Home » Akordy písní A Flock Of Seagulls – Transfer Affection | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Flock Of Seagulls – Transfer Affection | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Flock Of Seagulls – Transfer Affection | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I’m trying to transfer affection,

Trying to feel factor four.

Trying to change my direction,

To go where I was once before.

Don’t try to tell me now that I’m out here on my own;

And there’s no way to carry on.

Don’t try to tell me that there’s nothing left to hide;

Nothing inside.

I’m trying to break all connections,

Burning a hole in my heart.

Trying to transfer affection

Is starting to tear me apart.

Don’t try to tell me now that I’m out here on my own;

And there’s no way to carry on.

Don’t try to tell me that there’s nothing left to hide;

Nothing inside.

Don’t try to tell me now that I’m out here on my own;

And there’s no way to carry on.

Don’t try to tell me that there’s nothing left to hide;

Nothing inside.

I’m tired, but then on reflection,

It’s so hard to open my eyes;

To try reaching out for affection,

It’s so hard to break the disguise.

See also  Akordy písní Bol by som si štrngal | Web poskytuje nejnovější texty písní

Hold on, hold on

Views: 104

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz90385 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Já zkouším pøenést cit,

Pokus o cítit faktor ètyøi.

Pokus o mìnit mùj smìr,

Pro jít kde já jsem byl jednou pøedtím.

Nezkuste øíct mì právì teï že já jsem ven zde já sám;

A tam není žádný zpùsob jak provozovat.

Nezkoušejte øeknìte mì že tam jste nic zanechaní skrýt;

Nic uvnitø.

Já zkouším rozbít všechny spojení,

Hoøící díra v mém srdci.

Pokus o pøenést cit

Zaèínání rozebrat mì.

Nezkuste øíct mì právì teï že já jsem ven zde já sám;

A tam není žádný zpùsob jak provozovat.

Nezkoušejte øeknìte mì že tam jste nic zanechaní skrýt;

Nic uvnitø.

Nezkuste øíct mì právì teï že já jsem ven zde já sám;

A tam není žádný zpùsob jak provozovat.

Nezkoušejte øeknìte mì že tam jste nic zanechaní skrýt;

Nic uvnitø.

Já jsem unavený, ale pak po uvážení,

To je tak tvrdé otevøít mé oèi;

Pro zkusit dosažení ven pro cit,

To je tak tvrdé rozbít pøevlek.

Vytrvat, vytrvat

Views: 104

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz22869(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Alan Parsons Project - Vulture Culture | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

A Flock Of Seagulls – Transfer Affection A vyhledávání související s tímto tématem

#Flock #Seagulls #Transfer #Affection

A Flock Of Seagulls – Transfer Affection

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Flock Of Seagulls – Transfer Affection

Log in to add text to your favorites

I’m trying to transfer affection,

Trying to feel factor four.

Trying to change my direction,

To go where I was once before.

Don’t try to tell me now that I’m out here on my own;

And there’s no way to carry on.

Don’t try to tell me that there’s nothing left to hide;

Nothing inside.

I’m trying to break all connections,

Burning a hole in my heart.

Trying to transfer affection

Is starting to tear me apart.

Don’t try to tell me now that I’m out here on my own;

And there’s no way to carry on.

Don’t try to tell me that there’s nothing left to hide;

Nothing inside.

Don’t try to tell me now that I’m out here on my own;

And there’s no way to carry on.

Don’t try to tell me that there’s nothing left to hide;

Nothing inside.

I’m tired, but then on reflection,

It’s so hard to open my eyes;

To try reaching out for affection,

It’s so hard to break the disguise.

See also  Akordy písní Kedz som bol v Šarišu | Web poskytuje nejnovější texty písní

Hold on, hold on

Views: 104

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz90385 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Já zkouším pøenést cit,

Pokus o cítit faktor ètyøi.

Pokus o mìnit mùj smìr,

Pro jít kde já jsem byl jednou pøedtím.

Nezkuste øíct mì právì teï že já jsem ven zde já sám;

A tam není žádný zpùsob jak provozovat.

Nezkoušejte øeknìte mì že tam jste nic zanechaní skrýt;

Nic uvnitø.

Já zkouším rozbít všechny spojení,

Hoøící díra v mém srdci.

Pokus o pøenést cit

Zaèínání rozebrat mì.

Nezkuste øíct mì právì teï že já jsem ven zde já sám;

A tam není žádný zpùsob jak provozovat.

Nezkoušejte øeknìte mì že tam jste nic zanechaní skrýt;

Nic uvnitø.

Nezkuste øíct mì právì teï že já jsem ven zde já sám;

A tam není žádný zpùsob jak provozovat.

Nezkoušejte øeknìte mì že tam jste nic zanechaní skrýt;

Nic uvnitø.

Já jsem unavený, ale pak po uvážení,

To je tak tvrdé otevøít mé oèi;

Pro zkusit dosažení ven pro cit,

To je tak tvrdé rozbít pøevlek.

Vytrvat, vytrvat

Views: 104

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz22869(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment