Home » Akordy písní Alestorm – Captain Morgan's Revenge | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Captain Morgan's Revenge | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Captain Morgan's Revenge | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Countless years ago, while lost in barren seas

There whispered murmurs of a bloody mutiny

We took up arms and slayed the officers of rank

And with swords drawn, made the captain walk the plank

But as he fell down to the depths, he swore a deadly curse

"As sure as hell’s my final fate, You’ll all soon die or worse"

Now as we stand before the gallows waiting for the end

I’ll say these final words my friend

At sunrise we will dance the hempen jig

So raise up your pint of rum and take another swig

The curse of Captain Morgan has lead us to this fate

So have no fear and don’t look back

The afterlife awaits!

We returned to port with sorrow in our chests

An evil shadow followed us on every quest

Never to feel joy again was our fate

Only misery and death, fear and burning hate

We broke the law, betrayed the code

Now time is running out

An unforgivable offense

Oh, of that there is no doubt

Now as we stand before the gallows waiting for the end

I’ll say these final words my friend

At sunrise we will dance the hempen jig

So raise up your pint of rum and take another swig

The curse of Captain Morgan has lead us to this fate

So have no fear and don’t look back

The afterlife awaits!

Many years, have passed now

Yet, the curse still lives on

And now we rot, in a black prison cell

Waiting for our true calling in hell!

But for the lives we leave behind, don’t shed a tear don’t cry

The only way to break this curse is for us all to die

Now as we stand before the gallows waiting for the end

I’ll say these final words my friend..

At sunrise we will dance the hempen jig

So raise up your pint of rum and take another swig

The curse of Captain Morgan has lead us to this fate

So have no fear and don’t look back

The afterlife awaits!

Views: 131

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Před strašně moc lety, když jsme byli ztraceni na širých mořích

Objevila se šuškanda o krvavém převratu

Vzali jsme své zbraně a pozabíjeli oficíry

A s vytasenými meči donutili kapitána projít se po prkně

Ale když padal do hloubky, uvrhl na nás strašnou kletbu

“Stejně jistě jako že peklo je mým konečným osudem, vy všichni brzo zemřete nebo hůř”

Teď, když stojíme před popravištěm a čekáme na konec

Řeknu tahle poslední slova příteli:

Za úsvitu zatancujeme konopný čardáš,

Takže pozvedni svou pintu rumu a dej si ještě loka

Kletba kapitána Morgana nás dovedla k tomuhle osudu

Takže žádný strach a neohlížej se,

posmrtný život čeká!

Vrátili jsme se do přístavu se smutkem v hrudích

Zlý stín nás pronásledoval na každé výpravě

Náš osud byl už nikdy necítit radost

Jen mrzutost a smrt, strach a hořící hněv

Porušili jsme zákon, zradili řád

A teď náš čas vyprchává

Neodpustitelná urážka

O tom není sporu

Teď, když stojíme před popravištěm a čekáme na konec

Řeknu tahle poslední slova příteli:

Za úsvitu zatancujeme konopný čardáš,

Takže pozvedni svou pintu rumu a dej si ještě loka

Kletba kapitána Morgana nás dovedla k tomuhle osudu

Takže žádný strach a neohlížej se, posmrtný život čeká!

Uplynula spousta let

Ale kletba stále žije

A my hnijeme v temném žaláři

a čekáme na naše pravé volání do pekel!

Ale za životy které jsme vedli neuroň ani slzu a nebreč

Jediný způsob jak se zbavit kletby je zemřít do jednoho

Teď, když stojíme před popravištěm a čekáme na konec, řeknu tato poslední slova příteli:

Za úsvitu zatancujeme konopný čardáš,

Takže zvedni svou pintu rumu a dej si ještě loka

Kletba kapitána Morgana nás dovedla k tomuhle osudu

Takže žádný strach a neohlížej se, posmrtný život čeká!

Views: 131

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz70174(Currently displayed)
Add text here

See also  Texty písní Mommy Is My Hero | Little Angel Kids Songs & Nursery Rhymes | Hudba Česko poskytuje standardní texty

Více informací naleznete zde: Více informací zde

Alestorm – Captain Morgan's Revenge A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Captain #Morgan039s #Revenge

Alestorm – Captain Morgan's Revenge

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Captain Morgan's Revenge

Log in to add text to your favorites

Countless years ago, while lost in barren seas

There whispered murmurs of a bloody mutiny

We took up arms and slayed the officers of rank

And with swords drawn, made the captain walk the plank

But as he fell down to the depths, he swore a deadly curse

"As sure as hell’s my final fate, You’ll all soon die or worse"

Now as we stand before the gallows waiting for the end

I’ll say these final words my friend

At sunrise we will dance the hempen jig

So raise up your pint of rum and take another swig

The curse of Captain Morgan has lead us to this fate

So have no fear and don’t look back

The afterlife awaits!

We returned to port with sorrow in our chests

An evil shadow followed us on every quest

Never to feel joy again was our fate

Only misery and death, fear and burning hate

We broke the law, betrayed the code

Now time is running out

An unforgivable offense

Oh, of that there is no doubt

Now as we stand before the gallows waiting for the end

I’ll say these final words my friend

At sunrise we will dance the hempen jig

So raise up your pint of rum and take another swig

The curse of Captain Morgan has lead us to this fate

So have no fear and don’t look back

The afterlife awaits!

Many years, have passed now

Yet, the curse still lives on

And now we rot, in a black prison cell

Waiting for our true calling in hell!

But for the lives we leave behind, don’t shed a tear don’t cry

The only way to break this curse is for us all to die

Now as we stand before the gallows waiting for the end

I’ll say these final words my friend..

See also  Akordy písní Jak ešče nom radži | Web poskytuje nejnovější texty písní

At sunrise we will dance the hempen jig

So raise up your pint of rum and take another swig

The curse of Captain Morgan has lead us to this fate

So have no fear and don’t look back

The afterlife awaits!

Views: 131

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz85115 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Před strašně moc lety, když jsme byli ztraceni na širých mořích

Objevila se šuškanda o krvavém převratu

Vzali jsme své zbraně a pozabíjeli oficíry

A s vytasenými meči donutili kapitána projít se po prkně

Ale když padal do hloubky, uvrhl na nás strašnou kletbu

“Stejně jistě jako že peklo je mým konečným osudem, vy všichni brzo zemřete nebo hůř”

Teď, když stojíme před popravištěm a čekáme na konec

Řeknu tahle poslední slova příteli:

Za úsvitu zatancujeme konopný čardáš,

Takže pozvedni svou pintu rumu a dej si ještě loka

Kletba kapitána Morgana nás dovedla k tomuhle osudu

Takže žádný strach a neohlížej se,

posmrtný život čeká!

Vrátili jsme se do přístavu se smutkem v hrudích

Zlý stín nás pronásledoval na každé výpravě

Náš osud byl už nikdy necítit radost

Jen mrzutost a smrt, strach a hořící hněv

Porušili jsme zákon, zradili řád

A teď náš čas vyprchává

Neodpustitelná urážka

O tom není sporu

Teď, když stojíme před popravištěm a čekáme na konec

Řeknu tahle poslední slova příteli:

Za úsvitu zatancujeme konopný čardáš,

Takže pozvedni svou pintu rumu a dej si ještě loka

Kletba kapitána Morgana nás dovedla k tomuhle osudu

Takže žádný strach a neohlížej se, posmrtný život čeká!

Uplynula spousta let

Ale kletba stále žije

A my hnijeme v temném žaláři

a čekáme na naše pravé volání do pekel!

Ale za životy které jsme vedli neuroň ani slzu a nebreč

Jediný způsob jak se zbavit kletby je zemřít do jednoho

Teď, když stojíme před popravištěm a čekáme na konec, řeknu tato poslední slova příteli:

Za úsvitu zatancujeme konopný čardáš,

Takže zvedni svou pintu rumu a dej si ještě loka

Kletba kapitána Morgana nás dovedla k tomuhle osudu

Takže žádný strach a neohlížej se, posmrtný život čeká!

Views: 131

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz70174(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment