Home » Akordy písní A R I Z O N A – Let Me Touch Your Fire | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní A R I Z O N A – Let Me Touch Your Fire | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

A R I Z O N A – Let Me Touch Your Fire | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I’ve got a cold heart, cold hands

I make you want to be where I am

And if you only knew my plans

Oh if you only knew who I am

Normally, I’d break your heart

I’d love every minute, tear you apart

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Late at night I lie awake

Just thinking about your pretty face

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

I’ve got a cold heart, cold hands

I make you want to be where I am

And if you only knew my plans

Oh if you only knew who I am

Normally, I’d break your heart

I’d love every minute, tear you apart

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Late at night I lie awake

Just thinking about your pretty face

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

I’ll never leave you on the wire

So let me touch your fire

Oh, I’m cold, sick and I’m tired

So baby, let me touch your fire

I’ll never leave you on the wire

So baby, let me touch your fire

Oh, I’m cold, sick and I’m tired

So let me touch your fire

Views: 124

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Mám studené srdce, studené ruce

Donutím tě, aby si chtěla být tam kde já

A když si jen věděla moje plány

Oh, když si věděla jen kdo jsem

Normálně bych ti zlomil srdce

Užíval bych si každou minutu trhání tě na kusy

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Pozdě v noci ležím vzhůru

Jen přemýšlejíc o tvém krásném obličeji

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Mám studené srdce, studené ruce

Donutím tě, aby si chtěla být tam kde já

A když si jen věděla moje plány

Oh, když si věděla jen kdo jsem

Normálně bych ti zlomil srdce

Užíval bych si každou minutu trhání tě na kusy

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Pozdě v noci ležím vzhůru

Jen přemýšlejíc o tvém krásném obličeji

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Nikdy tě neopustím na drátě

Tak mě nech dotknout se tvého ohně

Oh, jsem studený, nemocný a unavený

Tak zlato, nech mě dotknout se tvého ohně

Nikdy tě neopustím na drátě

Tak zlato, nech mě dotknout se tvého ohně

Oh, jsem studený, nemocný a unavený

Tak mě nech dotknout se tvého ohně

Views: 124

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

A R I Z O N A – Let Me Touch Your Fire A vyhledávání související s tímto tématem

#Touch #Fire

A R I Z O N A – Let Me Touch Your Fire

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu A R I Z O N A – Let Me Touch Your Fire

Log in to add text to your favorites

I’ve got a cold heart, cold hands

I make you want to be where I am

And if you only knew my plans

Oh if you only knew who I am

Normally, I’d break your heart

I’d love every minute, tear you apart

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Late at night I lie awake

Just thinking about your pretty face

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

I’ve got a cold heart, cold hands

I make you want to be where I am

And if you only knew my plans

Oh if you only knew who I am

Normally, I’d break your heart

I’d love every minute, tear you apart

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Late at night I lie awake

Just thinking about your pretty face

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

I’ll never leave you on the wire

So let me touch your fire

Oh, I’m cold, sick and I’m tired

So baby, let me touch your fire

I’ll never leave you on the wire

So baby, let me touch your fire

Oh, I’m cold, sick and I’m tired

So let me touch your fire

Views: 124

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Mám studené srdce, studené ruce

Donutím tě, aby si chtěla být tam kde já

A když si jen věděla moje plány

Oh, když si věděla jen kdo jsem

Normálně bych ti zlomil srdce

Užíval bych si každou minutu trhání tě na kusy

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Pozdě v noci ležím vzhůru

Jen přemýšlejíc o tvém krásném obličeji

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Mám studené srdce, studené ruce

Donutím tě, aby si chtěla být tam kde já

A když si jen věděla moje plány

Oh, když si věděla jen kdo jsem

Normálně bych ti zlomil srdce

Užíval bych si každou minutu trhání tě na kusy

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Pozdě v noci ležím vzhůru

Jen přemýšlejíc o tvém krásném obličeji

Woo hoo hoo hoo

Woo hoo hoo hoo

Nikdy tě neopustím na drátě

Tak mě nech dotknout se tvého ohně

Oh, jsem studený, nemocný a unavený

Tak zlato, nech mě dotknout se tvého ohně

Nikdy tě neopustím na drátě

Tak zlato, nech mě dotknout se tvého ohně

Oh, jsem studený, nemocný a unavený

Tak mě nech dotknout se tvého ohně

Views: 124

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz21977(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment