Home » Akordy písní Alestorm – Chronicles Of Vengeance | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Chronicles Of Vengeance | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Chronicles Of Vengeance | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

A thunderous crash in the dead of the night

We ready our weapons, prepare for the fight

My band of comrades, so cruelly betrayed

Now face the cold edge of justice’s blade

They knew how to hit us, they knew where to look

Our fortress was breached and its mighty walls shook

Accused of this treason, I fled to the sea

To track down the true source of that treachery

Sold out, betrayed

Attacked, besieged

Outcast, accused

Honour, refused

Ride

The Black Spot in my hand

On a quest for the truth

I scour the land

This traitorous curr

Shall die by my hand

If I’m to be spared

I must have his head

I shall not rest ’til this traitor is dead

I called in all favours, I bartered and bribed

I must find this turncoat, and find him alive

And so I was taken to a little old inn

And deep in his cups, my man sat within

We bitterly battled, but I won the fight

And tied him beneath the high tide mark that night

And when I’d made sure he could no longer stand

I left him there with that Black Spot in his hand

Avenged, absolved

Justice, made right

Vengeance, deserved

Honour, preserved

As the lifeless corpse of my enemy floats in the bay, choked on salty brine, I swear a deadly oath. By Poseidon’s name, no traitor will go unpunished. Hear these words and tremble, for our vengeance shall be swift and merciless!

Views: 146

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Bouřlivá havárie uprostřed mrtvé noci

Vytasili jsme zbraně, připraveni na boj

Moje parta druhů, tak krutě zrazena

Nyní stojí na studené hraně ostří spravedlnosti

Věděli jak nás zasáhnout, věděli kam se dívat

Naše tvrz byla porušena a její mocné zdi otřeseny

Podezřelý z této zrady, uprchl jsem na moře

Abych našel opravdý zdroj této zrady

Prodáni, zrazeni

Napadeni, obléháni

Vyvrhel, podezřelý

Dobré jméno, odmítnut

Jízda

Ta černá skvrna v mojí ruce

Na výpravou za pravdu

Pročesávám zemi

Tenhle zrádcovský šmejd

Musí zemřít mojí rukou

Pokud chci být ušetřen

Musím mít jeho hlavu

Nesmím spočinout dokud ten zrádce neumře

Využil jsem všechny službičky, vyměňoval jsem a podplácel

Musím najít tohohle odpadlíka, a najít ho naživu

Tak jsem byl vzat do malé, staré hospůdky

A tam,hluboko ponořen ve skleničkách, seděl můj muž

Hořce jsme bojovali, ale já vyhrál ten boj

Spoutal jsem ho hluboce za hranicí přílivu té noci

A když jsem se ujistil že už nemůže déle stát

Nechal jsem ho tam, s Černou Skvrnou v jeho ruce

Pomstěn, absolvoval

Spravedlnost, vykonaná správně

Odveta, zasloužená

Dobré jméno, zachováno

Jak tak bezduché tělo mého nepřítele plavalo v zálivu, udušené na slaném nálevu, slíbil jsem strašlivou přísahu. U Poseidonova jména, žádný zrádce neuteče nepotrestán. Slyš tyto slova a třes se, protože naše odveta musí být rychlá a nemilosrdná!

Views: 146

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alestorm – Chronicles Of Vengeance A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Chronicles #Vengeance

Alestorm – Chronicles Of Vengeance

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Chronicles Of Vengeance

Log in to add text to your favorites

A thunderous crash in the dead of the night

We ready our weapons, prepare for the fight

My band of comrades, so cruelly betrayed

Now face the cold edge of justice’s blade

They knew how to hit us, they knew where to look

Our fortress was breached and its mighty walls shook

Accused of this treason, I fled to the sea

To track down the true source of that treachery

Sold out, betrayed

Attacked, besieged

Outcast, accused

Honour, refused

Ride

The Black Spot in my hand

On a quest for the truth

I scour the land

This traitorous curr

Shall die by my hand

If I’m to be spared

I must have his head

I shall not rest ’til this traitor is dead

I called in all favours, I bartered and bribed

I must find this turncoat, and find him alive

And so I was taken to a little old inn

And deep in his cups, my man sat within

We bitterly battled, but I won the fight

And tied him beneath the high tide mark that night

And when I’d made sure he could no longer stand

I left him there with that Black Spot in his hand

Avenged, absolved

Justice, made right

Vengeance, deserved

Honour, preserved

As the lifeless corpse of my enemy floats in the bay, choked on salty brine, I swear a deadly oath. By Poseidon’s name, no traitor will go unpunished. Hear these words and tremble, for our vengeance shall be swift and merciless!

Views: 146

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Bouřlivá havárie uprostřed mrtvé noci

Vytasili jsme zbraně, připraveni na boj

Moje parta druhů, tak krutě zrazena

Nyní stojí na studené hraně ostří spravedlnosti

Věděli jak nás zasáhnout, věděli kam se dívat

Naše tvrz byla porušena a její mocné zdi otřeseny

Podezřelý z této zrady, uprchl jsem na moře

Abych našel opravdý zdroj této zrady

Prodáni, zrazeni

Napadeni, obléháni

Vyvrhel, podezřelý

Dobré jméno, odmítnut

Jízda

Ta černá skvrna v mojí ruce

Na výpravou za pravdu

Pročesávám zemi

Tenhle zrádcovský šmejd

Musí zemřít mojí rukou

Pokud chci být ušetřen

Musím mít jeho hlavu

Nesmím spočinout dokud ten zrádce neumře

Využil jsem všechny službičky, vyměňoval jsem a podplácel

Musím najít tohohle odpadlíka, a najít ho naživu

Tak jsem byl vzat do malé, staré hospůdky

A tam,hluboko ponořen ve skleničkách, seděl můj muž

Hořce jsme bojovali, ale já vyhrál ten boj

Spoutal jsem ho hluboce za hranicí přílivu té noci

A když jsem se ujistil že už nemůže déle stát

Nechal jsem ho tam, s Černou Skvrnou v jeho ruce

Pomstěn, absolvoval

Spravedlnost, vykonaná správně

Odveta, zasloužená

Dobré jméno, zachováno

Jak tak bezduché tělo mého nepřítele plavalo v zálivu, udušené na slaném nálevu, slíbil jsem strašlivou přísahu. U Poseidonova jména, žádný zrádce neuteče nepotrestán. Slyš tyto slova a třes se, protože naše odveta musí být rychlá a nemilosrdná!

Views: 146

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz31742(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment