Skip to content
Home » Akordy písní Alec Benjamin – If We Have Each Other | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alec Benjamin – If We Have Each Other | Web poskytuje nejnovější texty písní

Alec Benjamin – If We Have Each Other | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

She was 19 with a baby on the way

On the East-side of the city, she was working every day

Cleaning dishes in the evening, she could barely stay awake

She was clinging to the feeling that her luck was gonna change

And, ‘cross town she would take the bus at night to a one bedroom apartment

And when she’d turn on the light

She would sit down at the table

Tell herself that it’s alright

She was waiting on the day she hoped her baby would arrive

She’d never be alone

Have someone to hold

And when nights were cold

She’d say

The world’s not perfect, but it’s not that bad

If we got each other, and that’s all we have

I will be your mother, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

When the world’s not perfect

When the world’s not kind

If we have each other then we’ll both be fine

I will be your mother, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

They were 90 and were living out their days on the West-side of the city next to where they got engaged

They had pictures on the walls of all the memories that they’d made

And though life was never easy, they were thankful that they stayed

With each other, and though some times were hard

Even when she made him angry he would never break her heart

No, they didn’t have the money to afford a fancy car

But they never had to travel ’cause they’d never be apart

Even at the end, their love was stronger than the day that they first met

They’d say

The world’s not perfect, but it’s not that bad

If we got each other, and that’s all we have

I will be your lover, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

When the world’s not perfect

When the world’s not kind

If we have each other then we’ll both be fine

I will be your lover, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

You should know I’ll be there for you

I’m 23, and my folks are getting old

I know they don’t have forever and I’m scared to be alone

So I’m thankful for my sister, even though sometimes we fight

When high school wasn’t easy, she’s the reason I survived

I know she’d never leave me

And I hate to see her cry

So I wrote this verse to tell her that I’m always by her side

I wrote this verse to tell her that I’m always by her side

I wrote this verse to tell her that

The world’s not perfect, but it’s not that bad

If we got each other, and that’s all we have

I will be your brother, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

When the world’s not perfect

When the world’s not kind

If we have each other then we’ll both be fine

I will be your brother, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

You should know I’ll be there for you

Views: 99

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz18672 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Bylo jí 19 a čekala dítě

Na východní straně města pracovala každý den

Večer mytí nádobí, sotva mohla zůstat vzhůru

Tíhla k pocitu, že se její štěstí změní

A ve vesnici chytla noční spoj

do jednopokojového bytu

A když rozsvítila světlo

Seděla u stolu

Říkala si, že je to v pořádku

Čekala na den, kdy doufala, že její dítě bude v pohodě

Nikdy by nebyla sama

Mít někoho, o koho se opřít

A když byly noci chladné

Řekla by

Svět není dokonalý, ale není to tak špatné

Pokud máme jeden druhého a to je vše, co máme

Budu tvojí matkou a budu držet tvojí ruku

Měl bys vědět, že tam budu pro tebe

Když svět není dokonalý

Když svět není laskavý

Pokud se máme navzájem, budeme oba v pořádku

Budu tvojí matkou a budu držet tvojí ruku

Měl bys vědět, že tam budu pro tebe

Bylo jim 90 let a žili si svůj život v západní části města vedle místa kde se zasnoubili

Mají obrázky na stěnách, se všemi vzpomínkami, které mají

A přestože život nebyl nikdy snadný, byli vděčni, že zůstali

Jeden s druhým, i když to někdy bylo těžké

Dokonce i když ho rozzlobila, nikdy by jí nedokázal zlomit srdce

Ne, neměli peníze na to, aby si mohli dovolit luxusní auto

Ale nikdy nemusejí cestovat, protože nikdy nepůjdou od sebe

I na konci byla jejich láska silnější než v den, kdy se poprvé setkali

Oni řekli

Svět není dokonalý, ale není to tak špatné

Pokud se máme navzájem a to je všechno, co máme

Budu tvojí láskou a já budu držet tvojí ruku

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Když svět není dokonalý

Když svět není laskavý

Pokud se máme navzájem, budeme oba v pořádku

Budu tvojí láskou a já budu držet tvojí ruku

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Je mi 23 a moji lidé jsou starší

Vím, že tady nebudou navždy a já se bojím, že budu sám

Takže jsem vděčný za svou sestru, i když někdy bojujeme

I když střední škola nebyla snadná, ona je můj důvod, proč jsem přežil

Vím, že mě nikdy neopustí

A nesnáším, když ji vidím plakat

Takže jsem napsal tento verš, abych jí řekl, že jí jsem vždy po boku

Napsal jsem tento verš, abych jí řekl, že jí jsem vždy po boku

Napsal jsem tento verš, abych jí to řekl

Svět není dokonalý, ale není to tak špatné

Pokud se máme navzájem a to je všechno, co máme

Budu tvým bratrem a já držím tvojí ruku

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Když svět není dokonalý

Když svět není laskavý

Pokud se máme navzájem, budeme oba v pořádku

Budu tvým bratrem a já držím tvojí ruku

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Views: 91

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz49943(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

Alec Benjamin – If We Have Each Other A vyhledávání související s tímto tématem

#Alec #Benjamin

Alec Benjamin – If We Have Each Other

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alec Benjamin – If We Have Each Other

Log in to add text to your favorites

She was 19 with a baby on the way

On the East-side of the city, she was working every day

Cleaning dishes in the evening, she could barely stay awake

She was clinging to the feeling that her luck was gonna change

And, ‘cross town she would take the bus at night to a one bedroom apartment

And when she’d turn on the light

She would sit down at the table

Tell herself that it’s alright

She was waiting on the day she hoped her baby would arrive

She’d never be alone

Have someone to hold

And when nights were cold

She’d say

The world’s not perfect, but it’s not that bad

If we got each other, and that’s all we have

I will be your mother, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

When the world’s not perfect

When the world’s not kind

If we have each other then we’ll both be fine

I will be your mother, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

They were 90 and were living out their days on the West-side of the city next to where they got engaged

They had pictures on the walls of all the memories that they’d made

And though life was never easy, they were thankful that they stayed

With each other, and though some times were hard

Even when she made him angry he would never break her heart

No, they didn’t have the money to afford a fancy car

But they never had to travel ’cause they’d never be apart

Even at the end, their love was stronger than the day that they first met

They’d say

The world’s not perfect, but it’s not that bad

If we got each other, and that’s all we have

I will be your lover, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

When the world’s not perfect

When the world’s not kind

If we have each other then we’ll both be fine

I will be your lover, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

You should know I’ll be there for you

I’m 23, and my folks are getting old

I know they don’t have forever and I’m scared to be alone

So I’m thankful for my sister, even though sometimes we fight

When high school wasn’t easy, she’s the reason I survived

I know she’d never leave me

And I hate to see her cry

So I wrote this verse to tell her that I’m always by her side

I wrote this verse to tell her that I’m always by her side

I wrote this verse to tell her that

The world’s not perfect, but it’s not that bad

If we got each other, and that’s all we have

I will be your brother, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

When the world’s not perfect

When the world’s not kind

If we have each other then we’ll both be fine

I will be your brother, and I’ll hold your hand

You should know I’ll be there for you

You should know I’ll be there for you

Views: 99

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz18672 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Bylo jí 19 a čekala dítě

Na východní straně města pracovala každý den

Večer mytí nádobí, sotva mohla zůstat vzhůru

Tíhla k pocitu, že se její štěstí změní

A ve vesnici chytla noční spoj

do jednopokojového bytu

A když rozsvítila světlo

Seděla u stolu

Říkala si, že je to v pořádku

Čekala na den, kdy doufala, že její dítě bude v pohodě

Nikdy by nebyla sama

Mít někoho, o koho se opřít

A když byly noci chladné

Řekla by

Svět není dokonalý, ale není to tak špatné

Pokud máme jeden druhého a to je vše, co máme

Budu tvojí matkou a budu držet tvojí ruku

Měl bys vědět, že tam budu pro tebe

Když svět není dokonalý

Když svět není laskavý

Pokud se máme navzájem, budeme oba v pořádku

Budu tvojí matkou a budu držet tvojí ruku

Měl bys vědět, že tam budu pro tebe

Bylo jim 90 let a žili si svůj život v západní části města vedle místa kde se zasnoubili

Mají obrázky na stěnách, se všemi vzpomínkami, které mají

A přestože život nebyl nikdy snadný, byli vděčni, že zůstali

Jeden s druhým, i když to někdy bylo těžké

Dokonce i když ho rozzlobila, nikdy by jí nedokázal zlomit srdce

Ne, neměli peníze na to, aby si mohli dovolit luxusní auto

Ale nikdy nemusejí cestovat, protože nikdy nepůjdou od sebe

I na konci byla jejich láska silnější než v den, kdy se poprvé setkali

Oni řekli

Svět není dokonalý, ale není to tak špatné

Pokud se máme navzájem a to je všechno, co máme

Budu tvojí láskou a já budu držet tvojí ruku

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Když svět není dokonalý

Když svět není laskavý

Pokud se máme navzájem, budeme oba v pořádku

Budu tvojí láskou a já budu držet tvojí ruku

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Je mi 23 a moji lidé jsou starší

Vím, že tady nebudou navždy a já se bojím, že budu sám

Takže jsem vděčný za svou sestru, i když někdy bojujeme

I když střední škola nebyla snadná, ona je můj důvod, proč jsem přežil

Vím, že mě nikdy neopustí

A nesnáším, když ji vidím plakat

Takže jsem napsal tento verš, abych jí řekl, že jí jsem vždy po boku

Napsal jsem tento verš, abych jí řekl, že jí jsem vždy po boku

Napsal jsem tento verš, abych jí to řekl

Svět není dokonalý, ale není to tak špatné

Pokud se máme navzájem a to je všechno, co máme

Budu tvým bratrem a já držím tvojí ruku

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Když svět není dokonalý

Když svět není laskavý

Pokud se máme navzájem, budeme oba v pořádku

Budu tvým bratrem a já držím tvojí ruku

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Měla bys vědět, že tam budu pro tebe

Views: 91

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz49943(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *