Home » Akordy písní Alestorm – Death Throes Of The Terrorsquid | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Death Throes Of The Terrorsquid | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Death Throes Of The Terrorsquid | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

From the deep there’s a terror rising

A great beast with eyes like crimson fire

Leviathan returns to devour the world

Set a course, the time for slaughter

To the heart of the raging oceans blue

This time the beast will meet it’s doom

Eternal doom

Legends spoke of the ancient monster

From a time beyond the dawn of time

In a pit of primordial ooze

Many years we have been kept waiting

But tonight that squid will surely die

Revenge is a dish best served fried

Deep fried

Deathsworn, Oathbound

On a quest for vengeful slaughter

We sail to the halls of doom

With the black flag raised in the sky

Deathsworn, Oathbound

No gods shall be our master

We sail to the halls of doom

With the black flag raised to the sky

With a crash of thunder

Our ship sails ‘cross the waves

On a course to the frozen arctic seas

We’ve defeated vikings

And ninjas we hath slain

The terrorsquid won’t escape again

Never again

Poseidon’s realm falls silent… THE BEAST AWAKENS!

Between the bounds of light and death

Rides the serpent, Uroboros

Supine before the altar of doom

Enter into the Cthonic lair

A raging torrent of smoke and fire

Lighting from across the bow

Hear the death throes of the terrorquid

The doom of leviathan draws near

Thunderous volleys from the thirtytwo-pounder gun strike the beast, as our vessel moves in for the killing blow. From the bow of the ship the great harpoon is fired, impaling the through the monsters cursed eyes. With a final scream of terror, Leviathan rears up in defeat, and is vanquished for all eternity.

Views: 148

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Z hloubky se zvedá hrůza

velká bestie s očima rudýma jako oheň

Leviatan se vrací aby spolk svět

Určete kurs ,čas porážet

do srdce zuřící oceánvé modři

Tentokrát potká bestie svou zkázu

Věčnou zkázu

Legenda mluví o prastarém monstru

z časů před svítáním času

V díře pravěkého bahna

Mnoho let jsme čekali

ale dnes tak chobotnice určitě zemře

Pomsta je nejlepší jídlo podávané smažené

Hluboce smažené

Místní smrt, vázaná kletbou

Na úkolu za pomstychtivou porážkou

Plavily jsme se do hal zkázy

s černou vlajkou na obloze

Místní smrt,vázaná kletbou

žádní bozi nejsou našimy pány

Plavily jsme se do hal zkázy

s černou vlajkou na obloze

S úderem hromu

naše lod pluje přes vlny

S kurzem do zmrzlých arktických moří

Zničili jsme vikingy

a ninži pozabíjeli

hrůzná chobotnice už znovu neuteče

Nikdy znovu

Poseidónova říše ztichla… BESTIE SE PROBÍRÁ!

V místech mezi světlem a smrtí

plave had, Uroboros

netečně před oltářem zkázy

Vsup do Cthonicova doupěte

Zuřící proud kouře a ohně

Blesky přes oblouk

slyšíce smrtelný řev hrůzné chobotnice

zkáza Leviatana se přibližuje

Hromové salvy z třicxeti dvou rážní pistole zasáhla bestii, jak naše plavidlo proplouvá k zasazení smrtelné rány, z luku lodě je vystřelena velká harpuna ,probodá se skrze prokleté oči monstra. Sposledním víkřikem hrůzy, je Leviatan zahnán pryč v porážce, a je poražen na celou věčnost.

Views: 148

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alestorm – Death Throes Of The Terrorsquid A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Death #Throes #Terrorsquid

Alestorm – Death Throes Of The Terrorsquid

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Death Throes Of The Terrorsquid

Log in to add text to your favorites

From the deep there’s a terror rising

A great beast with eyes like crimson fire

Leviathan returns to devour the world

Set a course, the time for slaughter

To the heart of the raging oceans blue

This time the beast will meet it’s doom

Eternal doom

Legends spoke of the ancient monster

From a time beyond the dawn of time

In a pit of primordial ooze

Many years we have been kept waiting

But tonight that squid will surely die

Revenge is a dish best served fried

Deep fried

Deathsworn, Oathbound

On a quest for vengeful slaughter

We sail to the halls of doom

With the black flag raised in the sky

Deathsworn, Oathbound

No gods shall be our master

We sail to the halls of doom

With the black flag raised to the sky

With a crash of thunder

Our ship sails ‘cross the waves

On a course to the frozen arctic seas

We’ve defeated vikings

And ninjas we hath slain

The terrorsquid won’t escape again

Never again

Poseidon’s realm falls silent… THE BEAST AWAKENS!

Between the bounds of light and death

Rides the serpent, Uroboros

Supine before the altar of doom

Enter into the Cthonic lair

A raging torrent of smoke and fire

Lighting from across the bow

Hear the death throes of the terrorquid

The doom of leviathan draws near

Thunderous volleys from the thirtytwo-pounder gun strike the beast, as our vessel moves in for the killing blow. From the bow of the ship the great harpoon is fired, impaling the through the monsters cursed eyes. With a final scream of terror, Leviathan rears up in defeat, and is vanquished for all eternity.

Views: 148

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Z hloubky se zvedá hrůza

velká bestie s očima rudýma jako oheň

Leviatan se vrací aby spolk svět

Určete kurs ,čas porážet

do srdce zuřící oceánvé modři

Tentokrát potká bestie svou zkázu

Věčnou zkázu

Legenda mluví o prastarém monstru

z časů před svítáním času

V díře pravěkého bahna

Mnoho let jsme čekali

ale dnes tak chobotnice určitě zemře

Pomsta je nejlepší jídlo podávané smažené

Hluboce smažené

Místní smrt, vázaná kletbou

Na úkolu za pomstychtivou porážkou

Plavily jsme se do hal zkázy

s černou vlajkou na obloze

Místní smrt,vázaná kletbou

žádní bozi nejsou našimy pány

Plavily jsme se do hal zkázy

s černou vlajkou na obloze

S úderem hromu

naše lod pluje přes vlny

S kurzem do zmrzlých arktických moří

Zničili jsme vikingy

a ninži pozabíjeli

hrůzná chobotnice už znovu neuteče

Nikdy znovu

Poseidónova říše ztichla… BESTIE SE PROBÍRÁ!

V místech mezi světlem a smrtí

plave had, Uroboros

netečně před oltářem zkázy

Vsup do Cthonicova doupěte

Zuřící proud kouře a ohně

Blesky přes oblouk

slyšíce smrtelný řev hrůzné chobotnice

zkáza Leviatana se přibližuje

Hromové salvy z třicxeti dvou rážní pistole zasáhla bestii, jak naše plavidlo proplouvá k zasazení smrtelné rány, z luku lodě je vystřelena velká harpuna ,probodá se skrze prokleté oči monstra. Sposledním víkřikem hrůzy, je Leviatan zahnán pryč v porážce, a je poražen na celou věčnost.

Views: 148

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz69508(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment