Home » Akordy písní Alessia Cara – Trust My Lonely | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alessia Cara – Trust My Lonely | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alessia Cara – Trust My Lonely | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

It’s time I let you go

I made the mistake, go writing your name on my heart

‘Cause you colours showed

But it was too late, you left me stained, caught it art

Do you crave control?

I’ve been your doll, that you poke for fun too long

So you should go

Don’t look back, I won’t come back

Can’t do that no more

Go get your praise from someone else

You did a number on my health

My world is brighter by itself

And I can do better, do better

You and I were swayin’ on the ropes

I found my footing on my own

I’m a-okay, I’m good as gold

And I can do better, do better alone

Alone, alone

There ain’t no love ’round here

I loved you once, but it made me dumb

Now I’m seeing it way too clear

You hurt me numb, and for that I’ve run out of time

To have pain to feel (Pain to feel)

I’ve been your game

Just taking the blame for too long

Get on out of here

Don’t look back, I won’t come back

Can’t do that no more

Go get your praise from someone else

You did a number on my health

My world is brighter by itself

And I can do better, do better

You and I were swayin’ on the ropes

I found my footing on my own

I’m a-okay, I’m good as gold

And I can do better, do better alone

Don’t you know that you’re bad for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know that you’re bad for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know you’re no good for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know you’re no good for me?

I gotta trust my lonely

Go get your praise from someone else

You did a number on my health

My world is brighter by itself

And I can do better, do better

You and I were swayin’ on the ropes

I found my footing on my own

I’m a-okay, I’m good as gold

And I can do better, do better alone

Don’t you know that you’re bad for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know that you’re bad for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know you’re no good for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know you’re no good for me?

I gotta trust my lonely

Views: 109

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Je čas, abych tě nechala jít

Udělala jsem chybu, nechala jsem si vepsat tvé jméno do svého srdce

Protože ses vybarvil

Ale už bylo příliš pozdě, opustil jsi mě poznamenanou, využíval jsi mě

Toužíš druhé ovládat?

Byla jsem tvoje panenka, do které jsi pro zábavu šťouchal příliš dlouho

Takže bys měl jít

Neotáčej se, nevrátím se

Už takhle dál nemůžu

Najdi si někoho jiného, kdo tě bude uctívat

Vybral sis daň na mém zdraví

Můj svět je sám o sobě jasnější

A mně je líp, mně je líp

Ty a já jsme se houpali na lanech

Našla jsem své vlastní postavení

Jsem v pohodě, jsem dobrá jako zlato

A je mi líp, je mi líp samotné

Samotné, samotné

Tady už není žádná láska

Kdysi jsem tě milovala, ale otupilo mě to

Teď to vidím až příliš jasně

Zranil jsi mě otupělou, a proto mi vypršel čas

Abych mohla cítit bolest (cítit bolest)

Byla jsem pro tebe jen hra

Příliš dlouho jsem se obviňovala

Vypadni odsud

Neohlížej se, nevrátím se

Už takhle dál nemůžu

Najdi si někoho jiného, kdo tě bude uctívat

Vybral sis daň na mém zdraví

Můj svět je sám o sobě jasnější

A mně je líp, mně je líp

Ty a já jsme se houpali na lanech

Našla jsem své vlastní postavení

Jsem v pohodě, jsem dobrá jako zlato

A je mi líp, je mi líp samotné

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Najdi si někoho jiného, kdo tě bude uctívat

Vybral sis daň na mém zdraví

Můj svět je sám o sobě jasnější

A mně je líp, mně je líp

Ty a já jsme se houpali na lanech

Našla jsem své vlastní postavení

Jsem v pohodě, jsem dobrá jako zlato

A je mi líp, je mi líp samotné

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Views: 119

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alessia Cara – Trust My Lonely A vyhledávání související s tímto tématem

#Alessia #Cara #Trust #Lonely

Alessia Cara – Trust My Lonely

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alessia Cara – Trust My Lonely

Log in to add text to your favorites

It’s time I let you go

I made the mistake, go writing your name on my heart

‘Cause you colours showed

But it was too late, you left me stained, caught it art

Do you crave control?

I’ve been your doll, that you poke for fun too long

So you should go

Don’t look back, I won’t come back

Can’t do that no more

Go get your praise from someone else

You did a number on my health

My world is brighter by itself

And I can do better, do better

You and I were swayin’ on the ropes

I found my footing on my own

I’m a-okay, I’m good as gold

And I can do better, do better alone

Alone, alone

There ain’t no love ’round here

I loved you once, but it made me dumb

Now I’m seeing it way too clear

You hurt me numb, and for that I’ve run out of time

To have pain to feel (Pain to feel)

I’ve been your game

Just taking the blame for too long

Get on out of here

Don’t look back, I won’t come back

Can’t do that no more

Go get your praise from someone else

You did a number on my health

My world is brighter by itself

And I can do better, do better

You and I were swayin’ on the ropes

I found my footing on my own

I’m a-okay, I’m good as gold

And I can do better, do better alone

Don’t you know that you’re bad for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know that you’re bad for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know you’re no good for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know you’re no good for me?

I gotta trust my lonely

Go get your praise from someone else

You did a number on my health

My world is brighter by itself

And I can do better, do better

You and I were swayin’ on the ropes

I found my footing on my own

I’m a-okay, I’m good as gold

And I can do better, do better alone

Don’t you know that you’re bad for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know that you’re bad for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know you’re no good for me?

I gotta trust my lonely

Don’t you know you’re no good for me?

I gotta trust my lonely

Views: 109

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Je čas, abych tě nechala jít

Udělala jsem chybu, nechala jsem si vepsat tvé jméno do svého srdce

Protože ses vybarvil

Ale už bylo příliš pozdě, opustil jsi mě poznamenanou, využíval jsi mě

Toužíš druhé ovládat?

Byla jsem tvoje panenka, do které jsi pro zábavu šťouchal příliš dlouho

Takže bys měl jít

Neotáčej se, nevrátím se

Už takhle dál nemůžu

Najdi si někoho jiného, kdo tě bude uctívat

Vybral sis daň na mém zdraví

Můj svět je sám o sobě jasnější

A mně je líp, mně je líp

Ty a já jsme se houpali na lanech

Našla jsem své vlastní postavení

Jsem v pohodě, jsem dobrá jako zlato

A je mi líp, je mi líp samotné

Samotné, samotné

Tady už není žádná láska

Kdysi jsem tě milovala, ale otupilo mě to

Teď to vidím až příliš jasně

Zranil jsi mě otupělou, a proto mi vypršel čas

Abych mohla cítit bolest (cítit bolest)

Byla jsem pro tebe jen hra

Příliš dlouho jsem se obviňovala

Vypadni odsud

Neohlížej se, nevrátím se

Už takhle dál nemůžu

Najdi si někoho jiného, kdo tě bude uctívat

Vybral sis daň na mém zdraví

Můj svět je sám o sobě jasnější

A mně je líp, mně je líp

Ty a já jsme se houpali na lanech

Našla jsem své vlastní postavení

Jsem v pohodě, jsem dobrá jako zlato

A je mi líp, je mi líp samotné

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Najdi si někoho jiného, kdo tě bude uctívat

Vybral sis daň na mém zdraví

Můj svět je sám o sobě jasnější

A mně je líp, mně je líp

Ty a já jsme se houpali na lanech

Našla jsem své vlastní postavení

Jsem v pohodě, jsem dobrá jako zlato

A je mi líp, je mi líp samotné

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Copak nevíš, že jsi pro mě špatný?

Musím věřit své samotě

Views: 119

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz70147(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment