Home » Akordy písní A Great Big World – Oasis | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Great Big World – Oasis | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Great Big World – Oasis | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Don’t cry

You’re mine

For forever

For forever

I need

You now

More than ever

More than ever

Head full of lies

Sun in my eyes

You make it easy

Don’t look away

These are the days

You gotta believe me

When we’re lost in a desert night

And we’re chasing our paradise

When we can’t fight another fight

We’re gonna make it

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

This life

Is made

For each other

For each other

Crossed lines

Mistakes

There’s no other

There’s no other

Head full of lies

Sun in my eyes

You make it easy

Nowhere to go

I’m already home

You gotta believe me

When we’re lost in a desert night

And we’re chasing our paradise

When we can’t fight another fight

We’re gonna make it

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

As I roam through the wasteland

You’re the one thing I need

I see you off in the distance

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

When we’re lost in a desert night

And we’re chasing our paradise

When we can’t fight another fight

We’re gonna make it (make it, make it)

When we’re lost in a desert night

And we’re chasing our paradise

When we can’t fight another fight

We’re gonna make it (make it, make it)

You’re my oasis

See also  Akordy písní Bože môj, otče môj | Web poskytuje nejnovější texty písní

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

Views: 108

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz29196 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Neplač

Jsi má

Navěky

Navěky

Potřebuju

Tě teď

Víc než kdy jindy

Víc než kfy jindy

Hlava plná lží

Slunce mi svítí do očí

Díky tobě je to snesitelné

Neodvracej zrak

Tohle jsou dny

Kdy mi musíš věřit

Když jsme ztracení v pouštní noci

A hledáme náš ráj

Když už nemůžeme dál bojovat

Zvládneme to

Ty jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Tenhle život

Je k tomu

Abychom ho sdíleli

Abychom ho sdíleli

Překročené hranice

Omyly

Neexistuje nikdo jiný

Neexistuje nikdo jiný

Hlava plná lží

Slunce mi svítí do očí

Díky tobě je to snesitelné

Nemusím chodit jinam

Jsem doma

Musíš mi věřit

Když jsme ztracení v pouštní noci

A hledáme náš ráj

Když už nemůžeme dál bojovat

Zvládneme to

Ty jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Když se toulám pustinou

Ty jsi to jediné, co potřebuju

Vidím tě v dálce

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Když jsme ztracení v pouštní noci

A hledáme náš ráj

Když už nemůžeme dál bojovat

Zvládneme to (zvládneme, zvládneme)

Když jsme ztracení v pouštní noci

A hledáme náš ráj

Když už nemůžeme dál bojovat

Zvládneme to (zvládneme, zvládneme)

Ty jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Views: 108

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

A Great Big World – Oasis A vyhledávání související s tímto tématem

#Great #Big #World #Oasis

A Great Big World – Oasis

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Great Big World – Oasis

Log in to add text to your favorites

Don’t cry

You’re mine

For forever

For forever

I need

You now

More than ever

More than ever

Head full of lies

Sun in my eyes

You make it easy

Don’t look away

These are the days

You gotta believe me

When we’re lost in a desert night

And we’re chasing our paradise

When we can’t fight another fight

We’re gonna make it

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

This life

Is made

For each other

For each other

Crossed lines

Mistakes

There’s no other

There’s no other

Head full of lies

Sun in my eyes

You make it easy

Nowhere to go

I’m already home

You gotta believe me

When we’re lost in a desert night

And we’re chasing our paradise

When we can’t fight another fight

We’re gonna make it

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

As I roam through the wasteland

You’re the one thing I need

I see you off in the distance

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

When we’re lost in a desert night

And we’re chasing our paradise

When we can’t fight another fight

We’re gonna make it (make it, make it)

When we’re lost in a desert night

And we’re chasing our paradise

When we can’t fight another fight

We’re gonna make it (make it, make it)

You’re my oasis

See also  Akordy písní Kje jo si zašpjevom | Web poskytuje nejnovější texty písní

You’re my oasis

You’re my oasis

You’re my oasis

Views: 108

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz29196 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Neplač

Jsi má

Navěky

Navěky

Potřebuju

Tě teď

Víc než kdy jindy

Víc než kfy jindy

Hlava plná lží

Slunce mi svítí do očí

Díky tobě je to snesitelné

Neodvracej zrak

Tohle jsou dny

Kdy mi musíš věřit

Když jsme ztracení v pouštní noci

A hledáme náš ráj

Když už nemůžeme dál bojovat

Zvládneme to

Ty jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Tenhle život

Je k tomu

Abychom ho sdíleli

Abychom ho sdíleli

Překročené hranice

Omyly

Neexistuje nikdo jiný

Neexistuje nikdo jiný

Hlava plná lží

Slunce mi svítí do očí

Díky tobě je to snesitelné

Nemusím chodit jinam

Jsem doma

Musíš mi věřit

Když jsme ztracení v pouštní noci

A hledáme náš ráj

Když už nemůžeme dál bojovat

Zvládneme to

Ty jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Když se toulám pustinou

Ty jsi to jediné, co potřebuju

Vidím tě v dálce

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Když jsme ztracení v pouštní noci

A hledáme náš ráj

Když už nemůžeme dál bojovat

Zvládneme to (zvládneme, zvládneme)

Když jsme ztracení v pouštní noci

A hledáme náš ráj

Když už nemůžeme dál bojovat

Zvládneme to (zvládneme, zvládneme)

Ty jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Jsi má oáza

Views: 108

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz68829(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment