Home » Akordy písní A Flock Of Seagulls – Telecommunication | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Flock Of Seagulls – Telecommunication | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Flock Of Seagulls – Telecommunication | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Ultraviolet,

Radio light

To your solar system

On a beam of light.

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

Laser beam

Coming through the night

To my T.V. screen,

To my color eye.

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

Video screen,

Silver page,

With a new calibration

For the nuclear age.

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication,

Telecommunication,

Telecommunication

Views: 129

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Ultrafialový,

Rádio – svìtlo

K vaší sluneèní soustavì

Na svìtelném paprsku.

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Laserový paprsek

Pøicházející skrz noc

K mé T.v. obrazovce,

K mému barevnému oku.

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Video obrazovka,

Støíbrná stránka,

S novým kalibrováním

Pro nukleární vìk.

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace,

Telekomunikace,

Telekomunikace

Views: 129

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

A Flock Of Seagulls – Telecommunication A vyhledávání související s tímto tématem

#Flock #Seagulls #Telecommunication

A Flock Of Seagulls – Telecommunication

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Flock Of Seagulls – Telecommunication

Log in to add text to your favorites

Ultraviolet,

Radio light

To your solar system

On a beam of light.

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

Laser beam

Coming through the night

To my T.V. screen,

To my color eye.

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

Video screen,

Silver page,

With a new calibration

For the nuclear age.

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

This is telecommunication,

Telecommunication

Telecommunication,

Telecommunication

See also  Akordy písní Už sme pohrabali | Web poskytuje nejnovější texty písní

Telecommunication,

Telecommunication,

Telecommunication,

Telecommunication

Views: 129

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz44634 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Ultrafialový,

Rádio – svìtlo

K vaší sluneèní soustavì

Na svìtelném paprsku.

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Laserový paprsek

Pøicházející skrz noc

K mé T.v. obrazovce,

K mému barevnému oku.

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Video obrazovka,

Støíbrná stránka,

S novým kalibrováním

Pro nukleární vìk.

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Toto je telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace

Telekomunikace,

Telekomunikace,

Telekomunikace,

Telekomunikace

Views: 129

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz86075(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment