Home » Akordy písní Alessia Cara – How Far I'll Go | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alessia Cara – How Far I'll Go | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alessia Cara – How Far I'll Go | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I’ve been staring at the edge of the water

Long as I can remember, never really knowing why

I wish I could be the perfect daughter

But I come back to the water, no matter how hard I try

Every turn I take, every trail I track

Every path I make, every road leads back

To the place I know, where I can not go

Where I long to be

See the line where the sky meets the sea? It calls me

And no one knows, how far it goes

If the wind in my sail on the sea stays behind me

One day I’ll know, if I go there’s just no telling how far I’ll go

Oh oh oh, oh, oh oh oh oh, oh oh oh, oh oh

Oh oh oh, oh, oh oh oh oh, oh oh oh, oh oh

I know, everybody on this island seems so happy on this island

Everything is by design

I know, everybody on this island has a role on this island

So maybe I can roll with mine

I can lead with pride, I can make us strong

I’ll be satisfied if I play along

But the voice inside sings a different song

What is wrong with me?

See the light as it shines on the sea? It’s blinding

But no one knows, how deep it goes

And it seems like it’s calling out to me, so come find me

And let me know, what’s beyond that line, will I cross that line?

See the line where the sky meets the sea? It calls me

And no one knows, how far it goes

If the wind in my sail on the sea stays behind me

One day I’ll know, how far I’ll go

Views: 128

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Léta koukám na ten vzdálený příboj,

Tak dlouho, jak si pamatuji, nikdy nevědící, proč

Přeji si, abych mohla být dokonalou dcerou

Ale vracím se k vodě, nehledě na to, jak moc se snažím

Každé mé zatočení, každá stopa, kterou sleduji

Každá cesta, kterou tvořím, každá cesta vede zpět

Na místo, které znám, kam nemůžu jít

Kde toužím být

Vidíš tu čáru, kde se nebe potkává s mořem? Volá mě

A nikdo neví, jak daleko dosahuje

Pokud vítr v mé plachtě na moři zůstává za mnou

Jednoho dne budu vědět, pokud sem jdu, tak mi jen neříkej, jak daleko zajdu

Oh oh oh, oh, oh oh oh oh, oh oh oh, oh oh

Oh oh oh, oh, oh oh oh oh, oh oh oh, oh oh

Vím, každý na tomto ostrově se zdá šťastný na tomto ostrově

Všechno je navržené

Vím, každý na tomto ostrově má svou roli na tomto ostrově

Tak možná bych měla taky

Můžu být vedena hrdostí, můžu nás posílit

Budu spokojená, pokud hraju správně

Ale vnitřní hlas zpívá jinou píseň

Co je se mnou špatně?

Vidíš to světlo, co září na moři? Oslepuje

Ale nikdo neví, jak hluboko dosahuje

A zdá se, že mě volá, tak mě pojď najít

A dej mi vědět, co je za tou hranicí, překročím ji?

Vidíš čáru, kde se nebe potkává s mořem? Volá mě

A nikdo neví, jak daleko dosahuje

Pokud vítr v mé plachtě na moři zůstává za mnou

Jednoho dne se dozvím, jak daleko zajdu

Views: 129

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Viz zde

Alessia Cara – How Far I'll Go A vyhledávání související s tímto tématem

#Alessia #Cara #I039ll

Alessia Cara – How Far I'll Go

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alessia Cara – How Far I'll Go

Log in to add text to your favorites

I’ve been staring at the edge of the water

Long as I can remember, never really knowing why

I wish I could be the perfect daughter

But I come back to the water, no matter how hard I try

Every turn I take, every trail I track

Every path I make, every road leads back

To the place I know, where I can not go

Where I long to be

See the line where the sky meets the sea? It calls me

And no one knows, how far it goes

If the wind in my sail on the sea stays behind me

One day I’ll know, if I go there’s just no telling how far I’ll go

Oh oh oh, oh, oh oh oh oh, oh oh oh, oh oh

Oh oh oh, oh, oh oh oh oh, oh oh oh, oh oh

I know, everybody on this island seems so happy on this island

Everything is by design

I know, everybody on this island has a role on this island

So maybe I can roll with mine

I can lead with pride, I can make us strong

I’ll be satisfied if I play along

But the voice inside sings a different song

What is wrong with me?

See the light as it shines on the sea? It’s blinding

But no one knows, how deep it goes

And it seems like it’s calling out to me, so come find me

And let me know, what’s beyond that line, will I cross that line?

See the line where the sky meets the sea? It calls me

And no one knows, how far it goes

If the wind in my sail on the sea stays behind me

One day I’ll know, how far I’ll go

Views: 128

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Léta koukám na ten vzdálený příboj,

Tak dlouho, jak si pamatuji, nikdy nevědící, proč

Přeji si, abych mohla být dokonalou dcerou

Ale vracím se k vodě, nehledě na to, jak moc se snažím

Každé mé zatočení, každá stopa, kterou sleduji

Každá cesta, kterou tvořím, každá cesta vede zpět

Na místo, které znám, kam nemůžu jít

Kde toužím být

Vidíš tu čáru, kde se nebe potkává s mořem? Volá mě

A nikdo neví, jak daleko dosahuje

Pokud vítr v mé plachtě na moři zůstává za mnou

Jednoho dne budu vědět, pokud sem jdu, tak mi jen neříkej, jak daleko zajdu

Oh oh oh, oh, oh oh oh oh, oh oh oh, oh oh

Oh oh oh, oh, oh oh oh oh, oh oh oh, oh oh

Vím, každý na tomto ostrově se zdá šťastný na tomto ostrově

Všechno je navržené

Vím, každý na tomto ostrově má svou roli na tomto ostrově

Tak možná bych měla taky

Můžu být vedena hrdostí, můžu nás posílit

Budu spokojená, pokud hraju správně

Ale vnitřní hlas zpívá jinou píseň

Co je se mnou špatně?

Vidíš to světlo, co září na moři? Oslepuje

Ale nikdo neví, jak hluboko dosahuje

A zdá se, že mě volá, tak mě pojď najít

A dej mi vědět, co je za tou hranicí, překročím ji?

Vidíš čáru, kde se nebe potkává s mořem? Volá mě

A nikdo neví, jak daleko dosahuje

Pokud vítr v mé plachtě na moři zůstává za mnou

Jednoho dne se dozvím, jak daleko zajdu

Views: 129

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz3495(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment