Home » Akordy písní Alestorm – Bar Ünd Imbiss | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Bar Ünd Imbiss | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Bar Ünd Imbiss | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

One night I sailed the seas

Of dark Thuringia

I thirsted for an ale

So I headed to a bar

Schlumpfi was the name

I saw above the door

A curious smell came flowing out

So I went inside for more

I see the man called Schlumpfi

Behind the oaken bar

“Welcome to my tavern!”

He cries with open arms

“Schnitzels by the dozen

We have for you to eat

Sausages and local beer

It’s quite the gourmet treat”

Cold winds are blowing

the night is dark and long

Raise up a tankard

And join in our song

Plunder with thunder, kill for the thrill

Drink up me hearties ’til we’ve had our fill

Raise up your tankard, into the sky

Pirates forever from now ’til we die

Fighting together with swords in our hands

Stealing their wenches and scouring their lands

Plunder with thunder, kill for the thrill

Drink up me hearties ’til we’ve had our fill

I try to fill my tankard

With a pint of that ol’ spiced

“No” he says, “you must pay up,

My drinks come at a price”

So of course I did

What’s natural to me

I took my flintlock out

And shot him through the knees

We drank the tavern dry

Devoured all the meats

We kidnapped his ugly wife

Then took off through the streets

Plunder with thunder, kill for the thrill

Drink up me hearties ’til we’ve had our fill

Raise up your tankard, into the sky

Pirates forever from now ’til we die

Fighting together with swords in our hands

Stealing their wenches and scouring their lands

Plunder with thunder, kill for the thrill

Drink up me hearties ’til we’ve had our fill

Views: 195

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Jedné noci jsem se plavil,

moři temné Thuringie.

Měl jsem strašnou žízeň,

tak jsem zamířil do baru.

Jmenoval se Schlumpfi

tak stálo nade dveřmi.

Zevnitř zavanula lákavá vůně,

tak jsem vešel dál.

Za dubovým pultem,

pak stojí Schlumpfi sám.

“Vítej v mé hospodě!”

křikem mě uvítá.

Řízků máme tucty,

a všechny můžeš sníst.

Párky a místní pivo

vskutku panská hostina.

Ledové vichry vanou,

noc je temná a dlouhá,

tak pozvedni korbel

a zpívej s námi.

Plundruj za hřmění, zabíjej pro potěšení.

Napijte se srdíčka, dokud je čeho.

Zvedni svůj korbel, vysoko do nebes

Piráty navždy, od teď až do smrti.

Bojujem společně se šavlemi v rukou.

Kradem jejich děvky a rozkrádáme zem.

Plundruj za hřmění, zabíjej pro potěšení.

Napijte se srdíčka, dokud je čeho.

Snažím si dolít korbel

pintou té staré kořalky.

“Ne” povídá, “musíš zaplatit,

mé pití má svou cenu”.

Tak jsem samozřejmě udělal

to co je mi přirozené.

Vytasil jsem bambitku

a prostřelil mu kolena.

Vypili jsme tu hospodu do sucha.

Sežrali všechno maso.

Unesli jsme jeho ošklivou ženu

A pak vyrazili do ulic.

Plundruj za hřmění, zabíjej pro potěšení.

Napijte se srdíčka, dokud je čeho.

Zvedni svůj korbel, vysoko do nebes

Piráty navždy, od teď až do smrti.

Bojujem společně se šavlemi v rukou.

Kradem jejich děvky a rozkrádáme zem.

Plundruj za hřmění, zabíjej pro potěšení.

Napijte se srdíčka, dokud je čeho.

Views: 196

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alestorm – Bar Ünd Imbiss A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Bar #Ünd #Imbiss

Alestorm – Bar Ünd Imbiss

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Bar Ünd Imbiss

Log in to add text to your favorites

One night I sailed the seas

Of dark Thuringia

I thirsted for an ale

So I headed to a bar

Schlumpfi was the name

I saw above the door

A curious smell came flowing out

So I went inside for more

I see the man called Schlumpfi

Behind the oaken bar

“Welcome to my tavern!”

He cries with open arms

“Schnitzels by the dozen

We have for you to eat

Sausages and local beer

It’s quite the gourmet treat”

Cold winds are blowing

the night is dark and long

Raise up a tankard

And join in our song

Plunder with thunder, kill for the thrill

Drink up me hearties ’til we’ve had our fill

Raise up your tankard, into the sky

Pirates forever from now ’til we die

Fighting together with swords in our hands

Stealing their wenches and scouring their lands

Plunder with thunder, kill for the thrill

Drink up me hearties ’til we’ve had our fill

I try to fill my tankard

With a pint of that ol’ spiced

“No” he says, “you must pay up,

My drinks come at a price”

So of course I did

What’s natural to me

I took my flintlock out

And shot him through the knees

We drank the tavern dry

Devoured all the meats

We kidnapped his ugly wife

Then took off through the streets

Plunder with thunder, kill for the thrill

Drink up me hearties ’til we’ve had our fill

Raise up your tankard, into the sky

Pirates forever from now ’til we die

Fighting together with swords in our hands

Stealing their wenches and scouring their lands

Plunder with thunder, kill for the thrill

Drink up me hearties ’til we’ve had our fill

Views: 195

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Jedné noci jsem se plavil,

moři temné Thuringie.

Měl jsem strašnou žízeň,

tak jsem zamířil do baru.

Jmenoval se Schlumpfi

tak stálo nade dveřmi.

Zevnitř zavanula lákavá vůně,

tak jsem vešel dál.

Za dubovým pultem,

pak stojí Schlumpfi sám.

“Vítej v mé hospodě!”

křikem mě uvítá.

Řízků máme tucty,

a všechny můžeš sníst.

Párky a místní pivo

vskutku panská hostina.

Ledové vichry vanou,

noc je temná a dlouhá,

tak pozvedni korbel

a zpívej s námi.

Plundruj za hřmění, zabíjej pro potěšení.

Napijte se srdíčka, dokud je čeho.

Zvedni svůj korbel, vysoko do nebes

Piráty navždy, od teď až do smrti.

Bojujem společně se šavlemi v rukou.

Kradem jejich děvky a rozkrádáme zem.

Plundruj za hřmění, zabíjej pro potěšení.

Napijte se srdíčka, dokud je čeho.

Snažím si dolít korbel

pintou té staré kořalky.

“Ne” povídá, “musíš zaplatit,

mé pití má svou cenu”.

Tak jsem samozřejmě udělal

to co je mi přirozené.

Vytasil jsem bambitku

a prostřelil mu kolena.

Vypili jsme tu hospodu do sucha.

Sežrali všechno maso.

Unesli jsme jeho ošklivou ženu

A pak vyrazili do ulic.

Plundruj za hřmění, zabíjej pro potěšení.

Napijte se srdíčka, dokud je čeho.

Zvedni svůj korbel, vysoko do nebes

Piráty navždy, od teď až do smrti.

Bojujem společně se šavlemi v rukou.

Kradem jejich děvky a rozkrádáme zem.

Plundruj za hřmění, zabíjej pro potěšení.

Napijte se srdíčka, dokud je čeho.

Views: 196

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz49528(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment