Home » Akordy písní A Day To Remember – When 3'S A Crowd | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Day To Remember – When 3'S A Crowd | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Day To Remember – When 3'S A Crowd | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I went to sleep thinking about you

And I woke up just the same

You made it so hard for me

To close my eyes

Don’t worry babe

This will be alright

In the end

And I’ll be your everything

So we’ll go tell ourselves

That this is for the best

But I’m depending on you

To lead me through

So try to stop those hands

You’re riding down my neck

You touch, I tremble

You never were one to play fair

These past four walls won’t be the only thing thats keeping me from you

This distance could never hold this back (I need you)

So lets just take this time and

We’ll use its full reflection

And I’ll see you in 3 days and

You’ll think of me when you’re next to him

Don’t mind my gasping its just so much harder to breathe when you’re near

You made it so hard for me to learn through my eyes

Don’t mind my asking, but could it trouble you miss for a smile?

So grant me one last wish with a kiss

Its what my dreams are made of

So we’ll go tell ourselves

That this is for the best

But I’m depending on you

To lead me through

So try to stop those hands

You’re riding down my neck

You touch, I tremble

You never were one to play fair

These past four walls won’t be the only thing thats keeping me from you

This distance could never hold this back (I need you)

So lets just take this time and

We’ll use its full reflection

And I’ll see you in 3 days and

You’ll think of me when you’re next to him

So here we are again

In the same situation

I’m screaming at the top of my lungs

And you’re not saying a word

Did you just say what you mean?

Why can’t you just mean what you said

When you said

No one could love you like me

These past four walls won’t be the only thing thats keeping me from you

This distance could never hold this back (I need you)

So lets just take this time and

We’ll use its full reflection

And I’ll see you in 3 days and

You’ll think of me when you’re next to him

These past four walls won’t be the only thing thats keeping me from you

This distance could never hold this back (I need you)

So lets just take this time and

We’ll use its full reflection

And I’ll see you in 3 days and

You’ll think of me when you’re next to him

See also  Álvaro Soler - Sofia [Letra] | alvaro soler sofia | Web který poskytuje nejlepší texty

(We could’ve been beautiful)

Views: 105

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz53830 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Usínal jsem a myslel na tebe

a ráno jsem na tom byl úplně stejně

Udělala jsi to pro mě hrozně těžké

Zavřete mé oči

Neměj strach kotě

to bude v pořádku

nakonec

a já budu tvoje všechno

Tak řekněme si to

že toto je pro nás nejlepší

ale já jsem na tobě závislí

aby jsi mě vedla

Zkoušel jsem zastavit ty ruce

které jsi vedla dolů po mém krku

dotkneš se mě, třesu se

ty jsi nikdy nebyla někdo kdo hraje fair play

Tyto poslední čtyři stěny nebudou jediné

které mě od tebe drží

Tato vzdálenost to nikdy neudrží

(Potřebuji tě)

Takže si užijme tento čas a

využijme ho naplno

A uvidím tě za tři dny a

Budeš na mě myslet, když budeš s ním?

Nevadí moje lapání po dechu? to jen, že je mnohem těžší dýchat, když jsi blízko

Děláš to pro mě tak těžké, naučit se dívat skrz moje oči

Omluv mou otázku, ale nevadilo by, kdyby mi chyběl tvůj úsměv?

Tak splň mé poslední přání s polibkem

Moje sny jsou z toho stvořeny

Tak řekněme si to

že toto je pro nás nejlepší

ale já jsem na tobě závislí

aby jsi mě vedla

Zkoušel jsem zastavit ty ruce

které jsi vedla dolů po mém krku

dotkneš se mě, třesu se

ty jsi nikdy nebyla někdo kdo hraje fair play

Tyto poslední čtyři stěny nebudou jediné

které mě od tebe drží

Tato vzdálenost to nikdy neudrží

(Potřebuji tě)

Takže si užijme tento čas a

využijme ho naplno

A uvidím tě za tři dny a

Budeš na mě myslet, když budeš s ním?

Tak jsme zase tady

v té samé situaci

křičím z plných plic

a ty neřekneš ani slovo

Řekla jsi to co sis myslela?

Proč nepřemýšlím nad tím co říkáš?

když jsi řekla

že nikdo nemůže milovat, tak jako já

Tyto poslední čtyři stěny nebudou jediné

které mě od tebe drží

Tato vzdálenost to nikdy neudrží

(Potřebuji tě)

Takže si užijme tento čas a

využijme ho naplno

A uvidím tě za tři dny a

Budeš na mě myslet, když budeš s ním?

Tyto poslední čtyři stěny nebudou jediné

které mě od tebe drží

Tato vzdálenost to nikdy neudrží

(Potřebuji tě)

Takže si užijme tento čas a

využijme ho naplno

A uvidím tě za tři dny a

Budeš na mě myslet, když budeš s ním?

(Mohli jsme být tak krásní)

Views: 105

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz91782(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Above Beyond - Making Plans | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

A Day To Remember – When 3'S A Crowd A vyhledávání související s tímto tématem

#Day #Remember #3039S #Crowd

A Day To Remember – When 3'S A Crowd

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Day To Remember – When 3'S A Crowd

Log in to add text to your favorites

I went to sleep thinking about you

And I woke up just the same

You made it so hard for me

To close my eyes

Don’t worry babe

This will be alright

In the end

And I’ll be your everything

So we’ll go tell ourselves

That this is for the best

But I’m depending on you

To lead me through

So try to stop those hands

You’re riding down my neck

You touch, I tremble

You never were one to play fair

These past four walls won’t be the only thing thats keeping me from you

This distance could never hold this back (I need you)

So lets just take this time and

We’ll use its full reflection

And I’ll see you in 3 days and

You’ll think of me when you’re next to him

Don’t mind my gasping its just so much harder to breathe when you’re near

You made it so hard for me to learn through my eyes

Don’t mind my asking, but could it trouble you miss for a smile?

So grant me one last wish with a kiss

Its what my dreams are made of

So we’ll go tell ourselves

That this is for the best

But I’m depending on you

To lead me through

So try to stop those hands

You’re riding down my neck

You touch, I tremble

You never were one to play fair

These past four walls won’t be the only thing thats keeping me from you

This distance could never hold this back (I need you)

So lets just take this time and

We’ll use its full reflection

And I’ll see you in 3 days and

You’ll think of me when you’re next to him

So here we are again

In the same situation

I’m screaming at the top of my lungs

And you’re not saying a word

Did you just say what you mean?

Why can’t you just mean what you said

When you said

No one could love you like me

These past four walls won’t be the only thing thats keeping me from you

This distance could never hold this back (I need you)

So lets just take this time and

We’ll use its full reflection

And I’ll see you in 3 days and

You’ll think of me when you’re next to him

These past four walls won’t be the only thing thats keeping me from you

This distance could never hold this back (I need you)

So lets just take this time and

We’ll use its full reflection

And I’ll see you in 3 days and

You’ll think of me when you’re next to him

See also  Akordy písní Hollywood Undead - My Town | Web poskytuje nejnovější texty písní

(We could’ve been beautiful)

Views: 105

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz53830 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Usínal jsem a myslel na tebe

a ráno jsem na tom byl úplně stejně

Udělala jsi to pro mě hrozně těžké

Zavřete mé oči

Neměj strach kotě

to bude v pořádku

nakonec

a já budu tvoje všechno

Tak řekněme si to

že toto je pro nás nejlepší

ale já jsem na tobě závislí

aby jsi mě vedla

Zkoušel jsem zastavit ty ruce

které jsi vedla dolů po mém krku

dotkneš se mě, třesu se

ty jsi nikdy nebyla někdo kdo hraje fair play

Tyto poslední čtyři stěny nebudou jediné

které mě od tebe drží

Tato vzdálenost to nikdy neudrží

(Potřebuji tě)

Takže si užijme tento čas a

využijme ho naplno

A uvidím tě za tři dny a

Budeš na mě myslet, když budeš s ním?

Nevadí moje lapání po dechu? to jen, že je mnohem těžší dýchat, když jsi blízko

Děláš to pro mě tak těžké, naučit se dívat skrz moje oči

Omluv mou otázku, ale nevadilo by, kdyby mi chyběl tvůj úsměv?

Tak splň mé poslední přání s polibkem

Moje sny jsou z toho stvořeny

Tak řekněme si to

že toto je pro nás nejlepší

ale já jsem na tobě závislí

aby jsi mě vedla

Zkoušel jsem zastavit ty ruce

které jsi vedla dolů po mém krku

dotkneš se mě, třesu se

ty jsi nikdy nebyla někdo kdo hraje fair play

Tyto poslední čtyři stěny nebudou jediné

které mě od tebe drží

Tato vzdálenost to nikdy neudrží

(Potřebuji tě)

Takže si užijme tento čas a

využijme ho naplno

A uvidím tě za tři dny a

Budeš na mě myslet, když budeš s ním?

Tak jsme zase tady

v té samé situaci

křičím z plných plic

a ty neřekneš ani slovo

Řekla jsi to co sis myslela?

Proč nepřemýšlím nad tím co říkáš?

když jsi řekla

že nikdo nemůže milovat, tak jako já

Tyto poslední čtyři stěny nebudou jediné

které mě od tebe drží

Tato vzdálenost to nikdy neudrží

(Potřebuji tě)

Takže si užijme tento čas a

využijme ho naplno

A uvidím tě za tři dny a

Budeš na mě myslet, když budeš s ním?

Tyto poslední čtyři stěny nebudou jediné

které mě od tebe drží

Tato vzdálenost to nikdy neudrží

(Potřebuji tě)

Takže si užijme tento čas a

využijme ho naplno

A uvidím tě za tři dny a

Budeš na mě myslet, když budeš s ním?

(Mohli jsme být tak krásní)

Views: 105

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz91782(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment