Skip to content
Home » Akordy písní Alan Walker – Heading Home | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alan Walker – Heading Home | Web poskytuje nejnovější texty písní

Alan Walker – Heading Home | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I know which way to go

When it’s dark outside and I can’t say no more

Try to fight the world alone

I am lost inside sadness nobody knows

Then I, I remember when we were young

Our lives were grains in the sand

Together we, we will conquer them one by one

And tonight I stand alone

Nobody sees me now I’m a one man show

I’ll do this alone

We knew it all, but right now I just don’t know

Guess I’m heading home now

You know I couldn’t stay

Had a million words didn’t know what to say

When I gave my soul to take

And the devil took it faded away

But I still remember when we were young

Our lives were grains in the sand

And we, we will conquer them one by one

And tonight I stand alone

Nobody sees me, now I’m a one man show

I’ll do this alone

We knew it all, but right now I just don’t know

Guess I’m heading home now

Views: 264

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz85525 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Vím kterou cestou jít

Když je venku tma a já už nemůžu mluvit

Snažím se zápasit se světem sám

Jsem ztracen ve smutku, nikdo to neví

Potom já, já si pamatuji když jsme byli mladí

Naše životy byly zrna v písku

Spolu je zdoláme jedno po druhém

A dnes večer stojím sám

Nikdo mě teď nevidí, jsem jeden herec v divadle

Udělám to sám

Věděli jsme to všechno, ale právě teď prostě nevím

Myslím že teď mířim k domovu

Ty výš, že jsem nemohl zůstat

Měl jsme milión slov, ale nevěděl co rics

Když jsme odevzdal svou duši [umřel]

A Ďábel ji vzal a zhasl

Ale stále jsi pamatuji, když jsme byli mladí

Naše životy byly zrna v písku

Spolu je zdoláme jedno po druhém

A dnes večer stojím sám

Nikdo mě teď nevidí, jsem jeden herec v divadle

Udělám to sám

Věděli jsme to všechno, ale právě teď prostě nevím

Myslím že teď mířím k domovu

Views: 263

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz62123(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Viz zde

Alan Walker – Heading Home A vyhledávání související s tímto tématem

#Alan #Walker #Heading #Home

Alan Walker – Heading Home

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alan Walker – Heading Home

Log in to add text to your favorites

I know which way to go

When it’s dark outside and I can’t say no more

Try to fight the world alone

I am lost inside sadness nobody knows

Then I, I remember when we were young

Our lives were grains in the sand

Together we, we will conquer them one by one

And tonight I stand alone

Nobody sees me now I’m a one man show

I’ll do this alone

We knew it all, but right now I just don’t know

Guess I’m heading home now

You know I couldn’t stay

Had a million words didn’t know what to say

When I gave my soul to take

And the devil took it faded away

But I still remember when we were young

Our lives were grains in the sand

And we, we will conquer them one by one

And tonight I stand alone

Nobody sees me, now I’m a one man show

I’ll do this alone

We knew it all, but right now I just don’t know

Guess I’m heading home now

Views: 264

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz85525 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Vím kterou cestou jít

Když je venku tma a já už nemůžu mluvit

Snažím se zápasit se světem sám

Jsem ztracen ve smutku, nikdo to neví

Potom já, já si pamatuji když jsme byli mladí

Naše životy byly zrna v písku

Spolu je zdoláme jedno po druhém

A dnes večer stojím sám

Nikdo mě teď nevidí, jsem jeden herec v divadle

Udělám to sám

Věděli jsme to všechno, ale právě teď prostě nevím

Myslím že teď mířim k domovu

Ty výš, že jsem nemohl zůstat

Měl jsme milión slov, ale nevěděl co rics

Když jsme odevzdal svou duši [umřel]

A Ďábel ji vzal a zhasl

Ale stále jsi pamatuji, když jsme byli mladí

Naše životy byly zrna v písku

Spolu je zdoláme jedno po druhém

A dnes večer stojím sám

Nikdo mě teď nevidí, jsem jeden herec v divadle

Udělám to sám

Věděli jsme to všechno, ale právě teď prostě nevím

Myslím že teď mířím k domovu

Views: 263

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz62123(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *