Home » Akordy písní Alestorm – 1741 (The Battle Of Cartagena) | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – 1741 (The Battle Of Cartagena) | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – 1741 (The Battle Of Cartagena) | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Sailing the raging seas

To distant lands unknown

Porto Bello fell in a day

Now Britannia rules the waves

Thirty thousand men at arms

Red Ensign in the sky

To Cartagena we set sail

With blood and plunder we‘ll prevail

Twice struck, and twice we‘ve failed

But third time works a charm

The greatest fleet the world has seen

To fight the War of Jenkins‘ Ear

Waters lash across the bow

Through Caribbean Seas

The year is 1741

The final battle has begun

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

The sands of time will remember our names

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

History is written today

Across the sea-lashed deck

Our captain gives a cry

„Cartagena lies ahead

The Spanish foe will soon be dead!“

Portents of coming doom

Engulf the battle line

High above, the heavens sigh

A red light burning in the sky

An omen of dread

Which no man can deny

The legends hold true

We must turn back or die

Superstitious fools

Be gone from my sight

Blast the trumpets of war

And prepare for the fight

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

The sands of time will remember our names

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

History is written today

Hard to starboard

Man the cannons

And on my command, unleash hell!

FIRE! Show them your steel

Bring them to death on the battlefield

Ride on the wind, and conquer the foe

The legends be damned, to our deaths we will ago

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

The sands of time will remember our names

See also  Akordy písní Connie Talbot - Heal The World | Web poskytuje nejnovější texty písní

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

History is written today

Views: 178

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz53172 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Plavíme se po rozbouřeném moři,

do neznámých zemí v dáli.

Porto Bello padlo během dne

a Británie teď vládne vlnám.

Třicet tisíc mužů ve zbrani,

rudý prapor na nebi,

ke Cartageně jsme vypluli,

krvavá kořist na nás čekala.

Dvakrát jsme udeřili a dvakrát selhali,

ale potřetí to vyšlo jako zázrakem.

Největší flotila jakou kdy svět spatřil,

bude bojovat ve válce o Jenkinsovo ucho,

vlny bičují příď.

Přes Karibské moře,

je rok 1741,

poslední bitva začala.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Písky času si zapamatují naše jména.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Dnes se píší dějiny.

Přes mořem bičovanou palubu,

náš kapitán vykřikl:

“Cartagena leží před námi,

španělští nepřátelé budou brzo mrtví!”

Předzvěsti nadcházející zkázy,

pohltily bitevní řadu.

Vysoko nad námi nebesa vzdychají,

rudé světlo plane na nebi.

Znamení hrůzy,

které nikdo nemůže popřít.

Legendy mají pravdu,

musíme obrátit nebo zemřít.

Pověrčiví blázni,

kliďte se mi z očí.

Zadujte na válečné trumpety

a připravte se k boji.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Písky času si zapamatují naše jména.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Dnes se píší dějiny.

Na palubu!

Ke kanónům!

A na můj povel rozpoutejte peklo!

PALTE! Ukažte jim svou ocel,

pobijte je na bojišti.

Jeďte na větru a podrobte si soka,

Na legendy nehleďte, našim smrtím jdeme všichni vstříc!

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Písky času si zapamatují naše jména.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Dnes se píší dějiny.

Views: 178

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

Alestorm – 1741 (The Battle Of Cartagena) A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Battle #Cartagena

Alestorm – 1741 (The Battle Of Cartagena)

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – 1741 (The Battle Of Cartagena)

Log in to add text to your favorites

Sailing the raging seas

To distant lands unknown

Porto Bello fell in a day

Now Britannia rules the waves

Thirty thousand men at arms

Red Ensign in the sky

To Cartagena we set sail

With blood and plunder we‘ll prevail

Twice struck, and twice we‘ve failed

But third time works a charm

The greatest fleet the world has seen

To fight the War of Jenkins‘ Ear

Waters lash across the bow

Through Caribbean Seas

The year is 1741

The final battle has begun

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

The sands of time will remember our names

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

History is written today

Across the sea-lashed deck

Our captain gives a cry

„Cartagena lies ahead

The Spanish foe will soon be dead!“

Portents of coming doom

Engulf the battle line

High above, the heavens sigh

A red light burning in the sky

An omen of dread

Which no man can deny

The legends hold true

We must turn back or die

Superstitious fools

Be gone from my sight

Blast the trumpets of war

And prepare for the fight

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

The sands of time will remember our names

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

History is written today

Hard to starboard

Man the cannons

And on my command, unleash hell!

FIRE! Show them your steel

Bring them to death on the battlefield

Ride on the wind, and conquer the foe

The legends be damned, to our deaths we will ago

See also  Miley Cyrus - Mother's Daughter (Lyrics + Español) Video Official | miley cyrus mother's daughter | Web který poskytuje nejlepší texty

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

The sands of time will remember our names

The skies are burning with thunder

The seas are ablaze with flame

Set the course for Cartagena

History is written today

Views: 178

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz53172 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Plavíme se po rozbouřeném moři,

do neznámých zemí v dáli.

Porto Bello padlo během dne

a Británie teď vládne vlnám.

Třicet tisíc mužů ve zbrani,

rudý prapor na nebi,

ke Cartageně jsme vypluli,

krvavá kořist na nás čekala.

Dvakrát jsme udeřili a dvakrát selhali,

ale potřetí to vyšlo jako zázrakem.

Největší flotila jakou kdy svět spatřil,

bude bojovat ve válce o Jenkinsovo ucho,

vlny bičují příď.

Přes Karibské moře,

je rok 1741,

poslední bitva začala.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Písky času si zapamatují naše jména.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Dnes se píší dějiny.

Přes mořem bičovanou palubu,

náš kapitán vykřikl:

“Cartagena leží před námi,

španělští nepřátelé budou brzo mrtví!”

Předzvěsti nadcházející zkázy,

pohltily bitevní řadu.

Vysoko nad námi nebesa vzdychají,

rudé světlo plane na nebi.

Znamení hrůzy,

které nikdo nemůže popřít.

Legendy mají pravdu,

musíme obrátit nebo zemřít.

Pověrčiví blázni,

kliďte se mi z očí.

Zadujte na válečné trumpety

a připravte se k boji.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Písky času si zapamatují naše jména.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Dnes se píší dějiny.

Na palubu!

Ke kanónům!

A na můj povel rozpoutejte peklo!

PALTE! Ukažte jim svou ocel,

pobijte je na bojišti.

Jeďte na větru a podrobte si soka,

Na legendy nehleďte, našim smrtím jdeme všichni vstříc!

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Písky času si zapamatují naše jména.

Na nebi zuří bouře,

moře hoří plamenem,

nastavte kurz na Cartagenu!

Dnes se píší dějiny.

Views: 178

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz7284(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment