Home » Akordy písní A Flock Of Seagulls – The Traveller | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Flock Of Seagulls – The Traveller | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Flock Of Seagulls – The Traveller | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I am a traveller

And I’m arriving

In a new place

With a new face.

So don’t stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Don’t look behind you.

You don’t stop, stop, stop, stop, stop, stop,

They’ll never find you.

I am a traveller

Across the ocean

I wanna get there.

I wanna swim in your emotion.

So don’t stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Don’t look behind you.

You don’t stop, stop, stop, stop, stop, stop,

They’ll never find you.

I am the traveller

Across a million miles of open.

I wanna get there,

I wanna swim in your emotion.

I won’t stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Won’t look behind you.

They won’t stop, stop, stop, stop, stop, stop,

Until they find you.

I am a traveller,

I am a traveller,

I am a traveller,

I am a traveller,

Traveller,

Traveller.

Views: 123

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Já jsem cestovatel

A já jsem pøijíždìjící

V novém místì

S novou tváøí.

Tak nenezastavte, zastavit, zastavíte, zastavit, zastavíte, zastavit.

Nedívejte se za vámi.

Vy nenezastavíte, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit,

Oni nikdy nenajdou vás.

Já jsem cestovatel

Pøes oceán

Já chtít dostanu se tam.

Já chtít plavu ve vaší emoci.

Tak nenezastavte, zastavit, zastavíte, zastavit, zastavíte, zastavit.

Nedívejte se za vámi.

Vy nenezastavíte, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit,

Oni nikdy nenajdou vás.

Já jsem cestovatel

Pøes milion mil z otevøou.

Já chtít dostanu se tam,

Já chtít plavu ve vaší emoci.

Já nezastavím, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit, zastavení.

Nedívat se za vámi.

Oni nezastaví, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit,

Dokud oni ne- najdou vás.

Já jsem cestovatel,

Já jsem cestovatel,

Já jsem cestovatel,

Já jsem cestovatel,

Cestovatel,

Cestovatel

Views: 127

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

A Flock Of Seagulls – The Traveller A vyhledávání související s tímto tématem

#Flock #Seagulls #Traveller

A Flock Of Seagulls – The Traveller

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Flock Of Seagulls – The Traveller

Log in to add text to your favorites

I am a traveller

And I’m arriving

In a new place

With a new face.

So don’t stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Don’t look behind you.

You don’t stop, stop, stop, stop, stop, stop,

They’ll never find you.

I am a traveller

Across the ocean

I wanna get there.

I wanna swim in your emotion.

So don’t stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Don’t look behind you.

You don’t stop, stop, stop, stop, stop, stop,

They’ll never find you.

I am the traveller

Across a million miles of open.

I wanna get there,

I wanna swim in your emotion.

I won’t stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Won’t look behind you.

They won’t stop, stop, stop, stop, stop, stop,

Until they find you.

I am a traveller,

I am a traveller,

I am a traveller,

I am a traveller,

Traveller,

Traveller.

Views: 123

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Já jsem cestovatel

A já jsem pøijíždìjící

V novém místì

S novou tváøí.

Tak nenezastavte, zastavit, zastavíte, zastavit, zastavíte, zastavit.

Nedívejte se za vámi.

Vy nenezastavíte, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit,

Oni nikdy nenajdou vás.

Já jsem cestovatel

Pøes oceán

Já chtít dostanu se tam.

Já chtít plavu ve vaší emoci.

Tak nenezastavte, zastavit, zastavíte, zastavit, zastavíte, zastavit.

Nedívejte se za vámi.

Vy nenezastavíte, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit,

Oni nikdy nenajdou vás.

Já jsem cestovatel

Pøes milion mil z otevøou.

Já chtít dostanu se tam,

Já chtít plavu ve vaší emoci.

Já nezastavím, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit, zastavení.

Nedívat se za vámi.

Oni nezastaví, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit, zastavit,

Dokud oni ne- najdou vás.

Já jsem cestovatel,

Já jsem cestovatel,

Já jsem cestovatel,

Já jsem cestovatel,

Cestovatel,

Cestovatel

Views: 127

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz2684(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment