Home » Akordy písní A Flock Of Seagulls – Setting Sun | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Flock Of Seagulls – Setting Sun | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Flock Of Seagulls – Setting Sun | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I don’t wanna lose control

of this beating heart

never wanna let You go

loved You from the very very start

I don’t really understand

I love Your eyes so blue

I’ll take it to the very end

I wanna give my life to You

my poor heart was true

as true as setting sun

making love to You

meant You and I were one

I never wanna see You sad

I will never make You cry

I never gonna make You bad

for You I’ll take the stars out of the sky

my poor heart was true

as true as setting sun

making love to You only You yeah You

meant You and I were one we were one we were one

my poor heart was true

as true as setting sun setting sun setting sun

making love to You only You yeah You

meant You and I were one

my poor heart was true

as true as setting sun setting sun setting sun

making love to You only You yeah You

meant You and I were one we were one we were one

I don’t wanna lose control (I don’t wanna lose control)

I wanna set You free (girl I want to set You free now now)

only wanna make You hot (only wanna make You hot)

so now You gotta bring Your love to me (now You gotta bring Your love to me)

my poor heart was true (my poor heart was true)

as true as setting sun (I love that setting setting sun)

making love to You only You yeah You

meant You and I were one we were one we were one

my poor heart was true (my poor heart was true)

as true as setting sun setting sun setting sun

making love to You only You yeah You

meant You and I were one we were one we were one

my poor heart was true (my poor heart was true)

as true as setting sun (I love that setting setting sun)

making love to You only You yeah You

meant You and I were one

just like setting sun

Views: 133

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Já ne chtít ztratit vliv

tento klepací srdce

nikdy chtít nechat tì chod

miloval vy velmi pravý od zaèátku

Nerozumím opravdu

Já miluji tvé oèi tak modré

Já vezmu to do pravého konce

Já chtít dám mému životu vám

moje chudé srdce byla pravda

tak pravda jak seøizovací slunce

dvoøícího se vy

jste mínili vy a já jsem byl jediný

Já nikdy chtít vidìt vás smutný

Já nikdy ne- nepøimìji vás køièet

Já nikdy chystám se pøimìt vás špatný pro

vás já vezmu hvìzdy ven z oblohy

mého chudé srdce bylo pravdivé

tak pravda jak seøizovací slunce

dvoøícího se vy jen vy jo vy

jste mínili vy a já jsem byl jediný jsme byli jedni jsme byli jedno

mé chudé srdce bylo pravdivé

jak pravda jak seøizovací sluneèní seøizovací sluneèní seøizovací slunce

dvoøícího se vy jen vy jo vy

jste mínili vy a já jsem byl jediné

mé chudé srdce bylo pravdivé

jak pravda jak seøizovací sluneèní seøizovací sluneèní seøizovací slunce

dvoøícího se vy jen vy jo vy

jste mínili vy a já jsem byl jediný jsme byli jedni jsme byli jedni

Já ne chtít ztratit kontrolu (já ne chtít ztratit kontrolu)

Já chtít jsem nastavil vy bezplatná (dívka, kterou já chci nastavit vy bezplatný hned hned)

jen chtít pøimìjete vás horce (jen chtít pøimìjete vás horce)

tak nyní vy má pøinese tvou lásku mì (nyní vy má pøinese tvou lásku mì)

mé chudé srdce byla pravda (mé chudé srdce byla pravda)

tak pravda jak seøizovací slunce (já miluje že nastavení seøizovací slunce)

dvoøící se vy jen vy jo vy

mínila vy a já byla jediná jsme byli jedna jsme byli jedno

mé chudé srdce byla pravdivé (mé chudé srdce byla pravdivá)

jak pravda jak seøizovací sluneèní seøizovací sluneèní seøizovací slunce

dvoøícího se vy jen vy jo vy

mínila vy a já byla jediná jsme byli jedna jsme byli jedno

mé chudé srdce byla pravdivé (mé chudé srdce byla pravdivá)

jak pravda jak seøizovací slunce (já miluje že nastavení seøizovací slunce)

dvoøící se vy jen vy jo vy

mínila vy a já byla jediná

právì jako seøizovací slunce

Views: 133

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz90468(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Anička, dušička, nekašli | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

A Flock Of Seagulls – Setting Sun A vyhledávání související s tímto tématem

#Flock #Seagulls #Setting #Sun

A Flock Of Seagulls – Setting Sun

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Flock Of Seagulls – Setting Sun

Log in to add text to your favorites

I don’t wanna lose control

of this beating heart

never wanna let You go

loved You from the very very start

I don’t really understand

I love Your eyes so blue

I’ll take it to the very end

I wanna give my life to You

my poor heart was true

as true as setting sun

making love to You

meant You and I were one

I never wanna see You sad

I will never make You cry

I never gonna make You bad

for You I’ll take the stars out of the sky

my poor heart was true

as true as setting sun

making love to You only You yeah You

meant You and I were one we were one we were one

my poor heart was true

as true as setting sun setting sun setting sun

making love to You only You yeah You

meant You and I were one

my poor heart was true

as true as setting sun setting sun setting sun

making love to You only You yeah You

meant You and I were one we were one we were one

I don’t wanna lose control (I don’t wanna lose control)

I wanna set You free (girl I want to set You free now now)

only wanna make You hot (only wanna make You hot)

so now You gotta bring Your love to me (now You gotta bring Your love to me)

my poor heart was true (my poor heart was true)

as true as setting sun (I love that setting setting sun)

making love to You only You yeah You

meant You and I were one we were one we were one

my poor heart was true (my poor heart was true)

as true as setting sun setting sun setting sun

making love to You only You yeah You

meant You and I were one we were one we were one

my poor heart was true (my poor heart was true)

as true as setting sun (I love that setting setting sun)

making love to You only You yeah You

meant You and I were one

just like setting sun

Views: 133

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Já ne chtít ztratit vliv

tento klepací srdce

nikdy chtít nechat tì chod

miloval vy velmi pravý od zaèátku

Nerozumím opravdu

Já miluji tvé oèi tak modré

Já vezmu to do pravého konce

Já chtít dám mému životu vám

moje chudé srdce byla pravda

tak pravda jak seøizovací slunce

dvoøícího se vy

jste mínili vy a já jsem byl jediný

Já nikdy chtít vidìt vás smutný

Já nikdy ne- nepøimìji vás køièet

Já nikdy chystám se pøimìt vás špatný pro

vás já vezmu hvìzdy ven z oblohy

mého chudé srdce bylo pravdivé

tak pravda jak seøizovací slunce

dvoøícího se vy jen vy jo vy

jste mínili vy a já jsem byl jediný jsme byli jedni jsme byli jedno

mé chudé srdce bylo pravdivé

jak pravda jak seøizovací sluneèní seøizovací sluneèní seøizovací slunce

dvoøícího se vy jen vy jo vy

jste mínili vy a já jsem byl jediné

mé chudé srdce bylo pravdivé

jak pravda jak seøizovací sluneèní seøizovací sluneèní seøizovací slunce

dvoøícího se vy jen vy jo vy

jste mínili vy a já jsem byl jediný jsme byli jedni jsme byli jedni

Já ne chtít ztratit kontrolu (já ne chtít ztratit kontrolu)

Já chtít jsem nastavil vy bezplatná (dívka, kterou já chci nastavit vy bezplatný hned hned)

jen chtít pøimìjete vás horce (jen chtít pøimìjete vás horce)

tak nyní vy má pøinese tvou lásku mì (nyní vy má pøinese tvou lásku mì)

mé chudé srdce byla pravda (mé chudé srdce byla pravda)

tak pravda jak seøizovací slunce (já miluje že nastavení seøizovací slunce)

dvoøící se vy jen vy jo vy

mínila vy a já byla jediná jsme byli jedna jsme byli jedno

mé chudé srdce byla pravdivé (mé chudé srdce byla pravdivá)

jak pravda jak seøizovací sluneèní seøizovací sluneèní seøizovací slunce

dvoøícího se vy jen vy jo vy

mínila vy a já byla jediná jsme byli jedna jsme byli jedno

mé chudé srdce byla pravdivé (mé chudé srdce byla pravdivá)

jak pravda jak seøizovací slunce (já miluje že nastavení seøizovací slunce)

dvoøící se vy jen vy jo vy

mínila vy a já byla jediná

právì jako seøizovací slunce

Views: 133

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz90468(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment