Skip to content
Home » Akordy písní Albert Hammond Jr. – Born Slippy | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Albert Hammond Jr. – Born Slippy | Web poskytuje nejnovější texty písní

Albert Hammond Jr. – Born Slippy | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

You got a free consultation from

Fucking Miss Cleo bitch

Go wipe your ass now

Sometimes the sun goes behind the clouds

You forget the warmth that could be found

Born slippy, born slippy

If you hear a knock on the door in the night

It has come to stay and steal the light

Born slippy, born slippy

And the years gone by

And the maid’s been gone

She remembered to leave the keys at home

There are more of us then there are of them

Everytime you stop, I begin

Arms were falling off as heads rolled away

What did they want? Why won’t they say?

Born slippy, born slippy

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened?

And the years gone by

And the maid’s been gone

She remembered to leave the keys at home

There are more of us then there are of them

Everytime you stop, I begin

Is the moment gone?

The party, we’d be gone

All the things we said

Taken back yesterday

All my needs took you

Down like you [?]

Don’t tell me, to stop

Cause you’ll notice soon

You’ll notice soon

Is the moment gone?

The party, we’d be gone

All the things we said

Taken back while we’re dead

You know, you know, you know

You know, you know, you know

You know, you know, you know

You know, you know, you know

You know, you know, you know

You know, you know, you know

Views: 166

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz69253 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Dostal jsi konverzaci zdarma od

Zkurvený slečny Cleo děvky

Jsi si teď utřít prdel

Občas se Slunce schovává za mraky

Zapomínáš na teplo, které může být nalezeno

Narozen kluzký, narozen kluzký

Pokud uslyšíš v noci zaklepání na dveře

Musí vejít, zůstat a ukradnout světlo

Narozen kluzký, narozen kluzký

A roky plynuly

A služka odešla

Vzpomněla si, že má nechat klíče doma

Je nás tu víc, než jich tu je jich

Pokaždé když skončíš, já začnu

Ruce padaly jak se hlavy valily pryč

Co chtějí? Proč to neřeknou?

Narozen kluzký, narozen kluzký

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo?

A roky plynuly

A služka odešla

Vzpomněla si, že má nechat klíče doma

Je nás tu víc, než jich tu je jich

Pokaždé když skončíš, já začnu

Je ta chvíle pryč?

Ta párty, ze které jsme odešli

Všechny věci, které jsme řekli

Byly včera vzaté zpět

Všechny mé potřeby si tě vzaly

Dolů jako ty (?)

Neříkej mi, abych přestal

Protože brzy zaznamenáš

Brzy zaznamenáš

Je ta chvíle pryč?

Ta párty, ze které jsme odešli

Všechny věci, které jsme řekli

Vzaté zpět když jsme mrtví

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Views: 166

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz71552(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Albert Hammond Jr. – Born Slippy A vyhledávání související s tímto tématem

#Albert #Hammond #Born #Slippy

Albert Hammond Jr. – Born Slippy

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Albert Hammond Jr. – Born Slippy

Log in to add text to your favorites

You got a free consultation from

Fucking Miss Cleo bitch

Go wipe your ass now

Sometimes the sun goes behind the clouds

You forget the warmth that could be found

Born slippy, born slippy

If you hear a knock on the door in the night

It has come to stay and steal the light

Born slippy, born slippy

And the years gone by

And the maid’s been gone

She remembered to leave the keys at home

There are more of us then there are of them

Everytime you stop, I begin

Arms were falling off as heads rolled away

What did they want? Why won’t they say?

Born slippy, born slippy

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened? I’m so excited

What happened?

And the years gone by

And the maid’s been gone

She remembered to leave the keys at home

There are more of us then there are of them

Everytime you stop, I begin

Is the moment gone?

The party, we’d be gone

All the things we said

Taken back yesterday

All my needs took you

Down like you [?]

Don’t tell me, to stop

Cause you’ll notice soon

You’ll notice soon

Is the moment gone?

The party, we’d be gone

All the things we said

Taken back while we’re dead

You know, you know, you know

You know, you know, you know

You know, you know, you know

You know, you know, you know

You know, you know, you know

You know, you know, you know

Views: 166

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz69253 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Dostal jsi konverzaci zdarma od

Zkurvený slečny Cleo děvky

Jsi si teď utřít prdel

Občas se Slunce schovává za mraky

Zapomínáš na teplo, které může být nalezeno

Narozen kluzký, narozen kluzký

Pokud uslyšíš v noci zaklepání na dveře

Musí vejít, zůstat a ukradnout světlo

Narozen kluzký, narozen kluzký

A roky plynuly

A služka odešla

Vzpomněla si, že má nechat klíče doma

Je nás tu víc, než jich tu je jich

Pokaždé když skončíš, já začnu

Ruce padaly jak se hlavy valily pryč

Co chtějí? Proč to neřeknou?

Narozen kluzký, narozen kluzký

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo? Jsem tak vzrušený

Co se stalo?

A roky plynuly

A služka odešla

Vzpomněla si, že má nechat klíče doma

Je nás tu víc, než jich tu je jich

Pokaždé když skončíš, já začnu

Je ta chvíle pryč?

Ta párty, ze které jsme odešli

Všechny věci, které jsme řekli

Byly včera vzaté zpět

Všechny mé potřeby si tě vzaly

Dolů jako ty (?)

Neříkej mi, abych přestal

Protože brzy zaznamenáš

Brzy zaznamenáš

Je ta chvíle pryč?

Ta párty, ze které jsme odešli

Všechny věci, které jsme řekli

Vzaté zpět když jsme mrtví

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Ty víš, ty víš, ty víš

Views: 166

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz71552(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *