Home » Akordy písní A Day To Remember – Sticks And Bricks | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Day To Remember – Sticks And Bricks | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Day To Remember – Sticks And Bricks | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I am fueled by all forms of failure

I paid the price

So, I’ll take what’s mine!

Bet ya didn’t see that one comin’

Cause I do as I please

And apologize for nothing.

My time is flying

But I’m still second to none.

Always shining the brightest

When I’m placed under the gun.

So here I stand,

The only son of a working class man

I won’t be held back

I can’t be held down

Where were you

When my walls came falling down?

You tried to hide

You stood close by

And didn’t make a sound!

(Say something!)

Find you some paper

And I’ll go grab you a pen

You can start taking notes

On how this all started again.

Been dead last but found my way to the front

With my inspirational quotes on why

I never gave up!

Where were you

When my walls came falling down?

(When you falling down)

You tried to hide

You stood close by

And didn’t make a sound!

Where were you

When it all came back around?

(Goes back around)

The reasons why you passed me by

Will always hold you down.

(Say something!)

If you can’t stand the pressure

Stay the fuck out of my way!

I know my place!

This one goes out to everyone

Who’s lied to my face!

MY HEART IS FILLED WITH HATE!

I’m making a difference,

I’m taking a chance.

You can say what you want about me

But no one can tell me I can’t!

Where were you

When my walls came falling down?

(When you falling down)

You tried to hide

You stood close by

And didn’t make a sound!

Where were you

When it all came back around?

(Goes back around)

The reasons why you passed me by

Will always hold you down.

See also  Akordy písní Dolini, dolini | Web poskytuje nejnovější texty písní

SAY SOMETHING!!

Views: 24

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz97968 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jsem poháněn všemi formami neúspěchu

Zaplatil jsem cenu

Takže si vezmu, co mi patří

Vsadím se, že tohle jsi nečekal

Protože si dělám, co se mi zlíbí

A za nic se neomlouvám

Můj čas letí

Ale stále jsem nejlepší

Vždy zářím nejjasněji

Když mě tlačí čas

Tak tady jsem

Jediný syn muže spodiny

Nenechám se držet zpátky

Nemůžete mě držet u země

Kde jsi byl

Když se mé zdi bořily?

Snažil ses schovat

Stál jsi poblíž

A nevydal ani hlásku!

(Řekni něco!)

Najdu ti papír

A přinesu ti pero

Můžeš začít psát

Jak to všechno začalo

Byl jsem poslední ale probojoval jsem se až dopředu

Svými inspirativními řečmi o tom

Proč jsem to nikdy nevzdal!

Kde jsi byl

Když se mé zdi bořily?

Snažil ses schovat

Stál jsi poblíž

A nevydal ani hlásku

Kde jsi byl

Když se to všechno začlo hroutit?

(a znovu)

Důvody, proč jsi mě míjel

tě budou vždy tížit

(Řekni něco!)

Když nedokážeš zvládnout ten tlak

Tak se mi kliď z cesty!

Znám své místo

Tohle je pro všechny ty

Co mi kdy lhali do očí!

MÉ SRDCE JE PLNÉ NENÁVISTI!

Dělám to jinak

Využívám šanci

Můžeš o mně říkat, co chceš

Ale nikdo mi to nemůže zakázat!

Kde jsi byl

Když se mé zdi bořily?

Snažil ses schovat

Stál jsi poblíž

A nevydal ani hlásku

Kde jsi byl

Když se to všechno začlo hroutit?

(a znovu)

Důvody, proč jsi mě míjel

tě budou vždy tížit

Views: 24

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

A Day To Remember – Sticks And Bricks A vyhledávání související s tímto tématem

#Day #Remember #Sticks #Bricks

A Day To Remember – Sticks And Bricks

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Day To Remember – Sticks And Bricks

Log in to add text to your favorites

I am fueled by all forms of failure

I paid the price

So, I’ll take what’s mine!

Bet ya didn’t see that one comin’

Cause I do as I please

And apologize for nothing.

My time is flying

But I’m still second to none.

Always shining the brightest

When I’m placed under the gun.

So here I stand,

The only son of a working class man

I won’t be held back

I can’t be held down

Where were you

When my walls came falling down?

You tried to hide

You stood close by

And didn’t make a sound!

(Say something!)

Find you some paper

And I’ll go grab you a pen

You can start taking notes

On how this all started again.

Been dead last but found my way to the front

With my inspirational quotes on why

I never gave up!

Where were you

When my walls came falling down?

(When you falling down)

You tried to hide

You stood close by

And didn’t make a sound!

Where were you

When it all came back around?

(Goes back around)

The reasons why you passed me by

Will always hold you down.

(Say something!)

If you can’t stand the pressure

Stay the fuck out of my way!

I know my place!

This one goes out to everyone

Who’s lied to my face!

MY HEART IS FILLED WITH HATE!

I’m making a difference,

I’m taking a chance.

You can say what you want about me

But no one can tell me I can’t!

Where were you

When my walls came falling down?

(When you falling down)

You tried to hide

You stood close by

And didn’t make a sound!

Where were you

When it all came back around?

(Goes back around)

The reasons why you passed me by

Will always hold you down.

See also  Akordy písní Beli že mi beli | Web poskytuje nejnovější texty písní

SAY SOMETHING!!

Views: 24

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz97968 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jsem poháněn všemi formami neúspěchu

Zaplatil jsem cenu

Takže si vezmu, co mi patří

Vsadím se, že tohle jsi nečekal

Protože si dělám, co se mi zlíbí

A za nic se neomlouvám

Můj čas letí

Ale stále jsem nejlepší

Vždy zářím nejjasněji

Když mě tlačí čas

Tak tady jsem

Jediný syn muže spodiny

Nenechám se držet zpátky

Nemůžete mě držet u země

Kde jsi byl

Když se mé zdi bořily?

Snažil ses schovat

Stál jsi poblíž

A nevydal ani hlásku!

(Řekni něco!)

Najdu ti papír

A přinesu ti pero

Můžeš začít psát

Jak to všechno začalo

Byl jsem poslední ale probojoval jsem se až dopředu

Svými inspirativními řečmi o tom

Proč jsem to nikdy nevzdal!

Kde jsi byl

Když se mé zdi bořily?

Snažil ses schovat

Stál jsi poblíž

A nevydal ani hlásku

Kde jsi byl

Když se to všechno začlo hroutit?

(a znovu)

Důvody, proč jsi mě míjel

tě budou vždy tížit

(Řekni něco!)

Když nedokážeš zvládnout ten tlak

Tak se mi kliď z cesty!

Znám své místo

Tohle je pro všechny ty

Co mi kdy lhali do očí!

MÉ SRDCE JE PLNÉ NENÁVISTI!

Dělám to jinak

Využívám šanci

Můžeš o mně říkat, co chceš

Ale nikdo mi to nemůže zakázat!

Kde jsi byl

Když se mé zdi bořily?

Snažil ses schovat

Stál jsi poblíž

A nevydal ani hlásku

Kde jsi byl

Když se to všechno začlo hroutit?

(a znovu)

Důvody, proč jsi mě míjel

tě budou vždy tížit

Views: 24

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz26102(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment