Skip to content
Home » Akordy písní Alec Benjamin – The Wolf And The Sheep | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alec Benjamin – The Wolf And The Sheep | Web poskytuje nejnovější texty písní

Alec Benjamin – The Wolf And The Sheep | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Everybody has to get older

Even Jenny

She’s just nineteen

Young and naive

She wants to find a way to be endless

Fight the science

And defiance

And be timeless

Silly little girl who tried to live forever

To live forever

Gave away her soul to buy a bit of pleasure

Oh, the bit of pleasure

Wicked little boy who tried to steal her treasure

For the bitter pleasure

Now they’re cursed forever

Cursed together

And if you could see

The look in her eyes

The wolf wore the sheep

As a perfect disguise

And she can’t belive

That she fell for his lies

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

And as she got a little bit older

Look at Jenny

Now she’s ninety

Still looks nineteen

And all she knows to do is surviving

Stay aliving

Now she’s crying

Cause she’s not dying

Silly little girl who tried to live forever

To live forever

Gave away her soul to buy a bit of pleasure

Oh, the bit of pleasure

Wicked little boy who tried to steal her treasure

For the bitter pleasure

Now they’re cursed forever

Cursed together

And if you could see

The look in her eyes

The wolf wore the sheep

As a perfect disguise

And she can’t belive

That she fell for his lies

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

And if you could see

The look in her eyes

The wolf wore the sheep

As a perfect disguise

And she can’t belive

That she fell for his lies

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

Views: 82

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz47076 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Všichni časem zestárnou

Dokonce i Jenny

Je jí teprve devatenáct

Ještě mladá a naivní

Chce přijít na způsob, jak být volná

Bojovat s fakty

Vzdorovat

A nenechat se omezovat časem

Pošetilá holčička, která chtěla žít navždy

Žít navždy

Vzdala se sama sebe, aby okusila trochu potěšení

Ah, trochu potěšení

Zkažený chlapec, který se pokusil ukrást její poklad

Pro ono hořké potěšení

Teď jsou prokletí už navždycky

Společně prokletí

A kdybyste jen viděli

Ten pohled v jejích očích

Vlk nosil ovčí roucho

Jako perfektní přestrojení

A nemůže uvěřit tomu,

Že uvěřila jeho lžím

Slíbil ji, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

A už trošku zestárla

Podívejte se na Jenny

Teď ji je devadesát

Pořád vypadá na devatenáct

A neumí nic víc, než prostě přežívat

Zůstávat naživu

Teď pláče,

Protože neumírá

Pošetilá holčička, která chtěla žít navždy

Žít navždy

Vzdala se sama sebe, aby okusila trochu potěšení

Ah, trochu potěšení

Zkažený chlapec, který se pokusil ukrást její poklad

Pro ono hořké potěšení

Teď jsou prokletí už navždycky

Společně prokletí

A kdybyste jen viděli

Ten pohled v jejích očích

Vlk nosil ovčí roucho

Jako perfektní přestrojení

A nemůže uvěřit tomu,

Že uvěřila jeho lžím

Slíbil ji, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

A kdybyste jen viděli

Ten pohled v jejích očích

Vlk nosil ovčí roucho

Jako perfektní přestrojení

A nemůže uvěřit tomu,

Že uvěřila jeho lžím

Slíbil ji, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Views: 82

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz25578(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

Alec Benjamin – The Wolf And The Sheep A vyhledávání související s tímto tématem

#Alec #Benjamin #Wolf #Sheep

Alec Benjamin – The Wolf And The Sheep

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alec Benjamin – The Wolf And The Sheep

Log in to add text to your favorites

Everybody has to get older

Even Jenny

She’s just nineteen

Young and naive

She wants to find a way to be endless

Fight the science

And defiance

And be timeless

Silly little girl who tried to live forever

To live forever

Gave away her soul to buy a bit of pleasure

Oh, the bit of pleasure

Wicked little boy who tried to steal her treasure

For the bitter pleasure

Now they’re cursed forever

Cursed together

And if you could see

The look in her eyes

The wolf wore the sheep

As a perfect disguise

And she can’t belive

That she fell for his lies

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

And as she got a little bit older

Look at Jenny

Now she’s ninety

Still looks nineteen

And all she knows to do is surviving

Stay aliving

Now she’s crying

Cause she’s not dying

Silly little girl who tried to live forever

To live forever

Gave away her soul to buy a bit of pleasure

Oh, the bit of pleasure

Wicked little boy who tried to steal her treasure

For the bitter pleasure

Now they’re cursed forever

Cursed together

And if you could see

The look in her eyes

The wolf wore the sheep

As a perfect disguise

And she can’t belive

That she fell for his lies

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

And if you could see

The look in her eyes

The wolf wore the sheep

As a perfect disguise

And she can’t belive

That she fell for his lies

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

He promised forever

But she never knew the price

Views: 82

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz47076 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Všichni časem zestárnou

Dokonce i Jenny

Je jí teprve devatenáct

Ještě mladá a naivní

Chce přijít na způsob, jak být volná

Bojovat s fakty

Vzdorovat

A nenechat se omezovat časem

Pošetilá holčička, která chtěla žít navždy

Žít navždy

Vzdala se sama sebe, aby okusila trochu potěšení

Ah, trochu potěšení

Zkažený chlapec, který se pokusil ukrást její poklad

Pro ono hořké potěšení

Teď jsou prokletí už navždycky

Společně prokletí

A kdybyste jen viděli

Ten pohled v jejích očích

Vlk nosil ovčí roucho

Jako perfektní přestrojení

A nemůže uvěřit tomu,

Že uvěřila jeho lžím

Slíbil ji, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

A už trošku zestárla

Podívejte se na Jenny

Teď ji je devadesát

Pořád vypadá na devatenáct

A neumí nic víc, než prostě přežívat

Zůstávat naživu

Teď pláče,

Protože neumírá

Pošetilá holčička, která chtěla žít navždy

Žít navždy

Vzdala se sama sebe, aby okusila trochu potěšení

Ah, trochu potěšení

Zkažený chlapec, který se pokusil ukrást její poklad

Pro ono hořké potěšení

Teď jsou prokletí už navždycky

Společně prokletí

A kdybyste jen viděli

Ten pohled v jejích očích

Vlk nosil ovčí roucho

Jako perfektní přestrojení

A nemůže uvěřit tomu,

Že uvěřila jeho lžím

Slíbil ji, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

A kdybyste jen viděli

Ten pohled v jejích očích

Vlk nosil ovčí roucho

Jako perfektní přestrojení

A nemůže uvěřit tomu,

Že uvěřila jeho lžím

Slíbil ji, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy,

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Slíbil, že spolu budou navždy

Ale nikdy nevěděla, za jakou cenu

Views: 82

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz25578(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *