Home » Akordy písní A Great Big World – There Is An Answer | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A Great Big World – There Is An Answer | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A Great Big World – There Is An Answer | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I am just a sailor in a great big sea

Searching for what’s meant for me

And I thank my lucky stars every single day

I’m exactly where I’m supposed to be

When the storm begins to blow

When I’ve lost my way back home

Oh, there is an answer

Oh, there is an answer

There is a ripple to every wave

A rhythm to the days and nights

And all our thoughts, they make the world go round

All our efforts multiply

Make a change, and you will see

One small step is all we need

Oh, there is an answer

Oh, there is an answer

There is no difference between you and me

It lies beyond our history

And if we only take the time to see

we’re all we need

Just take my hand, and see me as a brother

Look inside, and you will find

Love exists in every kind

Oh, there is an answer

Oh, there is an answer

Near or far, oh I believe that love will find us there

Through the dark, oh I believe that love will find us there

Oh, I believe that love will find us there

Oh, I believe that love will find us there

Oh, I believe that love will find us there

See also  Akordy písní Surové drevo | Web poskytuje nejnovější texty písní

Oh, there is an answer

Views: 88

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz14307 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jsem jen námořník na velkém širém moři

Hledám, co je mi souzeno

A každý den děkuju svým šťastným hvězdám

Jsem přesně tam, kde mám být

Když začne burácet bouřka

Když ztratím cestu domů

Oh, existuje odpověď

Oh, existuje odpověď

Každé vlně předchází malá vlnka

Den se střídá s nocí

A všechny naše myšlenky otáčejí světem

Všechno naše úsilí se zdvojnásobí

Změň něco a uvidíš

Jen malý krůček je všechno, co potřebujeme

Oh, existuje odpověď

Oh, existuje odpověď

Mezi námi dvěma není rozdíl

Skrývá se to v naší minulosti

A pokud si bereme čas jen na to, abychom poznali, že my jsme všechno, co potřebujeme

Jen mě vem za ruku a shlížej na mě jako na bratra

Podívej se dovnitř a uvidíš

Láska existuje v každé podobě

Oh, existuje odpověď

Oh, existuje odpověď

Blízko či daleko, oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Skrz tmu, oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Oh, existuje odpověď

Views: 88

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

A Great Big World – There Is An Answer A vyhledávání související s tímto tématem

#Great #Big #World #Answer

A Great Big World – There Is An Answer

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A Great Big World – There Is An Answer

Log in to add text to your favorites

I am just a sailor in a great big sea

Searching for what’s meant for me

And I thank my lucky stars every single day

I’m exactly where I’m supposed to be

When the storm begins to blow

When I’ve lost my way back home

Oh, there is an answer

Oh, there is an answer

There is a ripple to every wave

A rhythm to the days and nights

And all our thoughts, they make the world go round

All our efforts multiply

Make a change, and you will see

One small step is all we need

Oh, there is an answer

Oh, there is an answer

There is no difference between you and me

It lies beyond our history

And if we only take the time to see

we’re all we need

Just take my hand, and see me as a brother

Look inside, and you will find

Love exists in every kind

Oh, there is an answer

Oh, there is an answer

Near or far, oh I believe that love will find us there

Through the dark, oh I believe that love will find us there

Oh, I believe that love will find us there

Oh, I believe that love will find us there

Oh, I believe that love will find us there

See also  Akordy písní Má milá naříka | Web poskytuje nejnovější texty písní

Oh, there is an answer

Views: 88

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz14307 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jsem jen námořník na velkém širém moři

Hledám, co je mi souzeno

A každý den děkuju svým šťastným hvězdám

Jsem přesně tam, kde mám být

Když začne burácet bouřka

Když ztratím cestu domů

Oh, existuje odpověď

Oh, existuje odpověď

Každé vlně předchází malá vlnka

Den se střídá s nocí

A všechny naše myšlenky otáčejí světem

Všechno naše úsilí se zdvojnásobí

Změň něco a uvidíš

Jen malý krůček je všechno, co potřebujeme

Oh, existuje odpověď

Oh, existuje odpověď

Mezi námi dvěma není rozdíl

Skrývá se to v naší minulosti

A pokud si bereme čas jen na to, abychom poznali, že my jsme všechno, co potřebujeme

Jen mě vem za ruku a shlížej na mě jako na bratra

Podívej se dovnitř a uvidíš

Láska existuje v každé podobě

Oh, existuje odpověď

Oh, existuje odpověď

Blízko či daleko, oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Skrz tmu, oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Oh, já věřím, že si nás tu láska najde

Oh, existuje odpověď

Views: 88

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz15678(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment