Home » Akordy písní Alestorm – Death Before The Mast | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Death Before The Mast | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Death Before The Mast | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

First light reflects off the ocean

All crew now set into motion

Another day like many before it

Hard life, no way to ignore it

Behold! A cry from the crow’s nest

A ship appears from the south west

The years below deck that bored me

All lead to what lies before me

Hear the terror – Fires burn and cannons sound

Fate awaits me – As the vessels circle round

See the slaughter – Cutlass swings and pistols fire

Feel the anger – Raging through my body tires

One last battle – In this sailor’s lonely war

Come to meet this – Destiny I can’t ignore

I hold my breath – Close my eyes and hang on for

Death before the mast

Too late to lay low or outrun

Up close we’re outmanned and outgunned

Prepare to rush forth, unleash hel

Cross swords in one final farewell

Hulls crash, our vessel is boarded

No mercy or tact is afforded

But now the King’s men draw closer

Seems like it may all be over

Hear the terror – Fires burn and cannons sound

Fate awaits me – As the vessels circle round

See the slaughter – Cutlass swings and pistols fire

Feel the anger – Raging through my body tires

One last battle – In this sailor’s lonely war

Come to meet this – Destiny I can’t ignore

I hold my breath – Close my eyes and hang on for

Death before the mast

Views: 123

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

První světla se odráží od hladiny oceánu.

Celá posádka se teď dává do pohybu.

Další den, stejný jako ty předchozí.

Je to těžký život, to se nedá popřít.

Vida! Volání ze strážního koše!

Na severozápadě se objevila loď.

Ty roky v podpalubí, které už mě nudily,

všechny vedou k tomu, co bude následovat.

Slyš tu hrůzu – hukot ohně a zvuk děl

Osud mě očekává – zatímco lodě krouží kolem

Viz to krveprolití – palaše se míhají a pistole pálí

Pociť hněv – řádící v mém těle

Jedna poslední bitva – v téhle námořníkově osamělé válce

Jdi a utkej se s tím – osud nemůžu ignorovat

Zadržuji dech – zavírám oči a čekám na

smrt pod stěžněm

Je pozdě se schovávat nebo utíkat.

Při pohledu zblízka je jasné, že jsme v přesile a lépe vyzbrojeni.

Připrav se vyrazit vpřed, rozpoutat peklo,

zkřížit meče a dát tak poslední sbohem.

Trupy se sráží, naše loď je připravena.

Žádné smilování nebo ohled nejsou dovoleny.

Teď se však královi muži přiblížili.

Zdá se, že už bude konec.

Slyš tu hrůzu – hukot ohně a zvuk děl

Osud mě očekává – zatímco lodě krouží kolem

Viz to krveprolití – palaše se míhají a pistole pálí

Pociť hněv – řádící v mém těle

Jedna poslední bitva – v téhle námořníkově osamělé válce

Jdi a utkej se s tím – osud nemůžu ignorovat

Zadržuji dech – zavírám oči a čekám na

smrt pod stěžněm

Views: 123

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alestorm – Death Before The Mast A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Death #Mast

Alestorm – Death Before The Mast

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Death Before The Mast

Log in to add text to your favorites

First light reflects off the ocean

All crew now set into motion

Another day like many before it

Hard life, no way to ignore it

Behold! A cry from the crow’s nest

A ship appears from the south west

The years below deck that bored me

All lead to what lies before me

Hear the terror – Fires burn and cannons sound

Fate awaits me – As the vessels circle round

See the slaughter – Cutlass swings and pistols fire

Feel the anger – Raging through my body tires

One last battle – In this sailor’s lonely war

Come to meet this – Destiny I can’t ignore

I hold my breath – Close my eyes and hang on for

Death before the mast

Too late to lay low or outrun

Up close we’re outmanned and outgunned

Prepare to rush forth, unleash hel

Cross swords in one final farewell

Hulls crash, our vessel is boarded

No mercy or tact is afforded

But now the King’s men draw closer

Seems like it may all be over

Hear the terror – Fires burn and cannons sound

Fate awaits me – As the vessels circle round

See the slaughter – Cutlass swings and pistols fire

Feel the anger – Raging through my body tires

One last battle – In this sailor’s lonely war

Come to meet this – Destiny I can’t ignore

I hold my breath – Close my eyes and hang on for

Death before the mast

Views: 123

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

První světla se odráží od hladiny oceánu.

Celá posádka se teď dává do pohybu.

Další den, stejný jako ty předchozí.

Je to těžký život, to se nedá popřít.

Vida! Volání ze strážního koše!

Na severozápadě se objevila loď.

Ty roky v podpalubí, které už mě nudily,

všechny vedou k tomu, co bude následovat.

Slyš tu hrůzu – hukot ohně a zvuk děl

Osud mě očekává – zatímco lodě krouží kolem

Viz to krveprolití – palaše se míhají a pistole pálí

Pociť hněv – řádící v mém těle

Jedna poslední bitva – v téhle námořníkově osamělé válce

Jdi a utkej se s tím – osud nemůžu ignorovat

Zadržuji dech – zavírám oči a čekám na

smrt pod stěžněm

Je pozdě se schovávat nebo utíkat.

Při pohledu zblízka je jasné, že jsme v přesile a lépe vyzbrojeni.

Připrav se vyrazit vpřed, rozpoutat peklo,

zkřížit meče a dát tak poslední sbohem.

Trupy se sráží, naše loď je připravena.

Žádné smilování nebo ohled nejsou dovoleny.

Teď se však královi muži přiblížili.

Zdá se, že už bude konec.

Slyš tu hrůzu – hukot ohně a zvuk děl

Osud mě očekává – zatímco lodě krouží kolem

Viz to krveprolití – palaše se míhají a pistole pálí

Pociť hněv – řádící v mém těle

Jedna poslední bitva – v téhle námořníkově osamělé válce

Jdi a utkej se s tím – osud nemůžu ignorovat

Zadržuji dech – zavírám oči a čekám na

smrt pod stěžněm

Views: 123

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz34724(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment