neponechají

Je tohle to, kým chceš být?

Vezmi si, co to bylo dáno nebo nebudeš mít nic

Jediný požadavek od pracovníků ve skladbě

Vrať se do řady, všichni jste byli varováni

“Byli jsme poražení už když jsme se narodili”

Průnik do opratky oběčence

Máme hodně co ztratit

Je tohle to, kde chceš být?

Exhumováni tu s tebou přesto nejsou

Dokud tě tu neponechají

Je tohle to, kým chceš být?

Jako žralok, který rozčesává hladinu

Máme chuť na krev

Nevěřte tomu, co vám řekne pacifista

Žádná válka, žádný mír

Nevěřte tomu, co vám řekne pacifista

Žádná válka, žádný mír

Views: 82

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz75686(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment