Home » Akordy písní Alestorm – Barret's Privateers | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Barret's Privateers | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Barret's Privateers | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Oh, the year was 1778, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

A letter of marque came from the king,

To the scummiest vessel I’d ever seen,

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

Oh, Elcid Barrett cried the town, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

For twenty brave men all fishermen who

would make for him the Antelope’s crew

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

The Antelope sloop was a sickening sight,HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

She’d a list to the port and her sails in rags

And the cook in scuppers with the staggers and the jags

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

On the King’s birthday we put to sea, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

We were 91 days to Montego Bay

Pumping like madmen all the way

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

On the 96th day we sailed again, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

When a bloody great Yankee hove in sight

With our cracked four pounders we made to fight

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

The Yankee lay low down with gold, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

She was broad and fat and loose in the stays

But to catch her took the Antelope two whole days

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

Then at length we stood two cables away, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

Our cracked four pounders made an awful din

But with one fat ball the Yank stove us in

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

The Antelope shook and pitched on her side, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

Barrett was smashed like a bowl of eggs

And the Maintruck carried off both me legs

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

So here I lay in my 23rd year, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

It’s been 6 years since we sailed away

And I just made Halifax yesterday

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

Views: 175

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Jó, byl rok 1778, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Dopis o značce přišel od krále,

K nejšpinavější lodi, co jsem kdy viděl,

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Jó, Elcid Barrett zverboval město, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Pro dvacet statečnejch mužů – samý rybáře, kteří

by pro něj tvořili posádku Antilopy

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Na šalupu Antilopy byl odporný pohled, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Měla povolení do přístavu a její plachty v cárech

A kuchaře v palubním odtoku s opicí a džbány

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy nepotečou

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Na královské narozeniny se vydáme na moře, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Byli jsme 91 dnů v Montego Bay

Pumpující jako šílenci celou cestu

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Na 96. den, jsme se opět vyplavili, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Když se ten zatracenej Yankee objevil na obzoru

S našimi nabitými děly jsme začli boj

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Yankee odplula daleko i se zlatem, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Byla široká a velká s uvolněnými podpěrami,

ale chytit jí zabralo Antilopě celé dva dny

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Pak na délku jsme stáli dva kabely(jednotka délky) daleko, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Naše nabitá děla dělala hrozný rámus

Ale s jednou ranou nás Yankee potopil

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Antilopa se zakymácela a položila se na bok, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Barrett byl opilý jako mísa vajec

A kus stěžně odnesl obě moje nohy

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

A tak tu ležím ve svém 23. roce, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Je to už šest roků, co jsme vypluli

A do Halifaxu jsem dorazil až včera

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Views: 175

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alestorm – Barret's Privateers A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Barret039s #Privateers

Alestorm – Barret's Privateers

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Barret's Privateers

Log in to add text to your favorites

Oh, the year was 1778, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

A letter of marque came from the king,

To the scummiest vessel I’d ever seen,

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

Oh, Elcid Barrett cried the town, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

For twenty brave men all fishermen who

would make for him the Antelope’s crew

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

The Antelope sloop was a sickening sight,HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

She’d a list to the port and her sails in rags

And the cook in scuppers with the staggers and the jags

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

On the King’s birthday we put to sea, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

We were 91 days to Montego Bay

Pumping like madmen all the way

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

On the 96th day we sailed again, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

When a bloody great Yankee hove in sight

With our cracked four pounders we made to fight

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

The Yankee lay low down with gold, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

She was broad and fat and loose in the stays

But to catch her took the Antelope two whole days

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

Then at length we stood two cables away, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

Our cracked four pounders made an awful din

But with one fat ball the Yank stove us in

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

The Antelope shook and pitched on her side, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

Barrett was smashed like a bowl of eggs

And the Maintruck carried off both me legs

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

So here I lay in my 23rd year, HOW I WISH I WAS IN SHERBROOKE NOW!

It’s been 6 years since we sailed away

And I just made Halifax yesterday

See also  Akordy písní Alec Benjamin - Gotta Be A Reason | Web poskytuje nejnovější texty písní

God damn them all!

I was told we’d cruise the seas for American gold

We’d fire no guns-shed no tears

Now I’m a broken man on a Halifax pier

The last of Barrett’s Privateers.

Views: 175

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz80637 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Jó, byl rok 1778, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Dopis o značce přišel od krále,

K nejšpinavější lodi, co jsem kdy viděl,

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Jó, Elcid Barrett zverboval město, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Pro dvacet statečnejch mužů – samý rybáře, kteří

by pro něj tvořili posádku Antilopy

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Na šalupu Antilopy byl odporný pohled, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Měla povolení do přístavu a její plachty v cárech

A kuchaře v palubním odtoku s opicí a džbány

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy nepotečou

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Na královské narozeniny se vydáme na moře, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Byli jsme 91 dnů v Montego Bay

Pumpující jako šílenci celou cestu

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Na 96. den, jsme se opět vyplavili, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Když se ten zatracenej Yankee objevil na obzoru

S našimi nabitými děly jsme začli boj

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Yankee odplula daleko i se zlatem, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Byla široká a velká s uvolněnými podpěrami,

ale chytit jí zabralo Antilopě celé dva dny

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Pak na délku jsme stáli dva kabely(jednotka délky) daleko, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Naše nabitá děla dělala hrozný rámus

Ale s jednou ranou nás Yankee potopil

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Antilopa se zakymácela a položila se na bok, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Barrett byl opilý jako mísa vajec

A kus stěžně odnesl obě moje nohy

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

A tak tu ležím ve svém 23. roce, Kéž bych byl teď v Sherbrooke!

Je to už šest roků, co jsme vypluli

A do Halifaxu jsem dorazil až včera

K čertu všechni!

Bylo mi řečeno, že poplujeme na moři pro americké zlato

Ani bysme nevystřelili, žádný slzy by netekli

Teď jsem zlomený muž na Halifaxském molu

Poslední z Barrettovejch pirátů.

Views: 175

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz44924(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment