Skip to content
Home » Akordy písní Alan Walker – Different World | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alan Walker – Different World | Web poskytuje nejnovější texty písní

Alan Walker – Different World | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

All we know

Left untold

Beaten by a broken dream

Nothing like what it used to be

We’ve been chasing our demons down an empty road

Been watching our castle turning into dust

Escaping our shadows just to end up here

Once more

And we both know

This is not the world we had in mind

But we got time

We are stuck on answers we can’t find

But we got time

And even though we might have lost tonight

The skyline reminds us of a different time

This is not the world we had in mind

But we got time

Broken smile, tired eyes

I can feel your longing heart

Call my name, howling from afar

We’ve been fighting our demons just to stay afloat

Been building a castle just to watch it fall

Been running forever just to end up here

Once more

And now we know

This is not the world we had in mind

But we got time

We are stuck on answers we can’t find

But we got time

And even though we might have lost tonight

The skyline reminds us of a different time

This is not the world we had in mind

But we got time

Take me back

Back to the mountain side

Under the Northern Lights

Chasing the stars

Take me back

Back to the mountain side

When we were full of life

Back to the start

And we both know that

This is not the world we had in mind

But we got time

We are stuck on answers we can’t find

But we got time

And even though we might have lost tonight

The skyline reminds us of a different time

This is not the world we had in mind

But we got time

Views: 153

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz79159 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Vše co víme

Zůstalo nevyřčeno

Zbito zlomeným snem

Nic jako kým jsme byli

Honíme svoje déony po prázdné cestě

Díváme se, jak se náš hrad mění v prach

Utíkáme svým stínům jen abychom tu skončili

Ještě jednou

A oba to víme

Tohle není svět, který jsmě měli v mysli

Ale máme čas

Uvízli jsme na odpovědích, které nemůžeme najít

Ale máme čas

A i když jsme se možná ztratili dnes v noci

Panoráma nás upozorňuje na jiný čas

Tohle není svět, který jsme měli v mysli

Ale máme čas

Zlomený úsměv, unavené oči

Cítím tvoje toužící srdce

Řekni mé jméno, vytí z dálky

Bojujeme se svými démony jen abychom zůstali nad vodou

Stavěli jsme hrad jen abychom ho viděli padat

Navždy jsme běželi jen abychom tu skončili

Ještě jednou

A teď to víme

Tohle není svět, který jsmě měli v mysli

Ale máme čas

Uvízli jsme na odpovědích, které nemůžeme najít

Ale máme čas

A i když jsme se možná ztratili dnes v noci

Panoráma nás upozorňuje na jiný čas

Tohle není svět, který jsme měli v mysli

Ale máme čas

Vezmi mě zpět

Zpět pod horskou stranu

Pod severní polární záři

Honíme hvězdy

Vezmi mě zpět

Zpět pod horskou stranu

Když jsme byli plní života

Zpět na začátek

A my to oba víme

Tohle není svět, který jsmě měli v mysli

Ale máme čas

Uvízli jsme na odpovědích, které nemůžeme najít

Ale máme čas

A i když jsme se možná ztratili dnes v noci

Panoráma nás upozorňuje na jiný čas

Tohle není svět, který jsme měli v mysli

Ale máme čas

Views: 153

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz87733(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alan Walker – Different World A vyhledávání související s tímto tématem

#Alan #Walker #World

Alan Walker – Different World

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alan Walker – Different World

Log in to add text to your favorites

All we know

Left untold

Beaten by a broken dream

Nothing like what it used to be

We’ve been chasing our demons down an empty road

Been watching our castle turning into dust

Escaping our shadows just to end up here

Once more

And we both know

This is not the world we had in mind

But we got time

We are stuck on answers we can’t find

But we got time

And even though we might have lost tonight

The skyline reminds us of a different time

This is not the world we had in mind

But we got time

Broken smile, tired eyes

I can feel your longing heart

Call my name, howling from afar

We’ve been fighting our demons just to stay afloat

Been building a castle just to watch it fall

Been running forever just to end up here

Once more

And now we know

This is not the world we had in mind

But we got time

We are stuck on answers we can’t find

But we got time

And even though we might have lost tonight

The skyline reminds us of a different time

This is not the world we had in mind

But we got time

Take me back

Back to the mountain side

Under the Northern Lights

Chasing the stars

Take me back

Back to the mountain side

When we were full of life

Back to the start

And we both know that

This is not the world we had in mind

But we got time

We are stuck on answers we can’t find

But we got time

And even though we might have lost tonight

The skyline reminds us of a different time

This is not the world we had in mind

But we got time

Views: 153

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz79159 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Vše co víme

Zůstalo nevyřčeno

Zbito zlomeným snem

Nic jako kým jsme byli

Honíme svoje déony po prázdné cestě

Díváme se, jak se náš hrad mění v prach

Utíkáme svým stínům jen abychom tu skončili

Ještě jednou

A oba to víme

Tohle není svět, který jsmě měli v mysli

Ale máme čas

Uvízli jsme na odpovědích, které nemůžeme najít

Ale máme čas

A i když jsme se možná ztratili dnes v noci

Panoráma nás upozorňuje na jiný čas

Tohle není svět, který jsme měli v mysli

Ale máme čas

Zlomený úsměv, unavené oči

Cítím tvoje toužící srdce

Řekni mé jméno, vytí z dálky

Bojujeme se svými démony jen abychom zůstali nad vodou

Stavěli jsme hrad jen abychom ho viděli padat

Navždy jsme běželi jen abychom tu skončili

Ještě jednou

A teď to víme

Tohle není svět, který jsmě měli v mysli

Ale máme čas

Uvízli jsme na odpovědích, které nemůžeme najít

Ale máme čas

A i když jsme se možná ztratili dnes v noci

Panoráma nás upozorňuje na jiný čas

Tohle není svět, který jsme měli v mysli

Ale máme čas

Vezmi mě zpět

Zpět pod horskou stranu

Pod severní polární záři

Honíme hvězdy

Vezmi mě zpět

Zpět pod horskou stranu

Když jsme byli plní života

Zpět na začátek

A my to oba víme

Tohle není svět, který jsmě měli v mysli

Ale máme čas

Uvízli jsme na odpovědích, které nemůžeme najít

Ale máme čas

A i když jsme se možná ztratili dnes v noci

Panoráma nás upozorňuje na jiný čas

Tohle není svět, který jsme měli v mysli

Ale máme čas

Views: 153

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz87733(Currently displayed)
Add text here

1 thought on “Akordy písní Alan Walker – Different World | Web poskytuje nejnovější texty písní”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *