Home » Akordy písní A Flock Of Seagulls – The More You Live | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Flock Of Seagulls – The More You Live | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Flock Of Seagulls – The More You Live | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I saw your eyes

And you made me smile

For a little while

I was falling in love

I saw your eyes

And you touched my mind

Although it took a while

I was falling in love

I saw your eyes

And you made me cry

And for a little while

I was falling in love

I was falling in love

Falling in love

Falling in love

Falling in love

Falling in love

Views: 69

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Já jsem vidìl vaše oèi

A vy jste dìlali mì usmívat se

Pro malou chvilku

Já jsem byl jsem zamiloval se

Já jsem vidìl vaše oèi

A vy jste dotýkali se mého mysli

Aèkoli to chvíli trvalo

Já jsem byl jsem zamiloval se

Já jsem vidìl vaše oèi

A vy jste dìlali mì køièet

A pro malou chvilku

Já jsem byl jsem zamiloval se

Já jsem byl jsem zamiloval se

Zamiluje se

Zamiluje se

Zamiluje se

Zamiluje se

Views: 69

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Více informací zde

A Flock Of Seagulls – The More You Live A vyhledávání související s tímto tématem

#Flock #Seagulls #Live

A Flock Of Seagulls – The More You Live

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Flock Of Seagulls – The More You Live

Log in to add text to your favorites

I saw your eyes

And you made me smile

For a little while

I was falling in love

I saw your eyes

And you touched my mind

Although it took a while

I was falling in love

I saw your eyes

And you made me cry

And for a little while

I was falling in love

I was falling in love

Falling in love

Falling in love

Falling in love

Falling in love

Views: 69

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Já jsem vidìl vaše oèi

A vy jste dìlali mì usmívat se

Pro malou chvilku

Já jsem byl jsem zamiloval se

Já jsem vidìl vaše oèi

A vy jste dotýkali se mého mysli

Aèkoli to chvíli trvalo

Já jsem byl jsem zamiloval se

Já jsem vidìl vaše oèi

A vy jste dìlali mì køièet

A pro malou chvilku

Já jsem byl jsem zamiloval se

Já jsem byl jsem zamiloval se

Zamiluje se

Zamiluje se

Zamiluje se

Zamiluje se

Views: 69

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz23516(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment