Home » Akordy písní Alesso – In My Blood Ft. John Martin | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alesso – In My Blood Ft. John Martin | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alesso – In My Blood Ft. John Martin | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Catch you eye in the night, it’s glowing

I’m so high and there’s no controlling

In the light of the moon you’re all I see

Smokey air in your skin is glossy

Cloudy minds acting like we’ve lost it

I’m possessed like a drug you’re all I need

[Chorus:]

Cause you are burning, burning this heart of mine

You’re burning, right through my veins tonight

You’re in my blood

You’re in my blood

You’re in my blood

Shaky hands and the blood is rushing

Skin to skin and our lips are touching

As we move like a dance, just flawlessly

And your breath makes it sound like music

Round and round as the walls are moving

You become what I am, you’re what I bleed

See also  Akordy písní Three Days Grace - Born Like This | Web poskytuje nejnovější texty písní

[Chorus x2]

Views: 142

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz85091 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Upoutal jsem tvou pozornost v noci, září to

Jsem tak vysoko a není tady ovládání

Ve světle měsíce jsi všechno, co vidím

Zakouřený vzduch na tvé kůži je lesklý

Zatažená mysl se chová jako ztracená

Jsem posedlý jako droga, jsi všechno co potřebuju

[Refrém:]

Protože hoříš, spaluješ tohle srdce z mého

Ty hoříš, uvnitř mých žil dnešní noc

Jsi v mé krvi

Jsi v mé krvi

Jsi v mé krvi

Třesoucí se ruce a krev spěchá

Kůže na kůži a naše rty se dotýkají

Jak se pohybujeme, jako tanec, jen bezchybně

A tvůj dech zní jako hudba

Dokola a dokola jak se zdi pohybují

Staneš se mnou, pro tebe krvácím

[Refrém 2x:]

Views: 142

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

Alesso – In My Blood Ft. John Martin A vyhledávání související s tímto tématem

#Alesso #Blood #John #Martin

Alesso – In My Blood Ft. John Martin

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alesso – In My Blood Ft. John Martin

Log in to add text to your favorites

Catch you eye in the night, it’s glowing

I’m so high and there’s no controlling

In the light of the moon you’re all I see

Smokey air in your skin is glossy

Cloudy minds acting like we’ve lost it

I’m possessed like a drug you’re all I need

[Chorus:]

Cause you are burning, burning this heart of mine

You’re burning, right through my veins tonight

You’re in my blood

You’re in my blood

You’re in my blood

Shaky hands and the blood is rushing

Skin to skin and our lips are touching

As we move like a dance, just flawlessly

And your breath makes it sound like music

Round and round as the walls are moving

You become what I am, you’re what I bleed

See also  Akordy písní Chudobná sem | Web poskytuje nejnovější texty písní

[Chorus x2]

Views: 142

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz85091 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Upoutal jsem tvou pozornost v noci, září to

Jsem tak vysoko a není tady ovládání

Ve světle měsíce jsi všechno, co vidím

Zakouřený vzduch na tvé kůži je lesklý

Zatažená mysl se chová jako ztracená

Jsem posedlý jako droga, jsi všechno co potřebuju

[Refrém:]

Protože hoříš, spaluješ tohle srdce z mého

Ty hoříš, uvnitř mých žil dnešní noc

Jsi v mé krvi

Jsi v mé krvi

Jsi v mé krvi

Třesoucí se ruce a krev spěchá

Kůže na kůži a naše rty se dotýkají

Jak se pohybujeme, jako tanec, jen bezchybně

A tvůj dech zní jako hudba

Dokola a dokola jak se zdi pohybují

Staneš se mnou, pro tebe krvácím

[Refrém 2x:]

Views: 142

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz80273(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment