Home » Akordy písní A Flock Of Seagulls – Electrics | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Flock Of Seagulls – Electrics | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Flock Of Seagulls – Electrics | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I’ve got information,

‘something you should hear,

Electrical motion

Is in the atmosphere.

Something in the air has

Given me a scare,

Electric in my fingers,

Electric in my hair.

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Thinking of the future,

Living in the past,

Electric interference,

Disturbance from the blast.

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Views: 145

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Mám informace,

‘něco, co by měli slyšet,

Elektrické pohybu

Je v atmosféře.

Něco je ve vzduchu

Vzhledem k tomu, mě vyděsit,

Elektrické v mé prsty,

Elektrické v mé vlasy.

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Přemýšlíte o budoucnosti,

Žijeme v minulosti,

Elektrické rušení,

Narušení z odstřelu.

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Views: 145

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

A Flock Of Seagulls – Electrics A vyhledávání související s tímto tématem

#Flock #Seagulls #Electrics

A Flock Of Seagulls – Electrics

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Flock Of Seagulls – Electrics

Log in to add text to your favorites

I’ve got information,

‘something you should hear,

Electrical motion

Is in the atmosphere.

Something in the air has

Given me a scare,

Electric in my fingers,

Electric in my hair.

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Thinking of the future,

Living in the past,

Electric interference,

Disturbance from the blast.

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

See also  Akordy písní A Day To Remember - 2 Nd Sucks | Web poskytuje nejnovější texty písní

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Electrics ev’ry where

Views: 145

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz37887 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Mám informace,

‘něco, co by měli slyšet,

Elektrické pohybu

Je v atmosféře.

Něco je ve vzduchu

Vzhledem k tomu, mě vyděsit,

Elektrické v mé prsty,

Elektrické v mé vlasy.

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Přemýšlíte o budoucnosti,

Žijeme v minulosti,

Elektrické rušení,

Narušení z odstřelu.

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Electrics ev’ry kde

Views: 145

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz78660(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment