Home » Akordy písní A Day To Remember – Show 'Em The Ropes | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Day To Remember – Show 'Em The Ropes | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Day To Remember – Show 'Em The Ropes | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Just hold your breath,

To make sure you won’t wake up again.

Cause you ruined my 04,

That’s the best that I could hope for,

To watch you fall apart from the inside.

We’re gonna spread it to the world

To the world

About how you lied.

How you lied

A free lesson on growing up,

Never trust anyone to the point,

Where your backs exposed.

Every person I’ve ever known was a fake

and you’ll see your closest ones go first.

Who needs enemies you’ve got friends.

I’m a gentleman and you’re a liar,

I expect the best of you but it’s so hard

But it’s so hard

[x2]

Let’s start over.

When we reach the top we’ll watch you bury yourself.

This wasn’t easy.

It wasn’t easy

[x2]

A free lesson on growing up.

Make the best of their worst

And never compromise what you feel is right.

I make a point to be powerful when I speak.

Be the one that gives them nightmares when they sleep.

Never back down from anyone.

I’m a gentleman and you’re a liar.

I expect the best of you but it’s so hard.

But it’s so hard

[x2]

Let’s start over.

When we reach the top we’ll watch you bury yourself.

This wasn’t easy.

It wasn’t easy

[x2]

See also  Miley Cyrus' Mom Tish on Why Her Daughter Decided to Perform 'Slide Away' at the 2019 MTV VMAs | miley cyrus mother's daughter | Web který poskytuje nejlepší texty

I watched the weight of your world

Cave in to crush you.

[x4]

Views: 49

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz65407 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jen zadrž dech,

aby ses ujistil že se už nevzbudíš.

Protože si zničil moji 04,

To je nejlepší v co bych mohl doufat,

Sledovat jak se zevnitř rozpadáš.

Budeme to šířit do světa

Do světa

O tom jak si lhal.

Jak si lhal.

Lekce zdarma o dospívání,

Nikdy nevěř nikomu do té míry,

kdy jsou vystaveny tvoje záda.

Každá osoba jakou jsem kdy znal byla falešná

a uvidíš své nejbližší jít první.

Kdo potřebuje nepřátele, máš přátele.

Já jsem gentleman a ty jsi lhář,

Já od vás očekávám to nejlepší ale je to tak těžké

ale je to tak těžké

[x2]

Pojďme začít znovu.

Když dosáhneme vrchol budeme koukat

jak se pohřbíváš.

Tohle nebylo lehké.

Nebylo to lehké.

[x2]

Lekce zdarma o dospívání.

Využij nejlepší z toho nejhoršího

A nikdy neohrozuj to co cítíš že je dobré.

Mám vlastnost být silný když mluvím.

Být tím co jim přinese noční můry když spí.

Nikdy kvůli nikomu nepadni dolů.

Já jsem gentleman a ty jsi lhář,

Já od vás očekávám to nejlepší ale je to tak těžké

ale je to tak těžké

[x2]

Pojďme začít znovu.

Když dosáhneme vrchol budeme koukat

jak se pohřbíváš.

Tohle nebylo lehké.

Nebylo to lehké.

[x2]

Díval jsem se na váhu tvého světa

Propadl sem se kvůli zničení vás.

[x4]

Views: 49

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

A Day To Remember – Show 'Em The Ropes A vyhledávání související s tímto tématem

#Day #Remember #Show #039Em #Ropes

A Day To Remember – Show 'Em The Ropes

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Day To Remember – Show 'Em The Ropes

Log in to add text to your favorites

Just hold your breath,

To make sure you won’t wake up again.

Cause you ruined my 04,

That’s the best that I could hope for,

To watch you fall apart from the inside.

We’re gonna spread it to the world

To the world

About how you lied.

How you lied

A free lesson on growing up,

Never trust anyone to the point,

Where your backs exposed.

Every person I’ve ever known was a fake

and you’ll see your closest ones go first.

Who needs enemies you’ve got friends.

I’m a gentleman and you’re a liar,

I expect the best of you but it’s so hard

But it’s so hard

[x2]

Let’s start over.

When we reach the top we’ll watch you bury yourself.

This wasn’t easy.

It wasn’t easy

[x2]

A free lesson on growing up.

Make the best of their worst

And never compromise what you feel is right.

I make a point to be powerful when I speak.

Be the one that gives them nightmares when they sleep.

Never back down from anyone.

I’m a gentleman and you’re a liar.

I expect the best of you but it’s so hard.

But it’s so hard

[x2]

Let’s start over.

When we reach the top we’ll watch you bury yourself.

This wasn’t easy.

It wasn’t easy

[x2]

See also  Akordy písní Adam Lambert - Stay (Rihanna Cover) | Web poskytuje nejnovější texty písní

I watched the weight of your world

Cave in to crush you.

[x4]

Views: 49

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz65407 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jen zadrž dech,

aby ses ujistil že se už nevzbudíš.

Protože si zničil moji 04,

To je nejlepší v co bych mohl doufat,

Sledovat jak se zevnitř rozpadáš.

Budeme to šířit do světa

Do světa

O tom jak si lhal.

Jak si lhal.

Lekce zdarma o dospívání,

Nikdy nevěř nikomu do té míry,

kdy jsou vystaveny tvoje záda.

Každá osoba jakou jsem kdy znal byla falešná

a uvidíš své nejbližší jít první.

Kdo potřebuje nepřátele, máš přátele.

Já jsem gentleman a ty jsi lhář,

Já od vás očekávám to nejlepší ale je to tak těžké

ale je to tak těžké

[x2]

Pojďme začít znovu.

Když dosáhneme vrchol budeme koukat

jak se pohřbíváš.

Tohle nebylo lehké.

Nebylo to lehké.

[x2]

Lekce zdarma o dospívání.

Využij nejlepší z toho nejhoršího

A nikdy neohrozuj to co cítíš že je dobré.

Mám vlastnost být silný když mluvím.

Být tím co jim přinese noční můry když spí.

Nikdy kvůli nikomu nepadni dolů.

Já jsem gentleman a ty jsi lhář,

Já od vás očekávám to nejlepší ale je to tak těžké

ale je to tak těžké

[x2]

Pojďme začít znovu.

Když dosáhneme vrchol budeme koukat

jak se pohřbíváš.

Tohle nebylo lehké.

Nebylo to lehké.

[x2]

Díval jsem se na váhu tvého světa

Propadl sem se kvůli zničení vás.

[x4]

Views: 49

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz124(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment