Home » Akordy písní A Great Big World – Cheer Up | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Great Big World – Cheer Up | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Great Big World – Cheer Up | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Cheer up! ‘Cos nothing really matters when you look up into outer space.

It’s a great big world and there’s no need to cry.

Cheer up! We’re all interconnected to the reaches of the galaxy.

And my best friend said he came from the sky.

He travelled to The Earth aboard a pink spaceship, it’s hard for him to hide behind those eyes.

Cheer up! The atoms in your body are as old as every dinosaur.

You’re a special part of one bring grand design.

Cheer up! We’re all in this together to discover what we’re living for.

13 billion years and there’s still time.

Every night I wish upon the star so bright, waiting for the others to arrive.

Cheer up! ‘Cos nothing really matters when you look up into outer space.

It’s a great big world and there’s no need to cry.

13 billion years and there’s still time.

Views: 142

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Hlavu vzhůru! Protože na ničem nezáleží, když vzhlédneš k vnějšímu vesmíru.

Je to velký svět a není třeba plakat.

Hlavu vzhůru! Jsme všichni propojeni na dosah galaxie.

A můj nejlepší kamarád řekl, že přišel z nebe.

Cestoval na Zem na palubě růžové kosmické lodi, je pro něj těžké schovávat se za těma očima.

Hlavu vzhůru! Atomy v tvém těle jsou staří jako každý dinosaur.

Jsi speciální část jednoho velkého plánu.

Hlavu vzhůru! Jsme v tom všichni společně, abychom objevili, pro co žijeme.

13 miliard let a stále je čas.

Každou noc si přeju na hvězdu tak jasnou, čekajíce na ostatní, než přijdou.

Hlavu vzhůru! Protože na ničem nezáleží, když vzhlédneš k vnějšímu vesmíru.

Je to velký svět a není třeba plakat.

13 miliard let a stále je čas.

Views: 142

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

A Great Big World – Cheer Up A vyhledávání související s tímto tématem

#Great #Big #World #Cheer

A Great Big World – Cheer Up

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Great Big World – Cheer Up

Log in to add text to your favorites

Cheer up! ‘Cos nothing really matters when you look up into outer space.

It’s a great big world and there’s no need to cry.

Cheer up! We’re all interconnected to the reaches of the galaxy.

And my best friend said he came from the sky.

He travelled to The Earth aboard a pink spaceship, it’s hard for him to hide behind those eyes.

Cheer up! The atoms in your body are as old as every dinosaur.

You’re a special part of one bring grand design.

Cheer up! We’re all in this together to discover what we’re living for.

13 billion years and there’s still time.

Every night I wish upon the star so bright, waiting for the others to arrive.

Cheer up! ‘Cos nothing really matters when you look up into outer space.

It’s a great big world and there’s no need to cry.

13 billion years and there’s still time.

Views: 142

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Hlavu vzhůru! Protože na ničem nezáleží, když vzhlédneš k vnějšímu vesmíru.

Je to velký svět a není třeba plakat.

Hlavu vzhůru! Jsme všichni propojeni na dosah galaxie.

A můj nejlepší kamarád řekl, že přišel z nebe.

Cestoval na Zem na palubě růžové kosmické lodi, je pro něj těžké schovávat se za těma očima.

Hlavu vzhůru! Atomy v tvém těle jsou staří jako každý dinosaur.

Jsi speciální část jednoho velkého plánu.

Hlavu vzhůru! Jsme v tom všichni společně, abychom objevili, pro co žijeme.

13 miliard let a stále je čas.

Každou noc si přeju na hvězdu tak jasnou, čekajíce na ostatní, než přijdou.

Hlavu vzhůru! Protože na ničem nezáleží, když vzhlédneš k vnějšímu vesmíru.

Je to velký svět a není třeba plakat.

13 miliard let a stále je čas.

Views: 142

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz16824(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment