Home » Akordy písní Alessia Cara – Stars | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alessia Cara – Stars | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alessia Cara – Stars | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Knock on my door, boy come home

You stay in my head

Lay in my arms, why won’t you?

It’s been way too long

What you waiting on?

Cause I’ve been laying here

Learning what the memories won’t do

See I need you and baby I need to

Let down my guard and give you my scars

Open up my heart

We could be stars…

We could be stars…

We could be stars…

Rap on my window, come home

It’s been a while, so stick around

Why don’t you?

‘Til the end of time

Say that you’ll be mine

An uphill climb fighting what the heart

Really wants to do

See I need you

And sometimes we need to

Shed our facade and be just who we are

All broken and torn, then we could be stars

Oh we could be stars…

We could be stars…

We could be stars…

Piercing lights in the dark

Make the galaxy ours

Kingdom right where we are

Shining bright as a morning

You’ll never be lonely

Just promise you’ll love me

I’m never too far

And we’ll never part

And we could be stars

Oh we could be stars…

We could be stars…

Oh we could be stars…

Just find way to get home

There’s a space in my heart

Open arms for you to run to

Baby close your eyes and take the leap

To make believe in fairytales

I’ll meet you there

Oh yea, I’ll fall too

See I’ve wanted you here

All along but my fear

Just keeps haunting me won’t let me go

So it’s hard to say I love you

See also  Akordy písní Aerosmith - Bitch's Brew | Web poskytuje nejnovější texty písní

We could be stars…

Oh we could be stars…

We could be stars…

We could be stars…

Views: 122

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz22709 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Klepeš na mé dveře, chlapče, pojď domů

Zůstáváš v mé hlavě

Proč nebudeš ležet v mém náručí?

Trvalo to tak dlouho

Na co čekáš?

Protože já jsem ležela tady

Učila se, co vzpomínky neudělají

Podívej, potřebuju tě, zlato, potřebuju

Vyjít zpod mé ochrany a ukázat ti své jizvy

Otevřít své srdce

Mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Ťukáš na moje okno, pojď domů

Byla to chvilka, zůstaň poblíž

Proč netůstaneš?

Až úplně na konci

Řekni, že budeš můj

A strmě stoupajíc, srdce bojuje za to

Co opravdu chce

Podívej, potřebuju tě

A někdy potřebujeme

Odhodit svůj zevnějšek a být prostě tím, kým jsme

Zlomení a zničení, pak jsme mohli být hvězdami

Oh, mohli jsme být hvězdami

Mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Světlo pronikající temnotou

Přivlastníme si galaxii

Království právě tam, kde jsme

Zářit jasně jako ráno

Nikdy nebudeš osamělý

Jen slib, že mě budeš milovat

Nikdy nejsem příliš daleko

A nikdy se nerozdělíme

A mohli jsme být hvězdami

Oh, mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Oh, mohli jsme být hvězdami…

Jen nalézt cestu domů

V mém srdci je místo

Otevřená náruč, do které můžeš utéct

Zlato, zavři oči a přiskoč

Abys uvěřil pohádkám

Setkám se tam s tebou

Oh ano, taky do toho spadnu

Dívej, vždycky jsem tě tady chtěla

Po celou dobu, ale můj strach

Mě jen strašil a nenechal mě jít

Je tak těžké říct, že tě miluji

Mohli jsme být hvězdami…

Oh, mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Views: 128

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alessia Cara – Stars A vyhledávání související s tímto tématem

#Alessia #Cara #Stars

Alessia Cara – Stars

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alessia Cara – Stars

Log in to add text to your favorites

Knock on my door, boy come home

You stay in my head

Lay in my arms, why won’t you?

It’s been way too long

What you waiting on?

Cause I’ve been laying here

Learning what the memories won’t do

See I need you and baby I need to

Let down my guard and give you my scars

Open up my heart

We could be stars…

We could be stars…

We could be stars…

Rap on my window, come home

It’s been a while, so stick around

Why don’t you?

‘Til the end of time

Say that you’ll be mine

An uphill climb fighting what the heart

Really wants to do

See I need you

And sometimes we need to

Shed our facade and be just who we are

All broken and torn, then we could be stars

Oh we could be stars…

We could be stars…

We could be stars…

Piercing lights in the dark

Make the galaxy ours

Kingdom right where we are

Shining bright as a morning

You’ll never be lonely

Just promise you’ll love me

I’m never too far

And we’ll never part

And we could be stars

Oh we could be stars…

We could be stars…

Oh we could be stars…

Just find way to get home

There’s a space in my heart

Open arms for you to run to

Baby close your eyes and take the leap

To make believe in fairytales

I’ll meet you there

Oh yea, I’ll fall too

See I’ve wanted you here

All along but my fear

Just keeps haunting me won’t let me go

So it’s hard to say I love you

See also  Akordy písní Šumna je, hruba je | Web poskytuje nejnovější texty písní

We could be stars…

Oh we could be stars…

We could be stars…

We could be stars…

Views: 122

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz22709 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Klepeš na mé dveře, chlapče, pojď domů

Zůstáváš v mé hlavě

Proč nebudeš ležet v mém náručí?

Trvalo to tak dlouho

Na co čekáš?

Protože já jsem ležela tady

Učila se, co vzpomínky neudělají

Podívej, potřebuju tě, zlato, potřebuju

Vyjít zpod mé ochrany a ukázat ti své jizvy

Otevřít své srdce

Mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Ťukáš na moje okno, pojď domů

Byla to chvilka, zůstaň poblíž

Proč netůstaneš?

Až úplně na konci

Řekni, že budeš můj

A strmě stoupajíc, srdce bojuje za to

Co opravdu chce

Podívej, potřebuju tě

A někdy potřebujeme

Odhodit svůj zevnějšek a být prostě tím, kým jsme

Zlomení a zničení, pak jsme mohli být hvězdami

Oh, mohli jsme být hvězdami

Mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Světlo pronikající temnotou

Přivlastníme si galaxii

Království právě tam, kde jsme

Zářit jasně jako ráno

Nikdy nebudeš osamělý

Jen slib, že mě budeš milovat

Nikdy nejsem příliš daleko

A nikdy se nerozdělíme

A mohli jsme být hvězdami

Oh, mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Oh, mohli jsme být hvězdami…

Jen nalézt cestu domů

V mém srdci je místo

Otevřená náruč, do které můžeš utéct

Zlato, zavři oči a přiskoč

Abys uvěřil pohádkám

Setkám se tam s tebou

Oh ano, taky do toho spadnu

Dívej, vždycky jsem tě tady chtěla

Po celou dobu, ale můj strach

Mě jen strašil a nenechal mě jít

Je tak těžké říct, že tě miluji

Mohli jsme být hvězdami…

Oh, mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Mohli jsme být hvězdami…

Views: 128

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz18355(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment