Home » Akordy písní Alestorm – Drink | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Drink | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Drink | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Oy You Give me some beer!

Piracy’s a crime and crime doesn’t pay

And we go home poor at the end of the day

But I’d rather live my life in rags

Than be chained to a desk with a wife as a hag

We live each day like there’s nothing to lose

But a man has needs and the need is booze

They say all the best things in life are free

So give all your beer and your rum to me!

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

Drink! [x15]

We’ve travelled all the seas for wenches and mead

And told great tales of the huntmasters’ deeds

The quest for a drum of the famous ol’ spiced

Has shown us the wrath of leviathans might

We went back through time to get more rum

Though we end up shipwrecked having no fun

But heavy metal pirates we must be

So give all your beer and your rum to me!

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

See also  Akordy písní Před naším je mostek | Web poskytuje nejnovější texty písní

Drink! [x8]

Views: 334

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz36316 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Oy Dejte mi nějaké pivo!

Pirátství je zločin a ten se nevyplácí

a na konci dne jdeme domů chudí.

Ale radši budu žít svůj život v hadrech,

než být upoután ke stolu se ženou, jako čarodějnice.

Žijeme každý den, jakoby nebylo co ztratit,

ale chlap má potřeby a potřeba je chlast

Říkají, že nejlepší věci v životě jsou zadarmo,

Tak mi naval všechno svoje pivo a rum!

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo

a kradli Váš rum za míření pistolí.

Váš chlast do nás poteče,

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo

a kradli Váš rum za míření pistolí.

Váš chlast do nás poteče,

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Chlastej! [x15]

Plavili jsme se přes moře pro ženský a medovinu

a abychom vyprávěli úžasné příběhy o činech lovců.

Pátrání po sudu dobře vyzrálé kořalky,

nám ukázalo hrůzu a moc Leviathana

Vrátili jsme se v čase, abychom získali více rumu

Ačkoliv jsme nakonec ztroskotali bez zábavy

Ale heavy metalovými piráty musíme být

Tak mi naval všechno svoje pivo a rum!

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo,

A kradli Váš rum za míření pistolí

Váš chlast do nás potoče

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo,

A kradli Váš rum za míření pistolí

Váš chlast do nás potoče

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo,

A kradli Váš rum za míření pistolí

Váš chlast do nás potoče

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo,

A kradli Váš rum za míření pistolí

Váš chlast do nás potoče

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Chlastej! [x8]

Views: 334

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz93704(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Albert Hammond - Air Disaster | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Více informací zde

Alestorm – Drink A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Drink

Alestorm – Drink

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Drink

Log in to add text to your favorites

Oy You Give me some beer!

Piracy’s a crime and crime doesn’t pay

And we go home poor at the end of the day

But I’d rather live my life in rags

Than be chained to a desk with a wife as a hag

We live each day like there’s nothing to lose

But a man has needs and the need is booze

They say all the best things in life are free

So give all your beer and your rum to me!

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

Drink! [x15]

We’ve travelled all the seas for wenches and mead

And told great tales of the huntmasters’ deeds

The quest for a drum of the famous ol’ spiced

Has shown us the wrath of leviathans might

We went back through time to get more rum

Though we end up shipwrecked having no fun

But heavy metal pirates we must be

So give all your beer and your rum to me!

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

We are here to drink your beer

And steal your rum at a point of a gun

Your alcohol to us will fall

Cause we are here to drink your beer

See also  Akordy písní Abba - Summer Night City | Web poskytuje nejnovější texty písní

Drink! [x8]

Views: 334

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz36316 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Oy Dejte mi nějaké pivo!

Pirátství je zločin a ten se nevyplácí

a na konci dne jdeme domů chudí.

Ale radši budu žít svůj život v hadrech,

než být upoután ke stolu se ženou, jako čarodějnice.

Žijeme každý den, jakoby nebylo co ztratit,

ale chlap má potřeby a potřeba je chlast

Říkají, že nejlepší věci v životě jsou zadarmo,

Tak mi naval všechno svoje pivo a rum!

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo

a kradli Váš rum za míření pistolí.

Váš chlast do nás poteče,

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo

a kradli Váš rum za míření pistolí.

Váš chlast do nás poteče,

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Chlastej! [x15]

Plavili jsme se přes moře pro ženský a medovinu

a abychom vyprávěli úžasné příběhy o činech lovců.

Pátrání po sudu dobře vyzrálé kořalky,

nám ukázalo hrůzu a moc Leviathana

Vrátili jsme se v čase, abychom získali více rumu

Ačkoliv jsme nakonec ztroskotali bez zábavy

Ale heavy metalovými piráty musíme být

Tak mi naval všechno svoje pivo a rum!

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo,

A kradli Váš rum za míření pistolí

Váš chlast do nás potoče

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo,

A kradli Váš rum za míření pistolí

Váš chlast do nás potoče

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo,

A kradli Váš rum za míření pistolí

Váš chlast do nás potoče

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Jsme tu, abychom chlastali Vaše pivo,

A kradli Váš rum za míření pistolí

Váš chlast do nás potoče

protože jsme tady, abychom chlastali Vaše pivo

Chlastej! [x8]

Views: 334

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz93704(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment