Skip to content
Home » Akordy písní Alec Benjamin – My Mother's Eyes | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alec Benjamin – My Mother's Eyes | Web poskytuje nejnovější texty písní

Alec Benjamin – My Mother's Eyes | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Verse 1:

I can’t believe you love me

After all the things I’ve done

I think I’ve been the devil

Since the day that I’ve turned one

Like when i stole your money

Just to buy a pack of gum

I know it wasn’t funny

Can’t believe i was so dumb

Pre-chorus:

I blame it on my age

But even now, i’m not so young

I’m still stuck in my ways

I can’t believe what I’ve become

Somehow, you feel the same

I guess that’s motherly love

Motherly love

Wish I could find the piece in me

To see the good things that you see

It’s not that easy

Chorus:

But if I saw me through your eyes

Maybe I could find a way

To forgive all of the lies

And the stupid things I say

And if I could realize

That it’s your blood that I bleed

Maybe I could love myself

Like the way that you love me

If I saw me through your eyes

Your eyes

Through your eyes

Through my mother’s eyes

Verse 2:

I can’t believe you love me

After all the things I’ve did

Like when I said I hated you when we were in Madrid

Like when I didn’t answer you cause I was on the road

But you cooked my favorite dinner for me right when I get home

Pre-chorus:

I blame it on my stress

Cause I’ve been feeling so high strung

I’m looking for excuses

And I know that isn’t one

Somehow, you feel the same

I guess that’s motherly love

Motherly love

Wish I could find the piece in me

To see the good things that you see

It’s not that easy

Chorus:

But if I saw me through your eyes

Maybe I could find a way

To forgive all of the lies

And the stupid things I say

And if I could realize

That it’s your blood that I bleed

Maybe I could love myself

Like the way that you love me

Outro:

If I saw me through your eyes

Your eyes

Through your eyes

Through my mother’s eyes

Through my mother’s eyes

Through my mother’s eyes

But if I saw me through your eyes

Maybe I could find a way

To forgive all of the lies

And the stupid things I say

And if I could realize

That it’s your blood that I bleed

Maybe I could love myself

Like the way that you love me

If I saw me through your eyes

Your eyes

Through your eyes

Through my mother’s eyes

Views: 79

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz97561 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Verse 1:

Nemůžu uvěřit že mě miluješ

Po všech těch věcech co jsem provedl

Myslím že jsem byl jak ďábel

Od toho dne kdy mi byl jeden rok

Jako když jsem ti ukradl peníze

Jen abych si koupil balíček žvýkaček

Já vím že to nebylo vtipné

Nemůžu uvěřit že jsem byl tak pitomý

Pre-chorus:

Obviňoval jsem z toho můj věk

Ale i teď, nejsem tak mladý

Jsem pořád zaseknutý v mých cestách

Nemůžu uvěřit čím jsem se stal

Ale i tak to cítíš stejně

Hádám že to je mateřská láska

Mateřská láska

Přeji si abych mohl najít ten kousek ve mě

Abych viděl ty dobré věci co vidíš

Není to tak jednoduché

Chorus:

Ale kdybych se viděl tvýma očima

Možná bych našel cestu

Jak si odpustit všechny ty lži

A pitomé věci co jsem řekl

A kdybych si mohl uvědomit

Že je to tvá krev, kterou krvácím

Možná bych se mohl milovat

Tak jako miluješ ty mě

Kdybych se viděl tvýma očima

Tvýma očima

Tvýma očima

Očima své matky

Verse 2:

Nemůžu uvěřit že mě miluješ

Po těch věcech co jsem provedl

Jako když jsem řekl že tě nenávidím když jsme byli v Madridu

Jako když jsem neodpověděl protože jsem byl na cestě

Ale tys pro mě uvařila mou oblíbenou večeři hned když jsem přišel domů

Pre-chorus

Vinil jsem z toho můj stres

Protože jsem se cítil jako napnutá struna

Hledám nějaké výmluvy

Vím že to není jedna

Ale i tak to cítíš stejně

Hádám že to je mateřská láska

Mateřská láska

Přeji si abych mohl najít ten kousek ve mě

Abych viděl ty dobré věci co vidíš

Není to tak jednoduché

Chorus:

Ale kdybych se viděl tvýma očima

Možná bych našel cestu

Jak si odpustit všechny ty lži

A pitomé věci co jsem řekl

A kdybych si mohl uvědomit

Že je to tvá krev, kterou krvácím

Možná bych se mohl milovat

Tak jako miluješ ty mě

Outro:

Kdybych se viděl tvýma očima

Tvýma očima

Tvýma očima

Očima své matky

Očima své matky

Očima své matky

Ale kdybych se viděl tvýma očima

Možná bych našel cestu

Jak si odpustit všechny ty lži

A pitomé věci co jsem řekl

A kdybych si mohl uvědomit

Že je to tvá krev, kterou krvácím

Možná bych se mohl milovat

Tak jako miluješ ty mě

Kdybych se viděl tvýma očima

Tvýma očima

Tvýma očima

Očima své matky

Views: 92

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz62991(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alec Benjamin – My Mother's Eyes A vyhledávání související s tímto tématem

#Alec #Benjamin #Mother039s #Eyes

Alec Benjamin – My Mother's Eyes

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alec Benjamin – My Mother's Eyes

Log in to add text to your favorites

Verse 1:

I can’t believe you love me

After all the things I’ve done

I think I’ve been the devil

Since the day that I’ve turned one

Like when i stole your money

Just to buy a pack of gum

I know it wasn’t funny

Can’t believe i was so dumb

Pre-chorus:

I blame it on my age

But even now, i’m not so young

I’m still stuck in my ways

I can’t believe what I’ve become

Somehow, you feel the same

I guess that’s motherly love

Motherly love

Wish I could find the piece in me

To see the good things that you see

It’s not that easy

Chorus:

But if I saw me through your eyes

Maybe I could find a way

To forgive all of the lies

And the stupid things I say

And if I could realize

That it’s your blood that I bleed

Maybe I could love myself

Like the way that you love me

If I saw me through your eyes

Your eyes

Through your eyes

Through my mother’s eyes

Verse 2:

I can’t believe you love me

After all the things I’ve did

Like when I said I hated you when we were in Madrid

Like when I didn’t answer you cause I was on the road

But you cooked my favorite dinner for me right when I get home

Pre-chorus:

I blame it on my stress

Cause I’ve been feeling so high strung

I’m looking for excuses

And I know that isn’t one

Somehow, you feel the same

I guess that’s motherly love

Motherly love

Wish I could find the piece in me

To see the good things that you see

It’s not that easy

Chorus:

But if I saw me through your eyes

Maybe I could find a way

To forgive all of the lies

And the stupid things I say

And if I could realize

That it’s your blood that I bleed

Maybe I could love myself

Like the way that you love me

Outro:

If I saw me through your eyes

Your eyes

Through your eyes

Through my mother’s eyes

Through my mother’s eyes

Through my mother’s eyes

But if I saw me through your eyes

Maybe I could find a way

To forgive all of the lies

And the stupid things I say

And if I could realize

That it’s your blood that I bleed

Maybe I could love myself

Like the way that you love me

If I saw me through your eyes

Your eyes

Through your eyes

Through my mother’s eyes

Views: 79

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz97561 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Verse 1:

Nemůžu uvěřit že mě miluješ

Po všech těch věcech co jsem provedl

Myslím že jsem byl jak ďábel

Od toho dne kdy mi byl jeden rok

Jako když jsem ti ukradl peníze

Jen abych si koupil balíček žvýkaček

Já vím že to nebylo vtipné

Nemůžu uvěřit že jsem byl tak pitomý

Pre-chorus:

Obviňoval jsem z toho můj věk

Ale i teď, nejsem tak mladý

Jsem pořád zaseknutý v mých cestách

Nemůžu uvěřit čím jsem se stal

Ale i tak to cítíš stejně

Hádám že to je mateřská láska

Mateřská láska

Přeji si abych mohl najít ten kousek ve mě

Abych viděl ty dobré věci co vidíš

Není to tak jednoduché

Chorus:

Ale kdybych se viděl tvýma očima

Možná bych našel cestu

Jak si odpustit všechny ty lži

A pitomé věci co jsem řekl

A kdybych si mohl uvědomit

Že je to tvá krev, kterou krvácím

Možná bych se mohl milovat

Tak jako miluješ ty mě

Kdybych se viděl tvýma očima

Tvýma očima

Tvýma očima

Očima své matky

Verse 2:

Nemůžu uvěřit že mě miluješ

Po těch věcech co jsem provedl

Jako když jsem řekl že tě nenávidím když jsme byli v Madridu

Jako když jsem neodpověděl protože jsem byl na cestě

Ale tys pro mě uvařila mou oblíbenou večeři hned když jsem přišel domů

Pre-chorus

Vinil jsem z toho můj stres

Protože jsem se cítil jako napnutá struna

Hledám nějaké výmluvy

Vím že to není jedna

Ale i tak to cítíš stejně

Hádám že to je mateřská láska

Mateřská láska

Přeji si abych mohl najít ten kousek ve mě

Abych viděl ty dobré věci co vidíš

Není to tak jednoduché

Chorus:

Ale kdybych se viděl tvýma očima

Možná bych našel cestu

Jak si odpustit všechny ty lži

A pitomé věci co jsem řekl

A kdybych si mohl uvědomit

Že je to tvá krev, kterou krvácím

Možná bych se mohl milovat

Tak jako miluješ ty mě

Outro:

Kdybych se viděl tvýma očima

Tvýma očima

Tvýma očima

Očima své matky

Očima své matky

Očima své matky

Ale kdybych se viděl tvýma očima

Možná bych našel cestu

Jak si odpustit všechny ty lži

A pitomé věci co jsem řekl

A kdybych si mohl uvědomit

Že je to tvá krev, kterou krvácím

Možná bych se mohl milovat

Tak jako miluješ ty mě

Kdybych se viděl tvýma očima

Tvýma očima

Tvýma očima

Očima své matky

Views: 92

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz62991(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *