Home » Akordy písní A Day To Remember – I Surrender | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Day To Remember – I Surrender | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Day To Remember – I Surrender | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

You’ve got secrets, oh yeah,

And I’ve got a weakness for them.

No this ain’t the time or place to show your face,

Cause you know that I can’t stand

The need to get even. Tonight,

When everything ya say won’t come out right.

So I’ll try to save some face, and take my space

Till the times right, cause we’ll need it.

So I surrender, I can’t forget her.

Will you remember? The truth,

Cause they won’t even want me to.

Wish you would read this, oh yeah,

And knew that I mean it. I did.

Yeah I could fill every page with all my ways

That I tried to understand.

Wished things could be different. Alright,

Well it ain’t for the lack of how I tried.

So let’s go our separate ways, and count the days

As we get by. Cause we’ll get by.

So I surrender, I can’t forget her.

Will you remember? The truth,

Cause they won’t even want me to.

So I surrender, I can’t forget her.

Will you remember? The truth

This’ll drag on and on and on,

Where I’m the only one who’s wrong.

It’s always something, it’s always something

With me and you.

[x2]

So I surrender

So I surrender

So I surrender, I can’t forget her.

Will you remember? The truth,

Cause they won’t even want me to.

They won’t even want me to (I, I surrender)

They won’t even want me to (I, I surrender)

(I, I surrender)

So I surrender.

Views: 64

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Máš tajemství, oh ano

A já pro ně mám slabost.

Ne tohle není čas, ani místo, ukázat tvůj obličej,

Protože víš, že nemůžu vydržet

Je potřeba být vyrovnaný. Dnes v noci,

Když všechno, co řekneš, nevyjde najevo správně.

Tak se pokusím šetřit obličej a dát si prostor

Dokud nebude správný čas, protože to budeme potřebovat.

Tak se vzdávám, nemůžu na ni zapomenout

Budeš si pamatovat? Pravda,

Ani to po mně nebudou chtít

Přeji si, abys tohle četla , oh ano,

A věděla, že na to myslím. Myslel jsem.

Jo, mohl bych vyplnit každou stránku všemi způsoby

Že jsem se snažil pochopit.

Přál jsem si, aby věci byly jinak. Dobře,

Není to tím, že jsem se dost nesnažil.

Tak půjdeme na svých rozdělených cestách a počítat dny

Jak obstojíme. Protože my obstojíme.

Tak se vzdávám, nemůžu na ni zapomenout

Budeš si pamatovat? Pravda,

Ani to po mně nebudou chtít

Tak se vzdávám, nemůžu na ni zapomenout

Budeš si pamatovat? Pravda.

Bude se to táhnout dál a dál a dál,

Tam, kde jsem jediný za toho špatného.

Je to vždy něco, je to vždy něco

Se mnou a s tebou

[x2]

Tak se vzdávám

Tak se vzdávám

Tak se vzdávám, nemůžu na ni zapomenout

Budeš si pamatovat? Pravda,

Ani to po mně nebudou chtít

Ani to po mně nebudou chtít (Vzdávám se)

Ani to po mně nebudou chtít (Vzdávám se)

(Vzdávám se)

Tak se vzdávám.

Views: 64

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

A Day To Remember – I Surrender A vyhledávání související s tímto tématem

#Day #Remember #Surrender

A Day To Remember – I Surrender

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Day To Remember – I Surrender

Log in to add text to your favorites

You’ve got secrets, oh yeah,

And I’ve got a weakness for them.

No this ain’t the time or place to show your face,

Cause you know that I can’t stand

The need to get even. Tonight,

When everything ya say won’t come out right.

So I’ll try to save some face, and take my space

Till the times right, cause we’ll need it.

So I surrender, I can’t forget her.

Will you remember? The truth,

Cause they won’t even want me to.

Wish you would read this, oh yeah,

And knew that I mean it. I did.

Yeah I could fill every page with all my ways

That I tried to understand.

Wished things could be different. Alright,

Well it ain’t for the lack of how I tried.

So let’s go our separate ways, and count the days

As we get by. Cause we’ll get by.

So I surrender, I can’t forget her.

Will you remember? The truth,

Cause they won’t even want me to.

So I surrender, I can’t forget her.

Will you remember? The truth

This’ll drag on and on and on,

Where I’m the only one who’s wrong.

It’s always something, it’s always something

With me and you.

[x2]

So I surrender

So I surrender

So I surrender, I can’t forget her.

Will you remember? The truth,

Cause they won’t even want me to.

They won’t even want me to (I, I surrender)

They won’t even want me to (I, I surrender)

(I, I surrender)

So I surrender.

Views: 64

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Máš tajemství, oh ano

A já pro ně mám slabost.

Ne tohle není čas, ani místo, ukázat tvůj obličej,

Protože víš, že nemůžu vydržet

Je potřeba být vyrovnaný. Dnes v noci,

Když všechno, co řekneš, nevyjde najevo správně.

Tak se pokusím šetřit obličej a dát si prostor

Dokud nebude správný čas, protože to budeme potřebovat.

Tak se vzdávám, nemůžu na ni zapomenout

Budeš si pamatovat? Pravda,

Ani to po mně nebudou chtít

Přeji si, abys tohle četla , oh ano,

A věděla, že na to myslím. Myslel jsem.

Jo, mohl bych vyplnit každou stránku všemi způsoby

Že jsem se snažil pochopit.

Přál jsem si, aby věci byly jinak. Dobře,

Není to tím, že jsem se dost nesnažil.

Tak půjdeme na svých rozdělených cestách a počítat dny

Jak obstojíme. Protože my obstojíme.

Tak se vzdávám, nemůžu na ni zapomenout

Budeš si pamatovat? Pravda,

Ani to po mně nebudou chtít

Tak se vzdávám, nemůžu na ni zapomenout

Budeš si pamatovat? Pravda.

Bude se to táhnout dál a dál a dál,

Tam, kde jsem jediný za toho špatného.

Je to vždy něco, je to vždy něco

Se mnou a s tebou

[x2]

Tak se vzdávám

Tak se vzdávám

Tak se vzdávám, nemůžu na ni zapomenout

Budeš si pamatovat? Pravda,

Ani to po mně nebudou chtít

Ani to po mně nebudou chtít (Vzdávám se)

Ani to po mně nebudou chtít (Vzdávám se)

(Vzdávám se)

Tak se vzdávám.

Views: 64

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz64529(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment