Home » Akordy písní Alesso – All This Love (Feat. Noonie Bao) | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alesso – All This Love (Feat. Noonie Bao) | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alesso – All This Love (Feat. Noonie Bao) | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Walking down town like a fallen urban angel

Every street could be home, it’s plain to see

Mama said trust yourself long before you trust a stranger

But she’s a long way from home, her destiny

[Chorus:]

All this love, all this love, all this love

Do me right, do me wrong

Do me in, you should know that I’ll be okay

(All this love)

Like a drug I’m no wasting away, if you wonder, I’ll be okay

(All this love)

She said I wanna live, I don’t wanna die young

I’ma live through the night just to light up the sun

I don’t need to hide, I don’t need to run

All this love, all this love

Been a long day, been a long night in the city

How does it feel to sleep out in the clod?

Mama said don’t be scared, even in the face of danger

I don’t need much, I got all I need to owe

See also  Akordy písní 5 Seconds Of Summer - Hearts Upon Our Sleeve (Ft.scott Mills) | Web poskytuje nejnovější texty písní

[Chorus]

All this love, all this love [x2]

Views: 161

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz22746 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jít dolů městem jako padlý městský anděl

Každá ulice může být domovem, je to jasně vidět

Máma řekla, důvěřuj si předtím než budeš věřit

cizinci

Ale ona je daleko od domova, její osud

Refrém:

Všechna ta láska, všechna ta láska, všechna ta láska

Udělej mě správnou, udělej mě špatnou

Nedělej si starosti, měl bys vědět, že budu OK

(Všechna ta láska)

Jako droga, zbytečně neplýtvám, jestli se divíš, budu v pořádku

(Všechna ta láska)

Ona řekla, já chci žít, nechci umřít mladá

Budu žít v noci, jen než vysvitne slunce

Nepotřebuji se skrývat, nepotřebuji utíkat

Všechna ta láska, všechna ta láska

Byl to dlouhý den, byla to dlouhá noc ve městě

Jaký je to pocit, spát venku v hroudě

Máma řekla, neboj se, ani tváří v tvář nebezpečí

Nepotřebuji hodně, já mám všecho, potřebuji být vděčná

Refrém:

Všechna ta láska, všechna ta láska [x2]

Views: 166

Please log in to rate text

All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

Alesso – All This Love (Feat. Noonie Bao) A vyhledávání související s tímto tématem

#Alesso #Love #Feat #Noonie #Bao

Alesso – All This Love (Feat. Noonie Bao)

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alesso – All This Love (Feat. Noonie Bao)

Log in to add text to your favorites

Walking down town like a fallen urban angel

Every street could be home, it’s plain to see

Mama said trust yourself long before you trust a stranger

But she’s a long way from home, her destiny

[Chorus:]

All this love, all this love, all this love

Do me right, do me wrong

Do me in, you should know that I’ll be okay

(All this love)

Like a drug I’m no wasting away, if you wonder, I’ll be okay

(All this love)

She said I wanna live, I don’t wanna die young

I’ma live through the night just to light up the sun

I don’t need to hide, I don’t need to run

All this love, all this love

Been a long day, been a long night in the city

How does it feel to sleep out in the clod?

Mama said don’t be scared, even in the face of danger

I don’t need much, I got all I need to owe

See also  North America Stadium Tour Rescheduled to 2022 and New Shows Announced!!! | Web poskytuje nejnovější texty písní

[Chorus]

All this love, all this love [x2]

Views: 161

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz22746 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jít dolů městem jako padlý městský anděl

Každá ulice může být domovem, je to jasně vidět

Máma řekla, důvěřuj si předtím než budeš věřit

cizinci

Ale ona je daleko od domova, její osud

Refrém:

Všechna ta láska, všechna ta láska, všechna ta láska

Udělej mě správnou, udělej mě špatnou

Nedělej si starosti, měl bys vědět, že budu OK

(Všechna ta láska)

Jako droga, zbytečně neplýtvám, jestli se divíš, budu v pořádku

(Všechna ta láska)

Ona řekla, já chci žít, nechci umřít mladá

Budu žít v noci, jen než vysvitne slunce

Nepotřebuji se skrývat, nepotřebuji utíkat

Všechna ta láska, všechna ta láska

Byl to dlouhý den, byla to dlouhá noc ve městě

Jaký je to pocit, spát venku v hroudě

Máma řekla, neboj se, ani tváří v tvář nebezpečí

Nepotřebuji hodně, já mám všecho, potřebuji být vděčná

Refrém:

Všechna ta láska, všechna ta láska [x2]

Views: 166

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz92944(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment