Home » Akordy písní A Day To Remember – Justified | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Day To Remember – Justified | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Day To Remember – Justified | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Burn me alive if you feel that’s justified…

I need more than faith to see you on the other side, the other side

Can you hear me? The lowly one

Do ya fear me? You righteous ones

Bow down to all Earth’s creation

Every man of every nation

Who’s right and wrong at times like these?

Burn me alive if you feel that’s justified

I need more than faith to see you on the other side, the other side

Can you hear me? The lowly one

Do ya fear me? You righteous ones

I believe in a life before death

That happiness and virtue coexist

And if you only believe to hedge the bet

You’re gonna pay your debt!

Burn me alive if you feel that’s justified

I need more than faith to see you on the other side, the other side

The lowly ones need more than this to see you on the other side, the other side

Burn me alive

Feel nothing, leave nothing

Learn nothing then be on your way

Be on your way

Do ya fear me? You righteous ones

Can you hear me? The lowly one, the lowly ones

Views: 49

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Spal mě zaživa, pokud máš pocit, že je to opodstatněné…

Potřebuju víc než víru, že tě uvidím na druhé straně, druhé straně

Slyšíš mě? Ten pokorný

Bojíte se mě? Vy spravedliví

Pokloň se všem stvořením Země

Každý člověk každého národa

Kdo má pravdu a kdo se mýlí v dobách jako jsou tyhle?

Spal mě zaživa, pokud máš pocit, že je to opodstatněné

Potřebuju víc než víru, že tě uvidím na druhé straně, druhé straně

Slyšíš mě? Ten pokorný

Bojíte se mě? Vy spravedliví

Věřím v život před smrtí

Že štěstí a ctnost koexistují

A pokud jenom sázíš na víru

Splatíš svůj dluh!

Spal mě zaživa, pokud máš pocit, že je to opodstatněné

Potřebuju víc než víru, že tě uvidím na druhé straně, druhé straně

Ti pokorní potřebují víc než tohle, vidět tě na druhé straně, druhé straně

Spal mě zaživa

Neciť nic, nenech nic

Nenauč se nic, poté buď sám sebou

Buď sám sebou

Bojíte se mě? Vy spravedliví

Slyšíš mě? Ten pokorný, ten pokorný

Views: 49

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz90034(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Ej, červeni kaheľ, bili pec | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

A Day To Remember – Justified A vyhledávání související s tímto tématem

#Day #Remember #Justified

A Day To Remember – Justified

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Day To Remember – Justified

Log in to add text to your favorites

Burn me alive if you feel that’s justified…

I need more than faith to see you on the other side, the other side

Can you hear me? The lowly one

Do ya fear me? You righteous ones

Bow down to all Earth’s creation

Every man of every nation

Who’s right and wrong at times like these?

Burn me alive if you feel that’s justified

I need more than faith to see you on the other side, the other side

Can you hear me? The lowly one

Do ya fear me? You righteous ones

I believe in a life before death

That happiness and virtue coexist

And if you only believe to hedge the bet

You’re gonna pay your debt!

Burn me alive if you feel that’s justified

I need more than faith to see you on the other side, the other side

The lowly ones need more than this to see you on the other side, the other side

Burn me alive

Feel nothing, leave nothing

Learn nothing then be on your way

Be on your way

Do ya fear me? You righteous ones

Can you hear me? The lowly one, the lowly ones

Views: 49

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Spal mě zaživa, pokud máš pocit, že je to opodstatněné…

Potřebuju víc než víru, že tě uvidím na druhé straně, druhé straně

Slyšíš mě? Ten pokorný

Bojíte se mě? Vy spravedliví

Pokloň se všem stvořením Země

Každý člověk každého národa

Kdo má pravdu a kdo se mýlí v dobách jako jsou tyhle?

Spal mě zaživa, pokud máš pocit, že je to opodstatněné

Potřebuju víc než víru, že tě uvidím na druhé straně, druhé straně

Slyšíš mě? Ten pokorný

Bojíte se mě? Vy spravedliví

Věřím v život před smrtí

Že štěstí a ctnost koexistují

A pokud jenom sázíš na víru

Splatíš svůj dluh!

Spal mě zaživa, pokud máš pocit, že je to opodstatněné

Potřebuju víc než víru, že tě uvidím na druhé straně, druhé straně

Ti pokorní potřebují víc než tohle, vidět tě na druhé straně, druhé straně

Spal mě zaživa

Neciť nic, nenech nic

Nenauč se nic, poté buď sám sebou

Buď sám sebou

Bojíte se mě? Vy spravedliví

Slyšíš mě? Ten pokorný, ten pokorný

Views: 49

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz90034(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment