Home » Akordy písní A Flock Of Seagulls – The Fall | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Flock Of Seagulls – The Fall | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Flock Of Seagulls – The Fall | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I’ve seen your face before

In shadows on the wall;

Splinters of broken light,

Echos that spear the night.

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

I’ve passed this way before

Walked through the open door;

Walked through the darkest night

Throughout the brightest light.

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall…

Views: 60

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Vidìl jsem vaši tváø pøedtím

V stínech na stìnì;

Tøísky z rozbitého svìtla,

Ozvìny které kopí noc.

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Já jsem prošel takto pøedtím

Šel skrz otevøené dveøe;

Šel skrz nejtmavìjší noc

Skrz nejjasnìjší svìtlo.

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád…

Views: 60

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

A Flock Of Seagulls – The Fall A vyhledávání související s tímto tématem

#Flock #Seagulls #Fall

A Flock Of Seagulls – The Fall

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Flock Of Seagulls – The Fall

Log in to add text to your favorites

I’ve seen your face before

In shadows on the wall;

Splinters of broken light,

Echos that spear the night.

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

I’ve passed this way before

Walked through the open door;

Walked through the darkest night

Throughout the brightest light.

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall

Or is this the fall?

Is this the fall…

Views: 60

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Vidìl jsem vaši tváø pøedtím

V stínech na stìnì;

Tøísky z rozbitého svìtla,

Ozvìny které kopí noc.

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Já jsem prošel takto pøedtím

Šel skrz otevøené dveøe;

Šel skrz nejtmavìjší noc

Skrz nejjasnìjší svìtlo.

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád

Nebo je tento pád?

Je tento pád…

Views: 60

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz91771(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment