Skip to content
Home » Akordy písní Alan Walker – Ignite | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alan Walker – Ignite | Web poskytuje nejnovější texty písní

Alan Walker – Ignite | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Fireflies, a million little pieces

Feeds the dying light, and breathes me back to life

In your eyes, I see something to believe in

Your hands are like a flame

Your palms the sweetest pain

Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

Like a starship speeding into the night

You and I get lost in the infinite lights

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

So alive, your touch is like the daylight

Burning on my skin, it turns me on again

You and I, survivors of the same kind

And we’re the only ones

Dancing on the sun

Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

Like a starship speeding into the night

You and I get lost in the infinite lights

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

Diamonds are forever, but all we need is just tonight

We’re monumental tremors that can freeze the speed of life

Just like particles that’s falling from heaven all over the stars

Hear you calling for me

Hear you calling me on from afar

Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

I feel the heat as we collide

Like a fever that feels so right

So baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

Views: 286

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz90396 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Světlušky, miliony malých kousků

Krmí umírající světlo, a přivádějí mě zpět k životu

Ve tvých očích vidím něco, čemu můžu věřit

Tvé ruce jsou jako plamen

Tvé dlaně nejsladší bolest

Nechme temnotu, aby nás zavedla ke světlu

Nechme zmizet naše sny, pociťme stoupající teplotu

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jako vesmírná loď , která v noci zrychluje

Ty a já jsme se ztratili v nekonečných světlech

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Tak živý, tvůj dotek je jako denní světlo

Pálící mou kůži mě vrací zpět

Ty a já, přeživší stejného druhu

A jsme ti jediní

Tancující na slunci

Nechme temnotu, aby nás zavedla ke světlu

Nechme zmizet naše sny, pociťme stoupající teplotu

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jako vesmírná loď , která v noci zrychluje

Ty a já jsme se ztratili v nekonečných světlech

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Diamanty jsou navždy, ale vše co potřebujeme, je dnešní noc

Jsme velkolepé chvění, které může zmrazit rychlost života

Přesně jako částice, které padají z nebe přes všechny hvězdy

Slyší, že mě voláš

Slyší, že mě z dálky voláš

Nechme temnotu, aby nás zavedla ke světlu

Nechme zmizet naše sny, pociťme stoupající teplotu

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Cítím to horko, jak jsme se srazili

Jako horečka, co se zdá být správná

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Views: 299

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz24004(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alan Walker – Ignite A vyhledávání související s tímto tématem

#Alan #Walker #Ignite

Alan Walker – Ignite

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alan Walker – Ignite

Log in to add text to your favorites

Fireflies, a million little pieces

Feeds the dying light, and breathes me back to life

In your eyes, I see something to believe in

Your hands are like a flame

Your palms the sweetest pain

Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

Like a starship speeding into the night

You and I get lost in the infinite lights

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

So alive, your touch is like the daylight

Burning on my skin, it turns me on again

You and I, survivors of the same kind

And we’re the only ones

Dancing on the sun

Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

Like a starship speeding into the night

You and I get lost in the infinite lights

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

Diamonds are forever, but all we need is just tonight

We’re monumental tremors that can freeze the speed of life

Just like particles that’s falling from heaven all over the stars

Hear you calling for me

Hear you calling me on from afar

Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

I feel the heat as we collide

Like a fever that feels so right

So baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

One touch and I ignite

Views: 286

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz90396 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Světlušky, miliony malých kousků

Krmí umírající světlo, a přivádějí mě zpět k životu

Ve tvých očích vidím něco, čemu můžu věřit

Tvé ruce jsou jako plamen

Tvé dlaně nejsladší bolest

Nechme temnotu, aby nás zavedla ke světlu

Nechme zmizet naše sny, pociťme stoupající teplotu

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jako vesmírná loď , která v noci zrychluje

Ty a já jsme se ztratili v nekonečných světlech

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Tak živý, tvůj dotek je jako denní světlo

Pálící mou kůži mě vrací zpět

Ty a já, přeživší stejného druhu

A jsme ti jediní

Tancující na slunci

Nechme temnotu, aby nás zavedla ke světlu

Nechme zmizet naše sny, pociťme stoupající teplotu

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jako vesmírná loď , která v noci zrychluje

Ty a já jsme se ztratili v nekonečných světlech

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Diamanty jsou navždy, ale vše co potřebujeme, je dnešní noc

Jsme velkolepé chvění, které může zmrazit rychlost života

Přesně jako částice, které padají z nebe přes všechny hvězdy

Slyší, že mě voláš

Slyší, že mě z dálky voláš

Nechme temnotu, aby nás zavedla ke světlu

Nechme zmizet naše sny, pociťme stoupající teplotu

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Cítím to horko, jak jsme se srazili

Jako horečka, co se zdá být správná

Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Jeden dotek a já vzplanu

Views: 299

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz24004(Currently displayed)
Add text here

2 thoughts on “Akordy písní Alan Walker – Ignite | Web poskytuje nejnovější texty písní”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *