Home » Akordy písní A Flock Of Seagulls – Story Of A Young Heart | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Flock Of Seagulls – Story Of A Young Heart | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Flock Of Seagulls – Story Of A Young Heart | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

It only seems like yesterday

We were walking in the rain

It only seems that our own soul

Since I looked into your soul

Is tearing me apart

To tell the story of the young heart

The story of the young heart

It only seems that we got to say

Maybe it’s been near two years

Since we were burning down the days

Neither happiness nor tears

The story in your eyes

Is the story of the young heart

The story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart (this is the story)

This is the story of the young heart

You know they gotta break your young heart (this is the story)

This is the story of the young heart

Views: 87

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Zdá se jen jako vèera

Jsme byli chùze v dešti

Zdá se jen že naše vlastní duše

Od té doby, co já jsem díval se do vaší duše

Vznik trhlinek oddìlenì mì

Pro øíct pøíbìh mladého srdce

Pøíbìh mladého srdce

Zdá se jen že my jsme dostali se do øíct

Možná, že to bylo blízko dvou let

Od jsme byli dohoøívající dny

Žádné štìstí ani slzy

Pøíbìh ve vašich oèích

Je pøíbìh mladého srdce

Pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce (toto je pøíbìh)

Toto je pøíbìh mladého srdce

Znáte oni mají rozbijí vaše mladé srdce (toto je pøíbìh)

Toto je pøíbìh mladého srdce

Views: 87

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz29964(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Airborne Toxic Event The - Half Of Something Else | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Viz zde

A Flock Of Seagulls – Story Of A Young Heart A vyhledávání související s tímto tématem

#Flock #Seagulls #Story #Young #Heart

A Flock Of Seagulls – Story Of A Young Heart

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Flock Of Seagulls – Story Of A Young Heart

Log in to add text to your favorites

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

It only seems like yesterday

We were walking in the rain

It only seems that our own soul

Since I looked into your soul

Is tearing me apart

To tell the story of the young heart

The story of the young heart

It only seems that we got to say

Maybe it’s been near two years

Since we were burning down the days

Neither happiness nor tears

The story in your eyes

Is the story of the young heart

The story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart

This is the story of the young heart (this is the story)

This is the story of the young heart

You know they gotta break your young heart (this is the story)

This is the story of the young heart

Views: 87

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Zdá se jen jako vèera

Jsme byli chùze v dešti

Zdá se jen že naše vlastní duše

Od té doby, co já jsem díval se do vaší duše

Vznik trhlinek oddìlenì mì

Pro øíct pøíbìh mladého srdce

Pøíbìh mladého srdce

Zdá se jen že my jsme dostali se do øíct

Možná, že to bylo blízko dvou let

Od jsme byli dohoøívající dny

Žádné štìstí ani slzy

Pøíbìh ve vašich oèích

Je pøíbìh mladého srdce

Pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce

Toto je pøíbìh mladého srdce (toto je pøíbìh)

Toto je pøíbìh mladého srdce

Znáte oni mají rozbijí vaše mladé srdce (toto je pøíbìh)

Toto je pøíbìh mladého srdce

Views: 87

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz29964(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment