Home » Akordy písní A Flock Of Seagulls – Suicide Day | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Flock Of Seagulls – Suicide Day | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Flock Of Seagulls – Suicide Day | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I’ve got a question

I’ve got a question you should know

Give me the answer

Give me the answer for my sobs

Give me a reason, it’s for the things you said and done

Give the answer

Why did you leave me alone

You got to tell me

You got to tell me what’s gone wrong

Give me an idea so I can carry on

Haven’t got a reason for the crying

Haven’t got a reason for the pain

Haven’t got a reason for you lying

C’mon and tell me

C’mon and tell me what’s gone wrong

Why did you use me

Why did you use me up at null

We had a wild heart

We had a love that was so strong

C’mon and tell me so I can carry on

Haven’t got a reason for the crying

Haven’t got a reason for the pain

Haven’t got a reason for even living

One more day

I need an answer

Give me the answer to my prayin’

I need to hold you

I turn around and you’re not there

C’mon and tell me

That what you did was bland

Why don’t you want me now

I just don’t understand

Haven’t got a reason for the crying

Haven’t got a reason for the pain

Haven’t got a reason for even living

One more day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Views: 76

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Mám otázku

Mám otázku, kterou mìl bys vìdìt

Dej mi odpovìï

Dej mi odpovìï pro má štkaní

Dej mi dùvod, to jim pro vìci, které vy jste øekli a dìlaní

Dejte odpovìï

Proè jsi nechej mì o samotì

Vy jste byli jste dostali øíct mì

Vy jste byli jste dostali øíct mì co je jste šli špatnì

Dej mi idea abych mohla provozovat

Nedostal dùvod pro plaèící

Nedostal dùvod pro bolest

Nedostal dùvod pro vás lhaní

C’mon a øíká mi

C’mon a øíká mi co je šel špatnì

Proè jsi užíval mì

Proè jsi spotøeboval mì v nule

Mìli jsme divoké srdce

Mìli jsme lásku která byla tak silná

C’mon a øíká mi abych jsem mohl provozovat

Nedostal dùvod pro plaèící

Nedostal dùvod pro bolest

Nedostal dùvod pro dokonce žití

Ještì jeden den

Já potøebuji odpovìï

Dej mi odpovìï na moje modlení

Já potøebuji držet vás

Já otoèím a nejsem tam

C’mon a øíká mi

Že to, co vy nebyli nijací

Proè ty ne- chcete mì právì teï

Nerozumím jen

Nedostal dùvod pro plaèící

Nedostal dùvod pro bolest

Nedostal dùvod pro dokonce žití

Ještì jeden den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Views: 76

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz81518(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

See also  Akordy písní Against Me - Rapid Decompression | Web poskytuje nejnovější texty písní

A Flock Of Seagulls – Suicide Day A vyhledávání související s tímto tématem

#Flock #Seagulls #Suicide #Day

A Flock Of Seagulls – Suicide Day

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Flock Of Seagulls – Suicide Day

Log in to add text to your favorites

I’ve got a question

I’ve got a question you should know

Give me the answer

Give me the answer for my sobs

Give me a reason, it’s for the things you said and done

Give the answer

Why did you leave me alone

You got to tell me

You got to tell me what’s gone wrong

Give me an idea so I can carry on

Haven’t got a reason for the crying

Haven’t got a reason for the pain

Haven’t got a reason for you lying

C’mon and tell me

C’mon and tell me what’s gone wrong

Why did you use me

Why did you use me up at null

We had a wild heart

We had a love that was so strong

C’mon and tell me so I can carry on

Haven’t got a reason for the crying

Haven’t got a reason for the pain

Haven’t got a reason for even living

One more day

I need an answer

Give me the answer to my prayin’

I need to hold you

I turn around and you’re not there

C’mon and tell me

That what you did was bland

Why don’t you want me now

I just don’t understand

Haven’t got a reason for the crying

Haven’t got a reason for the pain

Haven’t got a reason for even living

One more day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Suicide day

Views: 76

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Mám otázku

Mám otázku, kterou mìl bys vìdìt

Dej mi odpovìï

Dej mi odpovìï pro má štkaní

Dej mi dùvod, to jim pro vìci, které vy jste øekli a dìlaní

Dejte odpovìï

Proè jsi nechej mì o samotì

Vy jste byli jste dostali øíct mì

Vy jste byli jste dostali øíct mì co je jste šli špatnì

Dej mi idea abych mohla provozovat

Nedostal dùvod pro plaèící

Nedostal dùvod pro bolest

Nedostal dùvod pro vás lhaní

C’mon a øíká mi

C’mon a øíká mi co je šel špatnì

Proè jsi užíval mì

Proè jsi spotøeboval mì v nule

Mìli jsme divoké srdce

Mìli jsme lásku která byla tak silná

C’mon a øíká mi abych jsem mohl provozovat

Nedostal dùvod pro plaèící

Nedostal dùvod pro bolest

Nedostal dùvod pro dokonce žití

Ještì jeden den

Já potøebuji odpovìï

Dej mi odpovìï na moje modlení

Já potøebuji držet vás

Já otoèím a nejsem tam

C’mon a øíká mi

Že to, co vy nebyli nijací

Proè ty ne- chcete mì právì teï

Nerozumím jen

Nedostal dùvod pro plaèící

Nedostal dùvod pro bolest

Nedostal dùvod pro dokonce žití

Ještì jeden den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Sebevražedný den

Views: 76

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz81518(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment